بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: داده کاوی


موارد یافت شده: 34

1 - بررسی و پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی با استفاده از انواع تکنیک‌های مختلف شبکه عصبی داده کاوی با انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (چکیده)
2 - پیش‌بینی ارزش دوره‌ی عمر مشتریان با استفاده از توزیع هندسی بتا (چکیده)
3 - پیش‌بینی اتمام به موقع تحصیل دانشجویان کارشناسی با استفاده از داده‌کاوی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (چکیده)
4 - طراحی یک سیستم توصیه گر مبتنی بر رفتار گذشته مشتری و مشتریان مشابه در عمده فروشی (چکیده)
5 - مدل سازی حرکات توده ای با روش های داده کاوی در جنوب شرق نیشابور، استان خراسان رضوی (چکیده)
6 - مدل سازی مدیریت عدم اطمینان اطلاعات با استفاده از روش شناسی درخت تصمیم فازی: شواهدی از امکان سنجی نظریه اطلاعات (چکیده)
7 - مقایسه فنون داده‌کاوی و منطق فازی به‌منظور شناسایی رفتار مشتریان (چکیده)
8 - تشخیص رفتار نامتعارف کاربران با استفاده از نگاره رویداد نرم افزار (چکیده)
9 - ارائه یک رویکرد مبتنی بر هدف برای طبقه بندی کاربردهای داده کاوی در صنعت مخابرات (چکیده)
10 - کاربردهای متفاوت داده کاوی (چکیده)
11 - ویژه سازی الگوریتم خوشه بندی مورچه ای به منظور چینش کالاهای فروشگاهی (چکیده)
12 - داده کاوی در صنعت ورزش با رویکرد مدیریت دانش (چکیده)
13 - استفاده از مدل LRFM برای بخش بندی مشتریان براساس ارزش چرخه عمر آنها (چکیده)
14 - خوشه بندی : ابزاری برای آنالیز داده ها در مطالعات کمی و آمیخته (چکیده)
15 - انجام یک تحلیل داده کاوی بر روی داده های حاصل از جراحی قلب باز (چکیده)
16 - داده کاوی در R با استفاده از بسته Rattle (چکیده)
17 - بررسی کارایی مدل درخت تصمیم در پیش بینی بارش (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک یزد) (چکیده)
18 - بررسی عوامل مالی و غیرمالی موثر بر گریز مالیاتی با استفاده از تکنیک های داده کاوی : صنعت خودرو و ساخت قطعات (چکیده)
19 - پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران: رویکرد داده کاوی (چکیده)
20 - شناسایی سمت و سوی تحقیقات کاتالیزگری در سال 2008 به روش داده کاوی مقالات از پایگاه داده ISI (چکیده)
21 - به کارگیری داده کاوی در تشخیص الگوی رفتار تأمین کنندگان قطعات خودرویی مورد مطالعه: شرکت صنعتی مهد خودرو توس (چکیده)
22 - بررسی تاثیر تعدیل دامنه تغییرات داده ها بر کارایی دو مدل داده کاوی (شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمصم رگرسیونی) در فرآیند پیش بینی خشکسالی (چکیده)
23 - مدلسازی و مانیتورینگ لحظه ای راندمان بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی (چکیده)
24 - افزایش راندمان بویلر نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از داده کاوی فازی (چکیده)
25 - استفاده از داده کاوی فازی در یافتن میزان هوای اضافی بهینه در سیستم بویلر نیروگاه حرارتی فولاد مبارکه (چکیده)
26 - استفاده از روش برنامه‌ریزی عدد صحیح برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی (چکیده)
27 - دو الگوریتم اکتشافی برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی (چکیده)
28 - یک الگوریتم تکاملی برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی (چکیده)
29 - به­ کار گیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه (چکیده)
30 - داده کاوی سیگنالهای سایکوفیزیولوژیکی و مغزی به منظور ارزیابی استرس هیجانی (چکیده)
31 - استخراج آنتولوژی حملات به روش داده کاوی جهت استفاده در سیستم های تشخیص نفوذ (چکیده)
32 - خوشه بندی توافقی وزنی (چکیده)
33 - الگوریتمی جهت یافتن تناظر بین خوشه ها در خوشه بندی های متفاوت به منظور استفاده در خوشه بندی توافقی (چکیده)
34 - سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر پروسس فازی از طریق تکنیک داده کاوی (چکیده)