مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. Hojat Zamyad , Amir hossein Ebrahimi , Samaneh Sahebian , Javad Safaie , ساخت عملگر نرم نوین با طول عمر بالا با استفاده از سیلیکون الاستومر و اتانول, مهندسی متالورژی و مواد, Year (2021-10)
 2. Mohammadreza Edalati Sharbaf , M. Mahmoudzadeh , Javad Safaie , Fabrice Wallois , Sahar Moghimi , Violation of rhythmic expectancies can elicit late frontal gamma activity nested in theta oscillations, Psychophysiology, Volume (58), No (11), Year (2021-7)
 3. Sohrob Milani Zadeh , Javad Safaie , EOG-Based HCI System for Quadcopter Navigation, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Volume (69), No (11), Year (2020-11), Pages (8992-8999)
 4. Zahra Ghaviandam Yami , Nadia Naghavi , Javad Safaie , A New Approach to Improve IPMC Performance for Sensing Dynamic Deflection: Sensor Biasing, IEEE Sensors Journal, Volume (20), No (15), Year (2020-1), Pages (8614-8622)
 5. Mahdi Abbasi , Aref Afsharfard , roya arasteh , Javad Safaie , Design of a noninvasive and smart hand tremor attenuation system with active control: a simulation study, Medical and Biological Engineering and Computing, Volume (56), No (7), Year (2017-1), Pages (1315-1324)
 6. Javad Safaie , R Grebe , H Abrishami Moghaddam , F Wallois , Toward a fully integrated wireless wearable EEG-NIRS bimodal acquisition system, Journal of Neural Engineering, Volume (10), No (5), Year (2013-10), Pages (56001-56001)
 7. Javad Safaie , R Grebe , H Abrishami Moghaddam , F Wallois , WIRELESS DISTRIBUTED ACQUISITION SYSTEM FOR NEAR INFRARED SPECTROSCOPY – WDA-NIRS, Journal of Innovative Optical Health Sciences, Volume (6), No (3), Year (2013-7), Pages (1350019-1350019)
 8. A V Patil , Javad Safaie , H Abrishami Moghaddam , F Wallois , R Grebe , Experimental investigation of NIRS spatial sensitivity, Biomedical Optics Express, Volume (2), No (6), Year (2011-6), Pages (1478-1493)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سیدمجتبی طاهرزاده قلندرآباد , سعید باقرزاده خراسانی , سحر مقیمی , جواد صفائی , بررسی تغییرات توان سیگنالهای همودینامیک خود به خودی fNIRS در خواب نیمروزی و ارتباط آنها با فرآیند تثبیت حافظه , هشتمین کنگره سیستم های فازی و هوشمند ایران (CFIS2020) و چهارمین کنفرانس محاسباتی تکاملی و هوش جمعی (CSIEC2020) , 2020-09-02
 2. مهناز بیات , جواد صفائی , سحر ملازاده بیدختی , طراحی سیستم خبره فازی برای تخمین و بهینه سازی هدایت الکتریکی کامپوزیت سیلیکون/نانولوله های کربنی چند دیواره با هدف توسعه و ساخت الکترودهای خشک فعال الکتروانسفالوگرافی , هشتمین کنگره سیستم های فازی و هوشمند ایران (CFIS2020) و چهارمین کنفرانس محاسباتی تکاملی و هوش جمعی (CSIEC2020) , 2020-09-02
 3. محمدرضا فرهادپور , جواد صفائی , کاربرد خانه های هوشمند در حوزه سلامت , همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء , 2017-04-10
 4. حمید ابریشمی مقدم , نصیر عابدی , جواد صفائی , سیستم تشخیصی ماوراء صوت بر پایه PC جھت تشخیص سینوزیتھای صورت و پیشانی , دھمین کنفرانس مھندسی پزشکی ایران , 2001-10-31

انگلیسی

 1. Sohrob Milani Zadeh , Javad Safaie , Navigation of Quadcopter based on Electrooculography Signal , 2nd Iranian Symposium on Brain Mapping Updates , 2018-10-10
 2. sajjad jafari , Mahdi Saadatmand , Javad Safaie , Two New 1D Under-Sampling Schemes for Compressed Sensing of Brain Magnetic Resonance Images , 4th Iranian Human Brain Mapping Congress , 2017-10-25
 3. sajjad jafari , Mahdi Saadatmand , Javad Safaie , A New Compressed Sensing Algorithm based on Wavelet Denoising for Brain Magnetic Resonance Imaging , 4th Iranian Human Brain Mapping Congress , 2017-10-25
 4. Mahdi Abbasi , Javad Safaie , Aref Afsharfard , Design of a Noninvasive Hand Tremor Suppression System with Active Control , 6th International Conference of Acoustic and Vibration , 2016-12-07
 5. Javad Safaie , R Grebe , H Abrishami Moghaddam , F Wallois , A combined portable multimodal imaging system for electric and hemodynamic activity of the brain , 19th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping , 2013-06-16
 6. Javad Safaie , R Grebe , K M Arun , F Wallois , Design and Development of a Combined EEG-NIRS Phantom , La neurophysiologie clinique en 4d ou l’ère de la multimodalité , 2012-06-13
 7. F Wallois , Javad Safaie , R Grebe , H Abrishami Moghaddam , A Wireless Hybrid EEG-NIRS instrument for monitoring the electric and hemodynamic brain activity , La neurophysiologie clinique en 4d ou l’ère de la multimodalité , 2012-06-13
 8. Javad Safaie , R Grebe , H Abrishami Moghaddam , F Wallois , Ultra-compact portable NIRS system for distributed hemodynamic activity monitoring NIRS - Body Area Network , La neurophysiologie clinique en 4d ou l’ère de la multimodalité , 2012-06-13
 9. E R Rajkumar , Javad Safaie , G Rishabh , P Deepak , R Grebe , F Wallois , Development of an autonomic portable single-board computer based high resolution NIRS device for microcirculation analysis , 34th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society ,EMBC 2012 , 2012-08-28
 10. A V Patil , Javad Safaie , H Abrishami Moghaddam , F Wallois , R Grebe , A spatial sensitivity mapping phantom for NIRS-signal interpretation , 14th European congress on Clinical Neurophysiology - 4th International Conference on Transcranial Magnetic and Direct Current Stimulation , 2011-06-21
 11. Javad Safaie , R Grebe , F Wallois , H Abrishami Moghaddam , Wireless, Battery operated, Ultra compact Near Infrared Spectrometer , 14th European Congress on Clinical Neurophysiology and 4th International Conference on Transcranial Magnetic and Direct Current Stimulation. , 2011-06-21