بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mohammad javadi


موارد یافت شده: 40

1 - بررسی اثر گردابه ها بر راندمان توربین باد محور عمودی (چکیده)
2 - مطالعه روش های مدل سازی توربین های بادی محور عمودی (چکیده)
3 - Effect of Fuel Spray Angle on Soot Formation in Turbulent Spray Flames (چکیده)
4 - A Numerical Study on Thermal Dissociation of H2S (چکیده)
5 - Carbon Disulfide Production via Hydrogen Sulfide Methane Reformation (چکیده)
6 - Improving Power Plant Efficiency using Water Droplet Injection in Air Condensers (چکیده)
7 - مطالعه آزمایشگاهی و عددی اثر استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی گرمائی بر بهبود راندمان بخاری های گاز سوز (چکیده)
8 - Application of Single Objective Genetic Algorithm to Optimize Heat Transfer Enhancement from a Flat Plate (چکیده)
9 - اندازه گیری آزمایشگاهی اثر افزایش دمای سوخت گاز طبیعی بر درخشندگی شعله در یک کوره 120 کیلوواتی NO و انتشار آلاینده (چکیده)
10 - بهینه سازی بخاری گاز سوز خانگی با استفاده از پدیده تحریک لایه مرزی (چکیده)
11 - مطالعه فنی و ترمودینامیکی استفاده از توربین های انبساطی در تجهیزات سرچاهی مناطق گازی کشور (چکیده)
12 - تحریک لایه مرزی جریان مغشوش روی صفحه تخت با استفاده از مانع مربعی در حالت ناپایدار (چکیده)
13 - بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر نیروگاه توس (چکیده)
14 - بهینه سازی تحریک لایه مرزی با الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن در خنک کاری پره های توربین (چکیده)
15 - استفاده از تحریک لایه مرزی جهت بهبود فرایند خنک کاری پره های توربین (چکیده)
16 - Optimization of Heat Transfer Enhancement of a Flat Plate Based on Pareto Genetic Algorithm (چکیده)
17 - Experimental Investigation on Flame Radiation Enhancement of Methane Burners Using Pre-Heated Inlet Fuel (چکیده)
18 - Experimental Investigation of Natural Gas Fuel Preheating Effects on the Flame Luminosity and NO Emission (چکیده)
19 - مطالعه عددی و آزمایشگاهی اثر تزریق دوده بر افزایش شدت تابش وکاهش انتشار NOx در شعله های مغشوش گاز طبیعی (چکیده)
20 - شبیه سازی عددی فرآیند انجماد ماهی به دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد (چکیده)
21 - Numerical Investigation of Curing Process in Reaction Injection Molding of Rubber for Quality Improvements (چکیده)
22 - Experimental Study of Natural Gas Fuel Temperature Influence on Radiation Enhancement and Emission (چکیده)
23 - مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی جریان و احتراق داخل بویلر (چکیده)
24 - BLADE CURVE INFLUENCES ON PERFORMANCE OF SAVONIUS ROTORS: EXPERIMENTAL AND NUMERICAL (چکیده)
25 - Carbon disulfide production via hydrogensulfide methane reformation (چکیده)
26 - Application of Multi Objective Genetic Algorithm to Optimize Heat Transfer Enhancement from a Flat Plate (چکیده)
27 - ARRHENIUS LAW MODIFICATION FOR TURBULENT COMBUSTION MODELING (چکیده)
28 - EFFECTS OF DROPLET SIZE AND AIR PREHEATING ON SOOT FORMATION IN TURBULENT COMBUSTION OF LIQUID FUEL (چکیده)
29 - Hydrogen and carbon black production from thermal decomposition of sub-quality natural gas (چکیده)
30 - ارائه راهکارهای مختلف جهت افزایش عمر لاینر و جلوگیری از سوختگی آن (چکیده)
31 - Carbon Black production from therma Decomposition of Sub-quality Natural Gasl (چکیده)
32 - IMPROVING COMBUSTION BEHAVIOUR OF METHANE-AIR MIXTURES BY ADDITION HYDROGEN (چکیده)
33 - Numerical study of dispersion velocity in turbulent flow and the effects on separation (چکیده)
34 - Numerical investigation of hydrogen production inside a solar chemical reactor from sour natural gas (چکیده)
35 - A numerical study on thermal dissociation of H2S (چکیده)
36 - Improving Power Plant Efficiency using Water Droplet Injection in Air Condensers (چکیده)
37 - World Academy of Science, Engineering and Technology 62 2010 (چکیده)
38 - MEASUREMENTS AND MODELING OF SOOT AND CO POLLUTANT EMISSIONS IN A LARGE OIL FIRED FURNACE (چکیده)
39 - کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پدیده تحریک لایه مرزی جهت بهبود فرآیند خنک کاری پره توربین (چکیده)
40 - بهینه سازی منحنی پره های توربین با هدف کاهش تلفات و افزایش سرعت خروجی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)