مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. زهرا راه چمنی , مرضیه آباد , حسن عبدالهی , سیدحسین سیدی , سبک‌شناسی نحوی تشبیهات بلیغ در خطبه‌های نهج‌البلاغه, زبان و ادبیات عربی, دوره (11), شماره (1), سال (2019-12), صفحات (147-170)
 2. زهرا راه چمنی , مرضیه آباد , همپایگی تشبیهات در خطبه‌های نهج‌البلاغه, پژوهشنامه نهج البلاغه, دوره (7), شماره (26), سال (2019-9), صفحات (109-126)
 3. سکینه صارمی گروی , سیدحسین سیدی , مرضیه آباد , احمد رضا حیدریان شهری , بررسی تطبیقی مؤلّفه های معنایی «سرزمین مادری» در شعر صلاح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج, کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی, دوره (8), شماره (31), سال (2018-12), صفحات (93-106)
 4. معصومه قرداشی , مرضیه آباد , حسن عبدالهی , علی نوروزی , نعت مفرد و دلالت های آن در نامه های نهج البلاغه, پژوهشنامه نهج البلاغه, دوره (6), شماره (21), سال (2018-6), صفحات (95-113)
 5. سکینه صارمی گروی , مرضیه آباد , تحلیل صنعت متناقض‌‌نما در تائیه کبرای ابن فارض, پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت, دوره (4), شماره (2), سال (2016-3), صفحات (117-133)
 6. حسن رحمانی راد , مرضیه آباد , میثم ایمانیان بیدگلی , سبک شناسی سروده های محمود درویش, ادب عربی, دوره (6), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (133-155)
 7. حسن خلف , مرضیه آباد , سیدحسین سیدی , بلاسم محسنی , تحلیل زیبایی شناختی تصویرهای هنری و موسیقایی صحیفه سجادیه, انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها, دوره (9), شماره (33), سال (2015-3), صفحات (57-77)
 8. مرضیه آباد , تأثیر دین در حبس سخنوران عرب, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (1), شماره (112), سال (1996-6), صفحات (79-92)
 9. مرضیه آباد , صور خیال در حبسیات عربی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (3), شماره (127), سال (2000-1), صفحات (275-588)

عربی

 1. zahra rahchamani , Marzieh Abad , Hosein Seyedi , الموسیقى الداخلیة ودلالاتها فی تشبیهات خطب نهج البلاغة, اللغه العربیه و آدابها, Volume (14), No (3), Year (2018-8), Pages (447-470)
 2. tahereh toobaei , Marzieh Abad , بلاغة الحجاج فی خطبة الغدیر, اللغه العربیه و آدابها, Volume (11), No (2), Year (2015-9), Pages (255-279)
 3. رسول بلاوی , Marzieh Abad , ملامح المقاومة فی شعر یحیی السماوی, آفاق الحضاره الاسلامیه, Volume (33), No (17), Year (2014-9), Pages (19-49)
 4. Marzieh Abad , طاهره اختری , الموسیقی الداخلیة فی شعر ابن رومی, دراسات فی العلوم الانسانیه, Volume (21), No (2), Year (2015-2), Pages (111-126)
 5. رسول بلاوی , علی خضری , Marzieh Abad , موتیف استدعاء الشخصیات التراثیة فی شعر یحیی السماوی, ادب عربی, Volume (6), No (1), Year (2014-10), Pages (51-70)
 6. Marzieh Abad , مظاهر الفکر فی شعر ابن رومی, اللغه العربیه و آدابها, Volume (9), No (3), Year (2013-12), Pages (81-101)
 7. hasan khalaf , Marzieh Abad , Hosein Seyedi , BALASEM MOHSENI , دراسه الموسیقی الداخلیه فی الصحیفه السجادیه, بحوث فی اللغه العربیه و آدابها, Volume (1), No (8), Year (2013-9), Pages (67-79)
 8. Marzieh Abad , rasol balawi , استدعاء المدن فی شعر یحیی السماوی, کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی, Volume (2), No (6), Year (2012-9), Pages (121-136)
 9. Marzieh Abad , rasol balawi , موتیف النهر و البحر فی شعر یحیی السماوی, دراسات فی العلوم الانسانیه, Volume (20), No (1), Year (2013-6), Pages (1-18)
 10. rasol balawi , Marzieh Abad , Abbas Talebzadeh Shoshtari , موتیف النخلة فی شعر یحیی السماوی, الدراسات الادبیه, Volume (77), No (78), Year (2012-1), Pages (65-83)
 11. rasol balawi , Marzieh Abad , استدعاه الشخصیه الامام الحسین فی شعر یحیی سماوی, انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها, Volume (27), No (27), Year (2013-8), Pages (1-16)
 12. Marzieh Abad , rasol balawi , موتیف-استدعاء شخصیة أبی ذر الغفاری-فی شعر یحیی السماوی, پژوهش های نقد و ترجمه زبان و ادبیات عربی, Volume (1), No (4), Year (2012-4), Pages (81-97)
 13. Marzieh Abad , rasol balawi , دلالة الألوان فی شعر یحیی السماوی, إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی, Volume (2), No (8), Year (2013-1), Pages (9-32)
 14. rasol balawi , Marzieh Abad , Abbas Talebzadeh Shoshtari , Abbas Arab , موتیف الاغتراب فی شعر یحیی السماوی, دراسات فی العلوم الانسانیه, Volume (19), No (3), Year (2012-1), Pages (77-95)
 15. Marzieh Abad , balasem mohseni , التناص القرآنی فی شعر مظفر النواب, لسان مبین, Volume (88.25), No (66), Year (2011-10), Pages (1-18)
 16. Marzieh Abad , زمخشری و نقش وی در بلاغت عربی, انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها, Volume (19), No (7), Year (2011-8), Pages (121-143)
 17. Marzieh Abad , rohallah mahdeyan , الموسیقی فی شعر محمد مهدی الجواهری السیاسی, بحوث فی اللغه العربیه و آدابها, Volume (3), No (3), Year (2011-1), Pages (7-19)
 18. Marzieh Abad , ابن شهید الاندلسی شاعرا و ناثرا و ناقدا, دراسات فی العلوم الانسانیه, Volume (3), No (10), Year (2003-10), Pages (55-66)
 19. Marzieh Abad , rasol balawi , مدرسه المیزان فی النقد, دراسات فی العلوم الانسانیه, Volume (7), No (2), Year (2000-3), Pages (25-32)

مقالات ارایه شده در کنفرانس