مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. mehrdad mahmoudi , Behrooz Beidokhti , Samaneh Sahebian , Strength improvement in friction stir spot joining of polyethylene and aluminum, International Journal of Adhesion and Adhesives, Volume (108), No (108), Year (2021-7), Pages (102895-102901)
 2. ahmadamin khalilitabas , Behrooz Beidokhti , Ali Reza Kiani Rashid , Comprehensive study on hydrogen induced cracking of electrical resistance welded API X52 pipeline steel, International Journal of Hydrogen Energy, Volume (46), No (1), Year (2021-1), Pages (1012-1022)
 3. Seyedeh Fatemeh Nabavi , Mohammad Hossein Farshidianfar , Anoshirvan Farshidianfar , Behrooz Beidokhti , Physical-based methodology for prediction of weld bead characteristics in the Laser Edge Welding process, Optik, Volume (241), No (1), Year (2021-9), Pages (166917-166917)
 4. Amin Taheri , Behrooz Beidokhti , Behrooz Shayegh Boroujeny , Alireza Valizadeh , Characterizations of dissimilar S32205/316L welds using austenitic, super-austenitic and super-duplex filler metals, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Volume (27), No (1), Year (2020-1), Pages (119-127)
 5. reza johari teymoori , M. Shahidi , Iman Taji , zahra sharifalhoseini , Behrooz Beidokhti , A novel approach to prevent decarburisation through electroless plating, Surface Engineering, Volume (35), No (10), Year (2019-10), Pages (848-853)
 6. reza neiestani , Behrooz Beidokhti , Mohammadreza Amelzadeh , Fabrication of dissimilar Fe-Cu-C powder metallurgy compact/steel joint using the optimized resistance spot welding, Journal of Manufacturing Processes, Volume (43), No (7), Year (2019-7), Pages (200-206)
 7. Saeed Rohani Yazdi , Behrooz Beidokhti , Mohsen Haddad Sabzevar , Pinless tool for FSSW of AA 6061-T6 aluminum alloy, Journal of Materials Processing Technology, Volume (267), No (5), Year (2019-5), Pages (44-51)
 8. A.Amirkhani , Behrooz Beidokhti , K.Shirvani , .R.Rahimipour , Two-step heating transient liquid phase bonding of Inconel 738LC, Journal of Materials Processing Technology, Volume (266), No (4), Year (2019-4), Pages (1-9)
 9. R. ghasemi , Behrooz Beidokhti , M. Fazel-Najafabadi , Effect of delat ferrite on the mechanical properties of dissimilar ferritic-austenitic stainless steel welds, Archives of Metallurgy and Materialls, Volume (63), No (1), Year (2018-1), Pages (437-443)
 10. Sepide Hadibeik Neishaboori , Behrooz Beidokhti , Seyed Abdolkarim Sajjadi , The effect of interlayer thickness, bonding temperature and atmosphere on transient liquid phase bonding of GTD-111 to FSX-414, Journal of Materials Processing Technology, Volume (255), No (5), Year (2018-2), Pages (673-678)
 11. Sepide Hadibeik Neishaboori , Behrooz Beidokhti , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Effect of bonding time and homogenization heat treatment on the microstructure and mechanical properties of the transient liquid phase bonded dissimilar GTD-111/FSX-414 TLP superalloys, Journal of Alloys and Compounds, Volume (731), No (1), Year (2018-1), Pages (929-935)
 12. Kamyar Abbasi , Behrooz Beidokhti , Seyed Abdolkarim Sajjadi , Microstructure And Mechanical Properties Of Ti-6Al-4V Welds Using α, Near-α And α+β Filler Alloys, Matrials Science and Engineering A, Volume (702), No (8), Year (2017-8), Pages (272-278)
 13. Behrooz Beidokhti , P. He , A. H. Kokabi , A. Dolati , Control of hydrogen cracking in the welded steel using microstructural traps, Materials Science and Technology, Volume (33), No (4), Year (2017-4), Pages (408-414)
 14. Mohammad Shojaati , Behrooz Beidokhti , Characterization of AISI 304/AISI 409 stainless steel joints using different filler materials, Construction and Building Materials, Volume (147), No (4), Year (2017-5), Pages (608-615)
 15. mohammadreza mirzadeh rahni , Behrooz Beidokhti , Mohsen Haddad Sabzevar , Effect of filler metal on microstructure and mechanical properties of manganese− aluminum bronze repair welds, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Volume (27), No (3), Year (2017-3), Pages (507-513)
 16. Behrooz Beidokhti , R. Pouriamanesh , Effect of Filler Metal on Mechanical Properties of HSLA Welds, Welding Journal, Volume (94), No (10), Year (2015-10), Pages (334-341)
 17. H. Taheri , A. Dolati , Behrooz Beidokhti , Hydrogen failure sensitivity of A516-Gr70 and API 5L-X70 steels in sour environments, Anti-Corrosion Methods and Materials, Volume (62), No (5), Year (2015-5), Pages (294-300)
 18. Behrooz Beidokhti , A.H. Kokabi , A. Dolati , A comprehensive study on the microstructure of high strength low alloy pipeline welds, Journal of Alloys and Compounds, Volume (597), No (5), Year (2014-5), Pages (142-147)
 19. Behrooz Beidokhti , P. He , A.H. Koukabi , A. Dolati , The change in the chemical composition and toughness of API 5L-X70 welds by addition of titanium, International Journal of modern physics B, Volume (23), No (6), Year (2009-2), Pages (1209-1216)
 20. Behrooz Beidokhti , A. Dolati , A.H. Koukabi , Effects of alloying elements and microstructure on the susceptibility of the welded HSLA steel to hydrogen-induced cracking and sulfide stress cracking, Matrials Science and Engineering A, Volume (507), No (1), Year (2009-5), Pages (167-173)
 21. Behrooz Beidokhti , A.H. Koukabi , A. Dolati , Effect of titanium addition on the microstructure and inclusion formation in submerged arc welded HSLA pipeline steel, Journal of Materials Processing Technology, Volume (209), No (8), Year (2009-4), Pages (4027-4035)
 22. Behrooz Beidokhti , A.H. Koukabi , A. Dolati , Influences of titanium and manganese on high strength low alloy SAW weld metal properties, Materials Characterization, Volume (60), No (3), Year (2009-3), Pages (225-233)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. معصومه خیاط , بهروز بیدختی , تأثیر پارامترهای لحیم کاری سخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال ساندویچی فولاد زنگ نزن , سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب , 2021-03-03
 2. مهیار مهران , بهروز بیدختی , تأثیر دما بر ریزساختار اتصال نفوذی چندلایه فولاد زنگ نزن , سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب , 2021-03-03
 3. سعید مرندی , سیده فاطمه نبوی , محمدحسین فرشیدیان فر , انوشیروان فرشیدیان فر , جواد جهان پور , بهروز بیدختی , محمد شجاعتی , تحلیل آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای فیزیکی بر ضخامت روکش حاصل از فرایند لیزری پره توربین بخار , هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید , 2021-03-02
 4. سعید احدی شهری , بهروز بیدختی , جلیل وحدتی خاکی , طراحی و ساخت الکترود روکش دار سخت کاری سطحی برپایه ترکیبات بین فلزی , سمپوزیوم فولاد 95 , 2017-02-28
 5. غزاله بشارتی , محمدرضا عامل زاده , امیر کاظمی تهرانی , بهروز بیدختی , بررسی ریزساختار روکش کاری لیزری اینکونل 625 بر روی فولاد St37 , 9th International Conference & Exhibition on Materials Science & Metallurgical Engineering (iMat2020) , 2020-11-10
 6. مینا موسوی جراحی , محمدرضا عامل زاده , امیر کاظمی تهرانی , بهروز بیدختی , بررسی ریزساختار و خواص خوردگ ی لایه نشانی لیزر ی اینکونل 625 بر روی سوپرآلیاژ اینکونل 738 , 9th International Conference & Exhibition on Materials Science & Metallurgical Engineering (iMat2020) , 2020-11-10
 7. ارمان قجری , بهروز بیدختی , بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی الیاژ فولاد زنگ نزن (گرید 316L)/فولاد آلیاژی AISI 4140 تولید شده به روش تولید افزایشی بوسیله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی , هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2019-10-07
 8. بهناز زیبائی , عطاءاله کامیابی گل , محمد مزینانی , بهروز بیدختی , بهینه سازی خواص مکانیکی وفلاد دوفازی SAPH440 با طراحی آزمایش به روش تاگوچی , هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2018-10-09
 9. خدیجه زینلی , بهروز بیدختی , محمد مزینانی , عطاءاله کامیابی گل , بررسی خواص روکش های ایجادشده بر روی سطح فولاد ابزار کم آلیاژ W500 به روش جوشکاری GTAW , هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2018-10-09
 10. سعید نیک طینت , بهروز بیدختی , بررسی مقاومت به سایش و ریزساختار جوش تعمیری فولاد ابزار H13 , هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح , 2018-02-13
 11. سعید احدی شهری , بهروز بیدختی , جلیل وحدتی خاکی , طراحی و ساخت الکترود روکش دار سخت کاری سطحی برپایه ترکیبات بین فلزی , سمپوزیوم فولاد 95 , 2017-02-28
 12. سیدعلی سیدمحمدی , بهروز بیدختی , جلیل وحدتی خاکی , بررسی خواص پوشش کامپوزیتی ایجاد شده به صورت درجا بر روی سطح فولاد ابزار کم آلیاژ W500 , 5th International Conference on Materials Engineering and Metallurgy, 8 and 9 Nov. 2016, Shiraz University, Shiraz, Iran. , 2016-11-08
 13. سپیده هادی بیک نیشابوری , بهروز بیدختی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی ریزساختاراتصال سوپرآلیاژ Inconel 738 و FSX414 به روش فاز مایع گذرا (TLP) , چهارمین همایش بین‌المللی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران، , 2015-11-10
 14. اسماعیل بهرامی , بهروز بیدختی , تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر استحکام کششی اتصال غیرمشابه آلیاژهای آلومینیوم 2024 به 7075 با استفاده از روش آماری تاگوچی , دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی , 2014-10-23
 15. امین طاهری , بهروز بیدختی , بهروز شایق , بررسی تغییرات ریزساختاری اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد زنگ نزن آستنیتی L316 در روش جوشکاری قوسی تنگستن- گاز پالسی , دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی , 2014-10-23
 16. رضا صادقیان خشوئی , بهروز بیدختی , تأثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای روی استحکام برشی آلیاژ آلومینیم 2024 , دومین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی , 2014-10-23
 17. رسول پوریامنش , بهروز بیدختی , بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی فلزجوش بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش توپودری چهارسیمی لوله های فولادی API 5L-X65 , پنجمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز , 2013-12-10
 18. رضا قاسمی , بهروز بیدختی , محمود فاضل , تأثیر درصد فریت بر خواص مکانیکی اتصال نامتجانس فولاد زنگ نزن , اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی , 2013-10-09
 19. رضا قاسمی , بهروز بیدختی , محمود فاضل , اثر ترکیب شیمیایی فلز پر کننده بر ریزساختار و مسیر انجماد فلز جوش آستنیتی , دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی , 2013-03-06
 20. رضا قاسمی , بهروز بیدختی , محمود فاضل , بررسی ریزساختار و سختی در منطقه اتصال فولادهای زنگ نزن 304 به 430 , همایش ملی مهندسی مکانیک، NCME 2013 , 2013-03-07
 21. رضا قاسمی , بهروز بیدختی , محمود فاضل , بررسی ریزساختار و سختی در منطقه اتصال غیرهمجنس فولادهای زنگ نزن , کنفرانس منطقه ای مهندسی مکانیک و جوش , 2012-12-20
 22. امیرحسین کوکبی , حسین آشوری , بهروز بیدختی , جوشکاری چدن خاکستری با ساخت الکترود توپودری مناسب , 3rd IIW Congress in the Middle East , 2003-12-03
 23. بهروز بیدختی , ابوالقاسم دولتی , امیرحسین کوکبی , رفتار ترک خوردگی HIC جوش لوله های فولادی کم آلیاژ پراستحکام در محیط H2S , دومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز , 2009-05-24
 24. امیرحسین کوکبی , بهروز بیدختی , حسین آشوری , جوشکاری چدن نشکن با ساخت الکترود توپودری مناسب , هفتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی , 2005-12-01