کتابهای دکتر فخری شهیدی

فارسی

 1. میکروبیولوژی و ایمونولوژی, ترجمه, سال (فروردین ۱۳۸۲)
 2. تغذیه و بیوتکنولوژی تخم مرغ, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۸۷)
 3. تکنولوژی فرآورده های خمیری, تدوین و گردآوری, سال (بهمن ۱۳۸۶)
 4. آنزیمها در صنایع غذایی, ترجمه, سال (مرداد ۱۳۸۲)
 5. راهنمای عملیات آماده سازی و فروش میوه ها و سبزی ها از مزرعه تا بازار, ویراستاری علمی, سال (تیر ۱۳۸۹)
 6. آنزیمها در صنایع غذایی, ترجمه, سال (آبان ۱۳۸۹)
 7. فرآوری های حداقل در صنایع غذایی, ترجمه, سال (شهریور ۱۳۹۰)
 8. میکروبیولوژی و ایمونولوژی, ترجمه, سال (دی ۱۳۹۱)
 9. راهنمای محیط های کشت میکروبی مواد غذایی, ترجمه, سال (تیر ۱۳۹۲)
 10. روشهای پخت اکستروژن, ترجمه, سال (مهر ۱۳۹۳)
 11. اثر فرایند بر ایمنی و کیفیت مواد غذایی, ترجمه, سال (آذر ۱۳۹۳)
 12. روش های نانوپوشانی اجزای تشکیل دهنده مواد غذایی, ترجمه, سال (مرداد ۱۳۹۵)
 13. اکولوژی میکروبی: اکوسیستم‌های غذایی, تالیف, سال (خرداد ۱۳۹۸)
 14. اصول فراوری و نگهداری مواد غذایی, تالیف, سال (خرداد ۱۳۹۸)
 15. فراوری های نوین در صنعت موادغذایی اثرات آن بر ویژگی های رئولوژیکی و عملکردی, ترجمه, سال (خرداد ۱۳۹۸)
 16. نگهداری بیولوژیکی گوشت نقش ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک, تالیف, سال (مهر ۱۳۷۵)
 17. زراعت نوین, تدوین و گردآوری, سال (مهر ۱۳۷۸)
 18. کارخانه های مواد غذایی, ترجمه, سال (مهر ۱۳۷۹)
 19. میکروبیولوژی مواد غذایی (جلد اول) میکروارگانیسم های مرتبط به مواد غذایی، بیماری های ناشی از موا, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۴۰۰)
 20. میکروبیولوژی مواد غذایی (جلد دوم) میکروارگانیسم های مرتبط با نگهداری و فراوری مواد غذایی, ترجمه, سال (اردیبهشت ۱۴۰۰)
 21. موادغذایی عملگر و غذاداروها, ترجمه, سال (مهر ۱۴۰۱)