بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: اقتصاد مقاومتی


موارد یافت شده: 18

1 - بررسی رابطه توسعه پایدار گردشگری با امنیت سرمایه گذاری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی (چکیده)
2 - اقتصاد مقاومتی، شاخص ها و الزامات از منظر قرآن و اهل بیت (ع) (چکیده)
3 - بررسی و تحلیل چالش‌های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبار جنوب (چکیده)
4 - پدیده شرکتهای دانش بنیان و جایگاه و تأثیر آن در اقتصاد مقاومتی (چکیده)
5 - راهبردهای افزایش مقاومت پذیری اقتصاد ایران با نگاهی به آینده اقتصاد مقاومتی (چکیده)
6 - بررسی موانع (فرهنگی-اخلاقی)تحقّق اقتصاد مقاومتی(باتکیه برآموزه های علوی) (چکیده)
7 - چالش ها و فرصت های فرا روی توسعه پایدار در صنعت دامپروری ایران (چکیده)
8 - رصد و تحلیل محتوای مقاله های اقتصاد مقاومتی منتشر شده در فصلنامه های علمی-پژوهشی (چکیده)
9 - برخی از مشخصه های «انسان تراز اقتصاد مقاومتی» با هدف تشکیل شبکه «اقتصاد مقاومتی» با رویکرد مقام معظم رهبری (چکیده)
10 - اقتصاد گیاهان دارویی با رویکرد مزیت های خراسان رضوی (چکیده)
11 - نقش بهره وری بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی (چکیده)
12 - نقش مشوقهای صادراتی بر توسعه صادرات غیر نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی (چکیده)
13 - فرصتها و چالشهای ژئوپلیتیکی استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر سواحل اقیانوسی (چکیده)
14 - بررسی راهکارهای فرصت سازی در اقتصاد آموزش و پرورش در چارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی (چکیده)
15 - جایگاه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد اسلامی (چکیده)
16 - تبیین جایگاه نظریه های تجارت بین الملل در اقتصاد مقاومتی (چکیده)
17 - راهکارهای اقتصاد مقاومتی، قاچاق و حمایت از تولید داخلی (چکیده)
18 - تحریم های اقتصادی علیه ایران ، تهدیدها و فرصت ها (چکیده)