بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: افسانه نیکوکار


موارد یافت شده: 19

1 - بررسی اثر یارانه نقدی بر رفاه خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی (چکیده)
2 - شناسایی عوامل اقتصادی و اقلیمی اثرگذار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (چکیده)
3 - بررسی الگوی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های ایران (چکیده)
4 - برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله ای تصادفی) (چکیده)
5 - بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه (چکیده)
6 - تحلیل ساختار بازار بین المللی بادام و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران (چکیده)
7 - تحلیل بازار بین المللی انار و چالشهای فراروی توسعه صادرات ایران (چکیده)
8 - بررسی آثار ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر مصرف‌کنندگان نان در گروه‌های مختلف درآمدی (چکیده)
9 - پیامدهای رفاهی سیاستهای کشاورزی در بازار گندم و نان (چکیده)
10 - الگوی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران (چکیده)
11 - تحلیلی ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت گاو کشور (چکیده)
12 - الگوی آستانه‌ای انتقال قیمت‌ در بازار گوشت مرغ ایران (چکیده)
13 - بررسی بازاریابی خرما در ایران (مطالعه موردی شهرستان بم) (چکیده)
14 - تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت شیر ایران (چکیده)
15 - ارزیابی سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ در ایران (چکیده)
16 - بررسی منطقی بودن خرماکاران بم در استفاده از نهاده‌های تولید (چکیده)
17 - الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران (چکیده)
18 - بررسی روابط تولید در بازایابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی صنایع دام) (چکیده)
19 - بررسی بازاریابی خرما: مطالعه موردی بم (چکیده)