مقالات ارائه شده در مجلات

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. زهرا حسین زاده ملکی , شکوفه توحیدیان , مریم یوسفی , عاطفه عظیمی , عملکرد دانشجویان در قرنطینه ی کووید-١٩: رابطه اضطراب امتحان و کامل گرایی , نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران , 2023-09-22
 2. حسن پورمحسنی , زهرا حسین زاده ملکی , علی غنائی چمن آباد , اختلال شخصیت مرزی از منظر تصویربرداری مغزی: یک مطالعه مرور توصیفی از نقش بدکارکردیهای ساختاری فرونتو ـ لیمبیک , نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران , 2023-09-20
 3. حانیه شریعتمداری , سید محسن اصغری نکاح , زهرا حسین زاده ملکی , بررسی تجارب زیسته آگاهی از بلوغ و بهداشت بلوغ جنسی نوجوانان دختر بی سرپرست و بد سرپرست , 8th International Congress of Psychological and Educational Sciences , 2023-09-22
 4. حانیه شریعتمداری , سید محسن اصغری نکاح , زهرا حسین زاده ملکی , بررسی تجارب زیسته کنار آمدن با بلوغ جنسی و روابط با دوستان در نوجوانان دختر بی سرپرست و بد سرپرست , 8th International Congress of Psychological and Educational Sciences , 2023-07-22
 5. زهرا حسین زاده ملکی , علی دستورانی , محدثه ذوالفقاری , نفیسه شبان لوشاب , رابطه هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی: زنان دانشجو در قرنطینه ی کووید-١٩ , Ninth International Conference on Science and Technology of Educational Sciences, Social Studies and Psychology of Iran , 2023-03-18
 6. زهرا حسین زاده ملکی , The role of emotion processing abnormalities in the emergence of Psychosis: A systematic review of the emotional processes impaired in schizophrenia. , 11th Neuroscience Congress 2022 , 2023-02-13
 7. زهرا حسین زاده ملکی , شیده آل شیخ , ذهن آگاهی در فرزندپروری: مرور نظام­دار سریع در شیوع کووید-19 , اولین همایش ملی آسیب شناسی و مداخلات روانشناختی و اجتماعی کرونا و پساکرونا , 2022-09-01
 8. زهرا حسین زاده ملکی , فاطمه باقرزاده , زهرا صیفی , مهدیه چیتی زاده , علی مشهدی , Cognitive psychology and anxiety: Executive Dysfunctions in Adult Female , 9th International Conference of Cognitive Science (ICCS 2022) , 2022-05-18
 9. زهرا حسین زاده ملکی , علی مشهدی , سیدکاظم رسول زاده طباطبائی , Empowering the Family to Expand Cost-effective Interventions to Reduce Behavioral Problems: A Descriptive Critical Review of Facilitating cognitive development in everyday life. , 3rd National Congress of Family Psychology Association of Iran Ahvaz , 2022-03-09
 10. مریم مقدم , زهرا حسین زاده ملکی , سید محسن اصغری نکاح , یک مداخله ی شناختی نوین: آموزش مهارت های سازمان دهی (OST) برای کودکان مبتلا به ناتوانایی های یادگیری خاص , دومین کنفرانس ملی کودکان استثنایی (کودکان با نیازهای ویژه) از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی , 2022-02-02
 11. زهرا حسین زاده ملکی , حدیث کاشی یگانه , ریحانه قنادجعفری , زهرا رضایی , سیدکاظم رسول زاده طباطبائی , علی مشهدی , رابطه کنش های اجرایی مغز با کمال گرایی در بزرگسالان , هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران , 2021-11-17