بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Esmaeel Ayati


موارد یافت شده: 39

1 - Psychosocial factors associated with the self-reported frequency of cell phone use while driving in Iran (چکیده)
2 - A fuzzy decision-support system in road safety planning (چکیده)
3 - Screening out accident-prone Iranian drivers: are their at-fault accidents related to driving behavior (چکیده)
4 - بررسی افزایش هزینه اقدامات ایمن سازی راه بر مقدار بهینه کاهش تصادف:مطالعه موردی خراسان رضوی (چکیده)
5 - Road safety performance evaluation and policy making by data envelopment analysis: A case study of provincial data in Iran (چکیده)
6 - ارزیابی ایمنی ترافیک در محل تونل ها (چکیده)
7 - ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه (چکیده)
8 - بررسی اثر جنسیت بر تصافات از طریق رفتارهای غلط رانندگی و نوع شخصیت راننده (چکیده)
9 - بررسی رابطه رفتار رانندگان و ایمنی ترافیک (چکیده)
10 - تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
11 - Introducing a risk estimation index for drivers: A case of Iran (چکیده)
12 - Identification and Prioritization of Hazardous Road Location by Segmentation and Data Envelopment Analysis Approach (چکیده)
13 - مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی_جاده ای ایران (چکیده)
14 - مدل پیش بینی شدت وقوع تصادف برای گذرگاه های ریلی_جاده ای ایران (چکیده)
15 - بررسی تحلیلی عملکرد گذشته و برنامه ریزی آموزشی پژوهشی گروه فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد تا پایان برنامه دوم (چکیده)
16 - شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز راه با رویکرد قطعه بندی مسیر و تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
17 - Introducing roadside hazard severity indicator based on evidential reasoning approach (چکیده)
18 - The Burden of Fatalities Resulting from Road Accidents (چکیده)
19 - ارتقای الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه های 3R (چکیده)
20 - Safety and cost-effectiveness of clear zones on Iran (چکیده)
21 - The Role of HV Drivers Fatigue and Drowsiness in Causation of Traffic Incidents in Iran (چکیده)
22 - محاسبه هزینه های آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات جاده ای ایران (چکیده)
23 - DECISION AID FOR ALLOCATION OF TRANSPORTATION FUNDS TO ROADSIDE SAFETY ENHANCEMENT (چکیده)
24 - ارائه الگوريتم تخصيص بهينه منابع مالي در مديريت ايمني ترافيك و ترميم روسازي (چکیده)
25 - تصادف هاي كناري راه و ارزيابي عملكرد حفاظ هاي ايمني (چکیده)
26 - به كارگيري برنامه ريزي الگوريتم ژنتيك GA براي نگهداري و ترميم راهها (چکیده)
27 - ضايعات اقتصادي انساني ناشي از تصادفات جاده اي ايران (چکیده)
28 - build_operate_transfer(bot)method in infrastructure projects in iran (چکیده)
29 - Estimation of The Cost of Rural Road Crashes In A Developing Country (چکیده)
30 - The cost Effectiveness of Investment in Traffic Safety Projects in Iran (چکیده)
31 - THE COMPARISON OF ANALYTICAL APPROACHES AND ROAD CRASH COSTS IN IRAN AND AUSTRALIA (چکیده)
32 - روش پوششی برای مسیریابی بهینه قطار سبک شهری(LRT) (چکیده)
33 - The Burden of Fatalities Resulting from Road Accidents:An Epidemiological Study of Iran (سنگینی بار تلفات تصادفات جاده ای: یک مطالعه واگیرشناسی در ایران) (چکیده)
34 - خستگی و خواب آلودگی، مهم ترین عامل تصادفات وسایل نقلیه سنگین در ایران (چکیده)
35 - ایجاد مدل شاخص ایمنی ترافیکی در محل پلها در راههای ایران (چکیده)
36 - بررسی کاربرد ضرایب تعدیل تصادف (AMF) در تعیین تاثیر مشخصات هندسی مسیر بر میزان تصادفات جاده ای (چکیده)
37 - بررسی نقش کاهش زمان سفر ناشی از بهسازی معابر (چکیده)
38 - نقش عنصر کیفیت زندگی در هزینه جامع تصادفات (چکیده)
39 - تهیه دستورالعملی برای نصب حفاظ بر روی خاکریز و مقایسه اقتصادی آن در مقابل ملایم کردن شیب خاکریزها در راههای اصلی دو خطه ایران (چکیده)