بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Majid Moavenian


موارد یافت شده: 74

1 - On the Use of High-Order Shape Functions in the SAFE Method and Their Performance in Wave Propagation Problems (چکیده)
2 - Nonlinear extensional-flexural vibrations in variable cross section beams with eccentric intermediate mass (چکیده)
3 - An adaptive modified fuzzy-sliding mode longitudinal control design and simulation for vehicles equipped with ABS system (چکیده)
4 - Approaching Influence of Vehicle’s Properties in Crosswind and Overtaking Situations Using Multi-Step Taguchi Method (چکیده)
5 - A novel fault diagnosis technique based on model and computational intelligence applied to vehicle active suspension systems (چکیده)
6 - Nonlinear behavior of single bolted flange joints: A novel analytical model (چکیده)
7 - استخراج پاسخ دینامیکی غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری خمشی (چکیده)
8 - Tribological Aspects of Wheel–Rail Contact: A Review of Wear Mechanisms and Effective Factors on Rolling Contact Fatigue (چکیده)
9 - دیدگا های متفاوت در سایش چرخ و ریل و تأثیر پارامتر های مختلف بر آن (چکیده)
10 - ارتعاشات آزاد غیر خطی در تیرهای منعطف با بخش میانی صلب و جرم نوک (چکیده)
11 - Application of reinforcement learning for active noise control (چکیده)
12 - بررسی تاثیر واحد کنترل بر اختلال در فرایند تشخیص عیوب سیستم تعلیق فعال خودرو با عملگر هیدرولیکی (چکیده)
13 - طراحی کنترل کننده ی فازی بهینه برای پایدارسازی ورای ناپایداری کششی در میکروصفحه‌های دایره ای (چکیده)
14 - استفاده از حسگرهای صوتی با نرخ داده برداری پایین به‌منظور تشخیص موقعیت محل ضربه در صفحات (چکیده)
15 - QRS complex detection based on simple robust 2-D pictorial-geometrical feature (چکیده)
16 - بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری طولی و خمشی (چکیده)
17 - Sound localization in an anisotropic plate using electret microphones (چکیده)
18 - Stress Intensity Factors Evaluation for Rolling Contact Fatigue Cracks in Rails (چکیده)
19 - Locating the acoustic source in thin glass plate using low sampling rate data (چکیده)
20 - Wear mechanism and effective factors on wheel-rail contact (چکیده)
21 - Common failures in wheel and rail and different methods of measuring their profiles (چکیده)
22 - Full dynamics and control of a quadrotor using quantitative feedback theory (چکیده)
23 - شناسایی حالت معیوب یک واحد هواساز با استفاده از روش آنالیز مولفه‌های اصلی (چکیده)
24 - ارزیابی پاسخ های دینامیکی در عیب یابی دسته موتورهای فعال چند محفظه¬ای با قابلیت خنک کاری (چکیده)
25 - تشخیص موقعیت منبع صدا در صفحات به وسیله ی سنسورهای صوتی ارزان قیمت (چکیده)
26 - تشخیص موقعیت دوبعدی منبع صدا در صفحه شیشه ای با نرخ داده برداری پایین (چکیده)
27 - مدل سازی تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت های آلومینیوم آلومینا - توسط شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
28 - متدولوژی تهیه نقشه های فرآیندی تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت های آلومینیوم آلومینا (چکیده)
29 - شناسایی سوزن شکسته در ماشین گردباف یکروسیلندر با استفاده از شبکه عصبی بروی سیگنال‌های نوسانی جریان حرکتی نخ (چکیده)
30 - Synthesis of robust PID controller for controlling a single input single output system using quantitative feedback theory technique (چکیده)
31 - طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری و نمایش جابجایی و نوسانات سیستمهای مکانیکی با فرکانس پایین (چکیده)
32 - کاربرد یک ویژگی ساده و مقاوم دو بعدی هندسی-تصویری در شناسایی دپلاریزاسیون بطنی (چکیده)
33 - Active Noise Control Based on Reinforcement Learn-ing (چکیده)
34 - Effect of Knitted Loop Length on the Fluctuation Amplitude of Yarn Fed into a Circular Weft-Knitting Machine using a New Opto-Electro Device (چکیده)
35 - An application of principal component analysis method in wood defects identification (چکیده)
36 - Prefoldin 1: A New Bio-Nanorobots Component (چکیده)
37 - GMGA VSMGA and PSO Methods for Functional Constrained (چکیده)
38 - Applying Neural Network for the Identification of Multiple Cracks in Beams Using Genetic Algorithm (چکیده)
39 - Dynamic modeling and robust control of an L-shaped microrobot based on fast trilayer polypyrrole-bending actuators (چکیده)
40 - عیب یابی سیستم رانش شناورهای سطح رو با استفاده از پایش وضعیت ارتعاشی (چکیده)
41 - بررسی و مقایسه روشهای مختلف نشت یابی خطوط لوله بر پایه ی پایش محاسباتی (چکیده)
42 - A New Generalized Controller for Engine in Idle Speed Condition (چکیده)
43 - Fault Detection and Isolation of Vehicle Driveline System (چکیده)
44 - طراحی و شبیه سازی دو روش پایش خط لوله به جهت تشخیص نشت (چکیده)
45 - شناسایی عیوب در سیستم انتقال قدرت خودرو (چکیده)
46 - Design of a New Piezoelectric Force Sensor (چکیده)
47 - Analytical dynamic modeling of fast trilayer polypyrrole bending actuators (چکیده)
48 - Modelling and robust control of a soft robot based on conjugated polymer actuators (چکیده)
49 - Finite element modelling and robust control of fast trilayer polypyrrole bending actuators (چکیده)
50 - مدل سازی و محاسبه کنترلر PID و تابع انتقال جدید تابع عدد ماخ برای موشک دوار (چکیده)
51 - کنترل فعال شرایط ماشینکاری به کمک حسگرها و عملگرهای پیزوالکتریک در عملیات فرز انگشتی مینیاتوری (چکیده)
52 - عیب یابی ماشین آلات دوار به کمک پایش گرمایی(IR) و آنالیز ارتعاشات (چکیده)
53 - بررسی تأثیر دما بر دامنه ارتعاشات به کمک ترموگرافی و آنالیز ارتعاشات (چکیده)
54 - A comparative study of DWT, CWT and DCT transformations in ECG arrhythmias classification (چکیده)
55 - Modelling & Control of Conjugated Polymer Actuators Using Robust control QFT (چکیده)
56 - کنترل تطبیق پذیر یک سیستم تهویه مطبوع با استفاده از یک کنترلر فازی دولایه (چکیده)
57 - Takagi–Sugeno fuzzy modelling and parallel distributed compensation control of conducting polymer actuators (چکیده)
58 - Modelling and control of a SCARA robot using quantitative feedback theory (چکیده)
59 - A qualitative comparison of Artificial Neural Networks and Support Vector Machines in ECG arrhythmias classification (چکیده)
60 - Optimization of the high-frequency torsional vibration of vehicle driveline systems using genetic algorithms (چکیده)
61 - کنترل فعال ایزولاسیون سیستم‌ها و تجهیزات اندازگیری حساس با استفاده از الگوریتم Particle Swarm Optimization (چکیده)
62 - طراحی کنترلر بهینه مقاوم به روش تءوری فیدبک کمی برای سیستم تعلیق خودرو (چکیده)
63 - A Novel Soft Computing Approach to Component Fault Detection and Isolation of CNC X-Axix Drive System (چکیده)
64 - Linearization and Robust Control of Scara Robot (چکیده)
65 - An Investigation into the application of wavelet transform for crack detection in plates using Finite Element Method (چکیده)
66 - شناسایی عیوب ابزار برش و سیستم درایو ماشین ابزار در عملیات فرز کاری با استفاده از محاسبات نرم (چکیده)
67 - شناسایی و تشخیص عیب سیستم فرمان الکتروهیدرولیک در وسایل نقلیه (چکیده)
68 - مدلسازی غیر خطی یک سیستم موقعیت یاب سرو الکترو هیدرولیک وعیب یابی با استفاده از تحلیل های آماری (چکیده)
69 - عیب یابی سیستم تعلیق فعال خودرو با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی عملگر هیدرولیکی و ملاحظه اختلال در کنترلر (چکیده)
70 - طراحی کنترلر مقاوم سیستم تعلیق فعال با ملاحظه رفتار غیر خطی عملگر هیدرولیکی (چکیده)
71 - Robust Controller Design for Missile Yaw Channel (چکیده)
72 - Manufacturing Parameter Variation in Automotive Driveline (چکیده)
73 - Torsional Vibration of Vehicular Driveline (Application to Shuffle (چکیده)
74 - driveline shuffle in rear wheel vehicles (چکیده)