مقالات ارائه شده در مجلات

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

  1. ریحانه تقی زاده خانکوک , مرتضی خادمی درح , عباس ابراهیمی مقدم , تشخیص ناهنجاری در مسیرخودرو با استفاده از بازسازی تنک , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2019-04-30
  2. علیرضا شوشتری , عباس ابراهیمی مقدم , مرتضی خادمی درح , بهبود سیستم CAD برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با پایگاه دادهی نامتعادل , بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2018-05-08
  3. محمد جواد جلاب الدجیلی , عباس ابراهیمی مقدم , تشخیص احساسات انسان از روى گفتار توسط همجوشی طبقه‌بندهای SVM و KNN , کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر , 2018-01-17
  4. علیرضا براتی زاد نبه , عباس ابراهیمی مقدم , بهبود شرح نگاری خودکار تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس و آدابوست , سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر , 2017-05-26
  5. علیرضا براتی زاد نبه , عباس ابراهیمی مقدم , افزایش سرعت فشرده سازی تصاویر به وسیله تجزیه نامنفی ماتریس تنک شده , سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر , 2017-05-26
  6. مجتبی اکاتی , عباس ابراهیمی مقدم , احد هراتی , شناسایی نواحی برجسته در تصویر رنگی با استفاده از فیلتر میان‌گذر وفقی , بیستمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران (CSICC 2015) , 2015-03-03
  7. مجتبی اکاتی , عباس ابراهیمی مقدم , احد هراتی , شناسایی نواحی برجسته در تصاویر رنگی توسط فیلترینگ میان‌گذر تابع لگاریتم گابور , هفتمین کنفرانس فن‌آوری اطلاعات و دانش (IKT 2015) , 2015-05-26
  8. سیدعلیرضا صفاری , عباس ابراهیمی مقدم , انتشار برچسب برمبنای اطلاعات محلی و تعیین وفقی تعداد و میزان شباهت همسایه ها , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20
  9. سیدعلیرضا صفاری , عباس ابراهیمی مقدم , هادی صدوقی یزدی , طبقه بندی مبتنی بر بیان تنک داده های یادگیری در حوزه کرنل , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20
  10. فرزاد جمالزهی مقدم , عباس ابراهیمی مقدم , تخمین پارامترهای تابع مات شدگی حرکت خطی با استفاده از روش های حوزه ی مکان و فرکانس , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20