مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. ایمان سیدمحرمی , حسین کارشکی , سیدعلی کیمیایی , مریم بردبار , تجارب زیسته دانش آموزان کم برخوردار از نظر اقتصادی-اجتماعی از موفقیت تحصیلی, دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, دوره (10), شماره (4), سال (2023-7), صفحات (31-42)
 2. زینب رضایی , مریم بردبار , فاطمه زارع زردینی , رابطه معلم-دانش آموز و درگیری تحصیلی نوجوانان: نقش واسطه ای احساس تعلق به مدرسه, رویش روان شناسی, دوره (11), شماره (9), سال (2022-12), صفحات (45-56)
 3. محمد علیزاده , حسین کارشکی , مریم بردبار , نقش میانجی تاب آوری تحصیلی و راهبرد‌های تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین حمایت اجتماعی والدین، معلمان و هم‌ کلاسی ها بااهمال‌کاری تحصیلی, مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (14), شماره (1), سال (2022-9), صفحات (243-263)
 4. حسین کارشکی , میترا شهرائینی , مریم بردبار , اثربخشی آموزش نظریه انتخاب برتاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر مشهد در دوران همه گیری ویروس کرونا, راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی, دوره (4), شماره (13), سال (2022-6), صفحات (187-199)
 5. مریم بردبار , محمد مزیدی شرفآباد , پیش بینی مولفه های شناختی و عاطفی شادمانی بر اساس تجارب معنوی روزانه, روان شناسی و دین, دوره (8), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (25-40)
 6. مریم بردبار , راضیه شیخ الاسلامی , نقش 5 عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی هیجانات پیشرفت دانشجویان, روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن, دوره (5), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (12-21)
 7. مریم بردبار , راضیه شیخ الاسلامی , درون داد حالت های ذهنی مادر و رفتار اجتماعی کودک: نقش واسطه ای نظریه ذهن, روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, دوره (11), شماره (42), سال (2015-1), صفحات (123-133)
 8. مریم بردبار , فریده یوسفی , نقش واسطه ای فرایندهای نظام خود و هیجان های تحصیلی در رابطه بین محیط حامی خودپیروی و درگیری تحصیلی, روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, دوره (13), شماره (49), سال (2016-12), صفحات (13-28)
 9. سکینه سلطانی کوهبنانی , سمیه زارع نژاد , مریم بردبار , ویژگی های روان سنجی پرسشنامه محیط خانه مبتنی بر کارکردهای اجرایی, سلامت روان کودک, دوره (7), شماره (2), سال (2020-6), صفحات (17-30)
 10. مریم بردبار , هادی صمدیه , نقش واسطه ای کنجکاوی معرفت شناختی در رابطه بین باورهای معرفت شناختی و درگیری عاملی دانشجویان, مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (12), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (82-102)
 11. مریم بردبار , فریده یوسفی , نقش هدف های پیشرفت در پیش بینی هیجان های پیشرفت: اعتبارسنجی نظریه پکران, روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, دوره (12), شماره (45), سال (2015-10), صفحات (87-98)

مقالات ارایه شده در کنفرانس