بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Morteza Khademi


موارد یافت شده: 141

1 - روش سریع تعیین حالت پیش‌بینی درونقابی و اندازة واحد کدگذاری در HEVC (چکیده)
2 - افزایش شفافیت در نهان‌نگاری تصاویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و نگاشت‌های قابل بازگشت (چکیده)
3 - Adaptive Pilot Allocation in Multi-Antenna Multi-Cell Multi-User Massive MIMO Systems for 5G Wireless Communication Network (چکیده)
4 - تشخیص دستگاه قطعه های موسیقی سنتی ایرانی بر مبنای استخراج توالی نت ها و استفاده از شبکه های LSTM (چکیده)
5 - Diffusion-based Kalman iterative thresholding for compressed sampling recovery over network (چکیده)
6 - Bayesian framework selection for hyperspectral image denoising (چکیده)
7 - افزایش وضوح و روشنایی تصاویر کم‌نور با استفاده از رویکرد RETINEX و تبدیل غیر خطی (چکیده)
8 - روشی نوین در طبقه‌بندی مقاوم به نویز تصاویر بافتی با استفاده از توصیف چند مقیاسه توأمان الگوی باینری محلی (چکیده)
9 - تشخیص ناهنجاری در مسیرخودرو با استفاده از بازسازی تنک (چکیده)
10 - Investigating the neural correlates of imagined speech: An EEG-based connectivity analysis (چکیده)
11 - تفکیک کور منابع گفتار دوکاناله بر اساس مکان‌یابی (چکیده)
12 - مات‌زدائی تصاویر طیف خاکستری با استفاده از بهینه‌سازی مقاوم در شرایط عدم قطعیت در پارامترهای مدل مات‌شدگی (چکیده)
13 - استنتاج بیزین تغییراتی در حذف نویز از تصاویر فراطیفی با استفاده از متغیرهای پنهان مبتنی بر خوشه‌بندی (چکیده)
14 - A Smart Pilot Assignment in Multi-Cell Massive MIMO Systems Using Virtual Modeling of Assigning Cost (چکیده)
15 - No-reference quality assessment of HEVC video streams based on visual memory modelling (چکیده)
16 - افزایش دقت بازشناسی صحنه‌های طبیعی پویا با استفاده از همبستگی بین نقشه‌های ویژگی در شبکه‌های عصبی پیچشی (چکیده)
17 - Just Noticeable Difference Estimation Using Visual Saliency in Images (چکیده)
18 - Blind MV-based video steganalysis based on joint inter-frame and intra-frame statistics (چکیده)
19 - A low‐complexity pilot contamination elimination method for channel estimation in massive MIMO systems (چکیده)
20 - Undetectable video steganography by considering spatio-temporal steganalytic features in the embedding cost function (چکیده)
21 - الگوریتم جدید و مقاوم AMP برای ماتریس‌های غیر iid و گوسی مبتنی بر تئوری بیز در نمونه‌برداری فشرده (چکیده)
22 - Compressed-Sampling-Based Image Saliency Detection in the Wavelet Domain (چکیده)
23 - نقد ﺩرس آشنایی با مهندسی برق مطالعه موردﻱ: گروﻩ مهندسی برق ﺩانشگاﻩ فردوسی مشهد (چکیده)
24 - مهندسی حرفه ای: حرفه ای گرایی و اخلاق حرفه ای (چکیده)
25 - EEG signal classification of imagined speech based on Riemannian distance of correntropy spectral density (چکیده)
26 - No-Reference Video Quality Assessment Based on Visual Memory Modeling (چکیده)
27 - Coherence-based correntropy spectral density: A novel coherence measure for functional connectivity of EEG signals (چکیده)
28 - تشخیص ناهنجاری در مسیرخودرو با استفاده از بازسازی تنک (چکیده)
29 - An image quality assessment algorithm based on saliency and sparsity (چکیده)
30 - طبقه بند خودسازمانده هندسی مبتنی بر یادگیری فعال برای نهانکاوی در محیط ویدئو با صرف حداقل برچسب (چکیده)
31 - بهبود سیستم CAD برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با پایگاه دادهی نامتعادل (چکیده)
32 - efficient landcover segmentation using meta fusion (چکیده)
33 - Discrimination of Mental Tasks Based on EEMD and Information Theoretic Pattern Selection (چکیده)
34 - افزایش سرعت آشکارسازی چهره در تصاویر ثابت با استفاده از هم جوشی داده های عمق و رنگ (چکیده)
35 - نهان کاوی کور ویدئو با رویکرد یادگیری شبه ناظر برای الگوریتم های نهان نگاری ویدئوی مبتنی بر بردارهای حرکت (چکیده)
36 - Multiplicative distance: a method to alleviate distance instability for high-dimensional data (چکیده)
37 - Tree Fusion Method for Semantic Concept Detection in Images (چکیده)
38 - Joint detection channel estimation and interference cancellation in downlink MC-CDMA communication systems using complex-valued multilayer neural networks (چکیده)
39 - معرفی الگوریتمی جدید برای حل مشکل عینک در شناسایی صورت با تصاویر مادون قرمز حرارتی (چکیده)
40 - ارائه روشی جدید در جهت رمزنگاری جزئی ویدئوی H.264 با حفظ کامل فرمت ویدئو (چکیده)
41 - Phase synchronization and synchronization frequency of two-coupled van der Pol oscillators with delayed coupling (چکیده)
42 - آشکارسازی کور حضور اطلاعات محرمانه پنهان در تصاویر JPEG (چکیده)
43 - ارائه‏ یک الگوریتم جدید برپایه‏ شکل توسعه‏ یافته‏ ی فیلتر LoG برای آشکارسازی عیوب تیز کاشی‏ها و سرامیکها (چکیده)
44 - Vector Fuzzy C-means (چکیده)
45 - شناسایی و مکان‌یابی اجسام در یک ربات متحرک بینا: راهکاری سریع و کارا (چکیده)
46 - الگوریتمی برای آشکارسازی عیوب تیز کاشی‏ها با استفاده از عملگرهای ریخت‏ شناسی و الگوریتم‏های ژنتیکی (چکیده)
47 - ارائه یک الگوریتم جدید برای آشکارسازی عیوب بافتی کاشی‏ ها (چکیده)
48 - آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ها با استفاده از مدلسازی خوشه‏ ای و ارائه‏ یک الگوریتم خوشه‏ سازی رنگ جدید (چکیده)
49 - طراحی و پیاده سازی یک ربات متحرک بینا و هدایت آن با استفاده از یک معماری ترکیبی (چکیده)
50 - ارائه یک الگوریتم خوشه سازی رنگ جدید بر اساس معیار MinMax و بهینه سازی آن به کمک الگوریتمهای ژنتیکی و استفاده از آن در آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ ها (چکیده)
51 - الگوریتمی جدید بر اساس الگوریتمهای ژنتیکی برای آشکارسازی رنگ و کاربرد آن در یک ربات متحرک (چکیده)
52 - ارایه یک شبکه عصبی ترکیبی برای حل مساله فروشنده دوره گرد (TSP) (چکیده)
53 - A Robust Digital Blind Image Watermarking Based on Spread Spectrum in DCT Domain (چکیده)
54 - معرفی الگوریتمی جدید برای حل مشکل عینک و ریش در بازشناسی چهره با تصاویر مادون قرمز حرارتی (چکیده)
55 - روشی جدید برای اختفای خطای زمانی برای دنباله های ویدئو با استفاده از شبکه عصبی GRNN (چکیده)
56 - An efficient method for model refinement in diffuse optical tomograhpy (چکیده)
57 - recognizing pathogenic antibodies in sle using general regression neural networks (چکیده)
58 - تحلیل و کنترل پدیده ری‌انتری با استفاده از شناسایی هدایتهای یونی در بافت میوکارد بطن (چکیده)
59 - Model-based fuzzy c-shells clustering (چکیده)
60 - Classification of imprecise data using interval Fisher discriminator (چکیده)
61 - Channel capacity analysis of spread spectrum audio watermarking (چکیده)
62 - ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی (چکیده)
63 - Least mean square algorithm tuned by fuzzy c-mean for impulsive noise suppression of gray-level images (چکیده)
64 - روشی جدید برای تخمین ساختار ثانویه پروتئین با استفاده از مدل مارکف مخفی و الگوریتم بهینه‌سازی هوش جمعی (چکیده)
65 - Partial mutation in GA a novel proposed algorithm to solving complex problem (چکیده)
66 - رهیافت جدید برای اصلاح روش حفاظت خطای نابرابر در ارسال ویدئو روی شبکه‌های بی‌سیم (چکیده)
67 - Early Diagnosis of Systemic Lupus Erythmatosus Using ANN models of dsDNA binding antibody sequence data (چکیده)
68 - An index for evaluating distance of a healthy heart from sino-atrial blocking arrhythmia (چکیده)
69 - An Adaptive Method for Compressed Video Steganography Using Temporal and Spatial Features of the Video Signal (چکیده)
70 - مسیریابی ربات متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
71 - Detecting Hidden Information from a Spread Spectrum Watermarked Signal by Genetic Algorithm (چکیده)
72 - روش تصمیم گیری پسخور در شناسایی زنجیر هایDNA (چکیده)
73 - An adaptive scheme for compressed video steganoghraphy using temporal and spatial features of the video signal (چکیده)
74 - الگوریتمی جدید برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشیها و سرامیکها بر پایه مدلسازی خوشه‌ای و الگوریتمهای ژنتیکی (چکیده)
75 - priorities in engineering education in 1404 (2025 A.D (چکیده)
76 - سنکرون سازی یک زوج پیس میکر بر اساس منحنی پاسخ فاز (چکیده)
77 - شناسایی کندکتانسهای یونی در مدل ری انتری از سلولهای بافت میوکارد بطن (چکیده)
78 - identification of ionic conductances in a reentry model pacemaker cells based on the phase response curve (چکیده)
79 - An efficient method for model reduction in diffuse optical tomography (چکیده)
80 - A New Unequal Error Protection Technique Based on the Mutual Information of the MPEG-4 Video Frames over Wireless Networks (چکیده)
81 - Robust Camera Calibration of Soccer Video using Genetic Algorithm (چکیده)
82 - Synchronization of two coupled pacemaker cells based on the phase response curve (چکیده)
83 - A State Observer and a Synchronization Method for Heart Pacemakers (چکیده)
84 - Re-quantization Two-Layer MPEG-I Coding Algorithm (چکیده)
85 - یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص (چکیده)
86 - تعيين ساختارهاي مؤثر در اتصال آنتي‌بادي‌ها به DNA با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (چکیده)
87 - الگوريتمي جديد براي ترميم خطاي شكل در مخابرات تصاوير متحرك (چکیده)
88 - یک معیار توقف جدید برای حذف تکرارهای اضافی کدبردار توربو (چکیده)
89 - تشخيص كورمدولاسيون هاي مخابراتي با استفاده از SVM و الگوريتم ژنتيك (چکیده)
90 - تشخيص و طبقه بندي هوشمند آريتمي هاي فلبي با استفاده از تبديل ويولت و آناليزICA (چکیده)
91 - روش تصميم گيري پسخور درشناسايي زنجيره هاي DNA (چکیده)
92 - تشخيص آنتي بادهاي ايجاد كننده بيماري لوپوس اريتماتوي سيستميك با استفاده از شبكه هاي عصبي رگرسيون كلي (چکیده)
93 - اندازه گيري ، رديابي و كاهش جيتر در ليزرهاي NIYAG (چکیده)
94 - تشخيص مواد آلرژي زا با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
95 - روشي نوين براي ساده سازي الگوريتم Log- MAP دريك كدبردار توربو (چکیده)
96 - كاهش پيچيدگي محاسباتي الگوريتم كدبردار توربو كد در سيستم COFDM (چکیده)
97 - تشخيص حالت چهره با استفاده از كاريكاتورهاي خطي (چکیده)
98 - استفاده از هورمون ديجيتال درپياده سازي رفتار خودسازمان دهي عامل هاي آتش نشان در محيط شبيه سازي روباتهاي امدادگر (چکیده)
99 - حذف زوائد ناشي از بازسازي تصاوير CT-SCAN در ميدان فركانس (چکیده)
100 - پيش بيني چسبندگي پپبتيدها به مولكول HLA-A *0201 با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
101 - كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي دربررسي و تعيين اهميت زنجيره هاي سبك و سنگين آنتي بادي در چسبندگي به DNA (چکیده)
102 - جستجوي ژنتيك جهت يافتن وزنها و ساختار بهينه پرسپترون (چکیده)
103 - ارائه يك الگوريتم جديد بر پايه شكل توسعه يافته فيلتر LoG براي آشكارسازي عيوب تيز كاشي ها و سراميكها (چکیده)
104 - شناسايي اجسام و تعييين موقعيت آنها در يك ربات متحرك بينا با استفاده از تابع انطباق رنگ، هيستوگرام تصاوير و شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
105 - آموزش مهارت دريافت توپ در رباتهاي فوتباليست (چکیده)
106 - روشي جديد براي درجه بندي كاشيهاي سراميكي با استفاده از تلفيق روشهاي آماري تشخيص الگو و شبكه عصبي MLP (چکیده)
107 - آشكار سازي عيوب رنگي كاشي ها با استفاده از مدلسازي خوشه اي و ارائه يك الگوريتم خوشه سازي رنگ جديد (چکیده)
108 - مسيريابي ربات متحرك با استفاده از الگوريتم ژنتيك (چکیده)
109 - كنترل كننده فازي مسير ربات متحرك (چکیده)
110 - الگوريتمي جديد بر اساس الگوريتمهاي ژنتيكي براي آشكار سازي رنگ و كاربرد آن در يك ربات متحرك (چکیده)
111 - بررسی پدیده آشوبناکی در خروجی منابع تصویر متحرک (چکیده)
112 - كاربرد شبكه عصبي در پيش بيني تطبيقي ترافيك تصوير متحرك نرخ متغير (چکیده)
113 - مدلي جديد براي تابع توزيع احتمال ترافيك تصوير متحرك با نرخ متغير (چکیده)
114 - الگوريتم بهينه آموزش تقويتي- تطبيقي براي تركيب اطلاعات سنسوري (چکیده)
115 - ارائه يك شبكه عصبي تركيبي براي حل مسئله فروشنده دوره گرد (چکیده)
116 - یک الگوریتم پیشنهادی برای واسنجی دوربین در یک ربات متحرک بینا (چکیده)
117 - بررسي خصوصيات آماري يك منبع تصوير متحرك با نرخ بيت متغير سازگار با MPEG-2 (چکیده)
118 - روشي جديد در فشرده سازي تصاوير متحرك با نرخ بيت بسيار كم (چکیده)
119 - جدا سازی کور مدولاسیونهای مخابراتی با استفاده از بردارهای ماشین تکیه گاه (چکیده)
120 - کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای مؤثر در اتصال اتو آنتی بادیها (چکیده)
121 - Detecting Hidden Information from a Spread Spectrum, Watermarked Signal by Genetic Algorithm (چکیده)
122 - Analysis of Channel Capacity of Spectrum Audio Watermarking System (چکیده)
123 - Channel Capacity Analysis of Spread Spectrum Audio Watermarking for Noisy Environment (چکیده)
124 - A New Variable Bit Rate (VBR) Video Traffic Model Based on Fuzzy System Implemental using generalized regression neural network (grnn) (چکیده)
125 - Intelligent Arrhythmia Detection and Classification ICA (چکیده)
126 - On Competitive Reinforcement Learning of Preys and Predators (چکیده)
127 - Hybrid Fuzzy Task Allocation Algorithm for Multi Agent Systems in Rescue Simulation Environment (چکیده)
128 - Fuzzy Discrete Event Supervisory Control Capable of Temporal Reasoning in Urban Traffic Management (چکیده)
129 - Fuzzy discrete event system modeling and temporal fuzzy reasoning in urban traffic control (چکیده)
130 - Optimal nonlinear adaptive prediction and modeling of MPEG video in ATM networks using ANFIS (چکیده)
131 - A novel two-layer packet video coding system with cell loss resilience (چکیده)
132 - Comparison of statistical characteristics of two-layer MPEG coding algorithms (چکیده)
133 - Re-quantisation two-layer MPEG coding algorithm (چکیده)
134 - Comparison of two-layer MPEG codecs in an ATM environment (چکیده)
135 - Transmission of Layered Video Information in an ATM Environment (چکیده)
136 - Layered video communications in an ATM environment (چکیده)
137 - A Novel Constructive-Optimizer Neural Network for the Traveling Salesman Problem (چکیده)
138 - Cooperative co-evolving neural networks for robosoccer simulation (چکیده)
139 - Adaptive spectral separation two-layer coding with error concealment for cell loss resilience (چکیده)
140 - A cell loss resilient two-layer MPEG coding algorithm (چکیده)
141 - Performance and statistical analysis of two-layer MPEG coding algorithms for ATM networks (چکیده)