بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Samaneh Sahebian


موارد یافت شده: 83

1 - ررسی تاثیر روش اختلاط بر رسانایی الکتریکی و جذب امواج الکترومغناطیس در کامپوزیت پلیمری با توزیع سگرگیت کربن سیاه (چکیده)
2 - سنتز نانو پودر نیکل در حضور نانولوله کربنی به روش سنتز احتراقی درمحلول (چکیده)
3 - بررسی خواص ترمودینامیکی کامپوزیت hdpe/cnt با توریع سگرگیت فاز ثانویه (چکیده)
4 - Hydrothermal synthesis of highly aligned Fe3O4 nanosplates on nickel foam (چکیده)
5 - بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنشی مختلف (چکیده)
6 - Extraction and pre‐concentration of parabens in liquid pharmaceutical samples by dispersive liquid–liquid microextraction based on deep eutectic solvents (چکیده)
7 - Influence of functional carbon nanotube and multi‐cyclic shape memory performance on thermally triggered polyurethane nanocomposites (چکیده)
8 - سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات مغناطیسی فریت کبالت به روش هم رسوبی شیمیایی (چکیده)
9 - تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی‌اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای (چکیده)
10 - آیا نانولوله کربنی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای پل یاتیلن/آلومینیوم تأثیرگذار است ؟ (چکیده)
11 - طراحی و مشخصه‌یابی عملگر نرم الکتروفعال-الهام گرفته از طبیعت، بر پایه کامپوزیت سیلیکون-اتانول (چکیده)
12 - Stress Dependency of Creep Response for Glass/Epoxy Composite at Nonlinear and Linear Viscoelastic Behavior (چکیده)
13 - ساخت ربات نرم خزنده با استفاده از کامپوزیت زمینه سیلیکون تقویت شده با سیال تغییر فازدهنده (چکیده)
14 - بررسی استحکام اتصال آلومینیوم به نانوکامپوزیت پلی اتیلن/ نانولوله کربنی به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطها (چکیده)
15 - تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای (چکیده)
16 - بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنش بالا و پایین (چکیده)
17 - ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) با جهت‌گیری دوجهته ˚90 و ˚ 0 (چکیده)
18 - سنتز و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت الیاف پلی‌وینیل‌الکل/ فریت کبالت سنتزشده به روش الکتروریسی (چکیده)
19 - بررسی تاثیر دمای واکنش بر ساختار و خواص مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت سنتزشده به روش هم‌رسوبی شیمیایی (چکیده)
20 - Thermal decomposition kinetic study of Fe5C2 nanoparticles (چکیده)
21 - ساخت عملگر نرم نوین با طول عمر بالا با استفاده از سیلیکون الاستومر و اتانول (چکیده)
22 - رسم نمودار‌های فازی نانو برای سیستم‌های دوتایی در محیط نرم افزاری متلب (چکیده)
23 - Low percolation behavior of HDPE/CNT nanocomposites for EMI shielding application: Random distribution to segregated structure (چکیده)
24 - Strength improvement in friction stir spot joining of polyethylene and aluminum (چکیده)
25 - اتصال غیرمشابه فلز/پلیمر با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای (چکیده)
26 - Highly improved biological and mechanical features of bioglass-ceramic/ gelatin composite scaffolds using a novel silica coverage (چکیده)
27 - تاثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربست های کامپوزیتی کلسیم فسفات/ ژلاتین- نشاسته (چکیده)
28 - Effects of toughened polyester on fatigue behavior of glass fiber reinforced polyester composite for wind turbine blade (چکیده)
29 - بررسی پایداری حرارتی نانوذرات Fe5C2 (چکیده)
30 - Photocatalytic and Antibacterial Activity of Silver/Titanium Dioxide/Zinc Oxide Nanoparticles Coated on Cotton Fabrics (چکیده)
31 - Long-term creep behaviour of E-glass/epoxy composite: time-temperature superposition principle (چکیده)
32 - ساخت کامپوزیت با آرایس تجمعی CNT در زمینه HDPE و مقایسه رسانایی الکتریکی آن با کامپوزیت دارای آرایش تصادفی (چکیده)
33 - بررسی تأثیر میزان نانولوله کربنی بر خواص دی الکتریک و رفتار رسانایی نانوکامپوزیت های HDPE (چکیده)
34 - دکوراسیون فوم نیکل با آرایه‌ای منظم از نانوصفحه‌هایFe3O4 (چکیده)
35 - رشد نانوساختارهای مغناطیسی اکسید آهن بر روی فوم نیکل و مشخصه‌یابی آن (چکیده)
36 - بررسی رفتار حافظهشکلی نانوکامپوزیت پلیاورتان تقویت شده با نانولوله )SMPU/CNTکربنی (چکیده)
37 - بررسی میزان محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس در نانو کامپوزیت اپوکسی/نانولوله‌ی کربنی تقویت‌شده‌ با ریبان‌های آلیاژ آمورف فاینمت (چکیده)
38 - بررسی تأثیر نانولوله های کربنی بر سینتیک بلورینگی پلی‌اتیلن با چگالی بالا (HDPE) (چکیده)
39 - بررسی خواص مغناطیسی کامپوزیت لایه ای زمینه اپوکسی تقویت شده با آلیاژآمورف پایه نیکل و کبالت (چکیده)
40 - بررسی پرایمینگ نانو لوله کربنی بر شاخص های جوانه زنی بذر فلفل تند (چکیده)
41 - بررسی خواصحرارتی کامپوزیتپلی اتیلن – مس (چکیده)
42 - بررسی فرفتار خزشی نانو کامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم (چکیده)
43 - Influence of copper particles on thermal behaviour of medium density polyethylene (MDPE) (چکیده)
44 - بررسی میزان جذب امواج الکترومغناطیس توسط کامپوزیت لایهای نانو کامپوزیت اپوکسی/نانولوله با آلیاژ آمورف فاینمت (چکیده)
45 - Effect of amount of tetra ethyl orthosilicate and thermal treatment temperatureon mechanical and biological properties of gelatin calcium phosphate scaffolds (چکیده)
46 - اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط (چکیده)
47 - A study on the effect of carbon nanotube surface modification on mechanical and thermal properties of CNT/HDPE nanocomposite (چکیده)
48 - Thermal stability of CaCO3/polyethylene (PE) nanocomposites (چکیده)
49 - دکوراسیون فوم نیکل با آرایه‌ای منظم از نانوصفحه‌هایFe3O4 (چکیده)
50 - بررسی رفتار چسبندگی فصل مشترک کامپوزیت اپوکسی/ الیاف شیشه بر اثر اصلاح سطح الیاف شیشه با عامل سیلان (چکیده)
51 - An Investigation on Thermal Stability Of Fe5C2 Nanoparticles (چکیده)
52 - مدلسازی برهم نهی دما زمان به منظور تعیین عملکرد طولانی مدت خزش کامپوزیت ریشه پره توربین بادی (چکیده)
53 - Toughening of unsaturated polyester resins by CTBN liquid rubber (چکیده)
54 - Prediction of long-term creep behavior of blade by time-stress superposition principle(TSSP) modeling (چکیده)
55 - بررسی اثر اصلاح سطح الیاف شیشه به کمک سیلان (چکیده)
56 - سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات نقره دی اکسید تیتانیوم دی اکسید روی به روشهای مختلف به منظور استفاده در کاربردهای بیولوژیکی (چکیده)
57 - Effect of amount of tetra ethyl orthosilicate and thermal treatment temperatureon mechanical and biological properties of gelatin calcium phosphate scaffolds (چکیده)
58 - تأثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربستهای کامپوزیتی کلسیم فسفات، ژلاتین، نشاسته (چکیده)
59 - The decoration of multi-walled carbon nanotubes with nickel oxide nanoparticles using chemical method (چکیده)
60 - بررسی آماری استحکام کششی و خستگی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با فیبر شیشه ساخته شده به روش تزریق ریزن به کمک خلاء (VIP) (چکیده)
61 - بررسی اهمیت خزش در کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده (چکیده)
62 - تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن (چکیده)
63 - A study on the dependence of structure of multi-walled carbon nanotubes on acid treatment (چکیده)
64 - تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن (چکیده)
65 - بررسی اثر ذرات آلومینا بر خواص حرارتی کامپوزیت زمینه پلی اتیلن (چکیده)
66 - بررسی اثر تغییرات شرایط حرارتی بر خواص حرارتی کامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی بالا (چکیده)
67 - On the Role of Stearic Acid on the Surface Properties of Carbon Nanotubes (چکیده)
68 - Influence of Alumina Particles on Thermal Behavior of High Density Polyethylene (HDPE) (چکیده)
69 - Non-isothermal Crystallization Kinetics of Co67Fe4Cr7Si8B14 Amorphous Alloy (چکیده)
70 - Tensile Creep Behavior of Medium-Density Polyethylene (چکیده)
71 - Non-Isothermal Crystallization of Al2O3/HDPE Composite (چکیده)
72 - On the Dependence of Avrami Indexes of MDPE on Milling Time (چکیده)
73 - Role of Surface Active Agent on Dimensional Stability of HDPE/CaCO3 Nanocomposites (چکیده)
74 - Effect of nano-size calcium carbonate on short-term creep of polyethylene nanocomposite (چکیده)
75 - Thermal Properties and Crystallization Behavior of Co67Fe4Cr7Si8B14 (چکیده)
76 - Thermal properties of Co67Fe4Cr7Si8B14 amorphous alloy (چکیده)
77 - مروری بر فلزات آمورف توده ای (چکیده)
78 - Influence of copper particles on thermal behaviour of medium density (چکیده)
79 - بررسی رفتار خزشی نانوکامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم (چکیده)
80 - بررسی تأثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص ترمودینامیکی زمینه پلی اتیلن (چکیده)
81 - The effect of nano-sized calcium carbonate on thermodynamic parameters of HDPE (چکیده)
82 - اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط (چکیده)
83 - Effect of Both Uncoated and Coated Calcium Carbonate on Fracture Toughness of HDPE/CaCO3 Nanocomposites (چکیده)