بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Alireza Sadeghi


موارد یافت شده: 29

1 - Fermented rapeseed meal is effective in controlling Salmonella enterica serovar Typhimurium infection and improving growth performance in broiler chicks (چکیده)
2 - Designing a SYBR Green Absolute Real time PCR Assay for Specific Detection and Quantification of Bacillus subtilis in Dough Used for Bread Making (چکیده)
3 - Use of grey relational analysis for multi-objective optimisation of NiTiCu shape memory alloy produced by powder metallurgy process (چکیده)
4 - بررسی تأثیر کونژوگه پروتئین آب پنیر- نشاسته بر شاخص های کیفی امولسیون روغن در آب (چکیده)
5 - On the milling and preheating on fabrication of NiTi produced by combustion synthesised NiTi (چکیده)
6 - Design of safety management system in juice industries (چکیده)
7 - On the milling and preheating on fabrication of combustion synthesized NiTi (چکیده)
8 - ارزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران (چکیده)
9 - تشخیص عوامل مولد روپینس در خمیر نان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (چکیده)
10 - شناسایی و تعیین آلل‌های جدید در جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 گاوهای سیستانی بر اساس روش‌های مولکولی (چکیده)
11 - ارزیابی تاثیر شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی بر قوام خمیر ترش حاصل از آرد نان های غالب در ایران (چکیده)
12 - Evaluation of Sourdough Effect on Microbiological Shelf life and Sensory Properties of Iranian Barbari Bread (چکیده)
13 - بررسی امکان استفاده از آنزیم Termamyl 2-x α-آمیلاز در تولید مالتو دکسترین (چکیده)
14 - ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیاتی در نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش (چکیده)
15 - چای یک نوشیدنی عملگر (چکیده)
16 - توانایی های خمیر ترش جهت بهبود ارزش تغذیه ای و ایجاد خواص سلامتی بخش در فراورده های غلات (چکیده)
17 - بررسی تاثیر یخ زدگی روی عملکرد بالواره ها (چکیده)
18 - بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر کاهش بیاتی نان بربری (چکیده)
19 - Nano Biosensor as an Instrument for Safety and Quality Control of Patient Diet (چکیده)
20 - بررسی خواص فیزیکی ارقام کانولای ایران (چکیده)
21 - بررسی تاثیر اسیدیته قابل تیتر خمیرترش بر زمان ماندگاری نان بربری (چکیده)
22 - Evaluation of Lactobacillus sanfransicencis (ATCC 14917) and Lactobacillus plantarum (ATCC 43332) effects on Iranian Barbari bread shelf life (چکیده)
23 - Evaluation of Sourdough Effect on Microbiological Shelf Life and Sensory Properties oflranian Barbari Bread (چکیده)
24 - بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری (چکیده)
25 - ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیات شدن نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش (چکیده)
26 - بهینه سازی فرآیند تولید مالتو دکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-X (چکیده)
27 - Evaluation of Different Parameters Effect on Maltodextrin Production by *-amylase termamyl2-x (چکیده)
28 - Evaluation of sourdough Effect on Iranian Barbari Bread Staling (چکیده)
29 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران (چکیده)