بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران


موارد یافت شده: 39

1 - Smart Transmission Grid Roadmap in Khorasan Regional Electricity Company (چکیده)
2 - بازنگری طرح دیماند منعطف صنایع با توجه به جابه‌جایی ساعات پیک (پیک روزانه) (چکیده)
3 - کنترل عصبی-فازی سلسله مراتبی مد لغزشی تطبیقی با پارتیشن بندی باینری فضا برای کنترل سیستم یک ورودی-یک خروجی غیر خطی آشوب و نامعین (چکیده)
4 - الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه فازی تطبیقی (چکیده)
5 - Designing Interval Type-2 Fuzzy Controllers by Sarsa Learning (چکیده)
6 - Metalic Nanostructures for Enhancement of Absorption in Thin-film Solar Cells (چکیده)
7 - برنامه ریزی توسعه ی نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان و اقتصاد سیستم قدرت (چکیده)
8 - A Novel Adaptive Agent-Based Algorithm to Find Mixed Nash Equilibrium in Static Games (چکیده)
9 - Designing Optimal Bidding Curve in Electricity Pay-as-Bid Markets (چکیده)
10 - Design of a Novel Dual Mode Filter Based on HMSIW Structure Using Mode Shifting Technique (چکیده)
11 - مقسم توان کوچک و پهن باند با 4 پورت خروجی با استفاده از موجبر مجتمع با زیرلایه (چکیده)
12 - Immersion and Invariance Based Fault Tolerant Adaptive Spacecraft Attitude Control (چکیده)
13 - Analysis and optimization of Tunnel FET with Band gap Engineering (چکیده)
14 - Design of tunneling field-effect transistor (TFET) with AlGaAs/InGaAs hetero-junction (چکیده)
15 - Threshold characteristics analysis of InP-based PhC VCSEL with buried tunnel junction (چکیده)
16 - افزودن قابلیت LVRT به توربین بادی با ژنراتور القایی تغذیه دوگانه و مبدل ماتریسی غیرمستقیم (چکیده)
17 - ناحیه بندی بهینه سیستم های قدرت توسط الگوریتم رقابت استعماری با رویکرد توامان افزایش قابلیت اطمینان وکاهش هزینه (چکیده)
18 - بهبود توانایی گذر از خطای مزارع بادی فراساحلیِ مبتنی بر خطوط انتقالHVDC (چکیده)
19 - Compensating of voltage flicker and disturbance using Dynamic Voltage Restorer based on matrix converter (چکیده)
20 - بررسی تداخل مبدلهای خط انتقال VSC-HVDC با مدهای پیچشی مجموعه توربین ژنراتور بادی سرعت متغیر مبتنی بر ژنراتور القایی (چکیده)
21 - ارایه روشی نوین جهت کنترل توام فاز و اندازه ولتاژ توسط تپ چنجرهای استاتیکی ترانسفورماتورهای قدرت (چکیده)
22 - تعیین ترتیب بهینه راه اندازی واحدها در پروسه بازیابی سیستم قدرت با در نظر گرفتن بارگذاریهای اجباری و اختیاری (چکیده)
23 - The Effect of Time-Based Demand Response Program on LDC and Reliability of Power System (چکیده)
24 - طراحی و ساخت کنتور الکترونیکی تکفاز مطابق با الزامات توانیر 2 (چکیده)
25 - بررسی اثر عبور جریان خازنی از لایه های حفاظ و زره در گرمایش موضعی عایق و خرابی کابل (چکیده)
26 - تشخیص سائیدگی کنتاکت قوس کلید قدرت به کمک ارزیابی جریان قوس به (چکیده)
27 - تکنیک دیجیتال اصلاح ضریب توان یکسوکننده دیودی با مقایسه شکل موج های ولتاژ و جریان (چکیده)
28 - مکان یابی بهینه واحد تولید پراکنده با در نظر گرفتن هزینه تغییر در سیستم حفاظت (چکیده)
29 - مکان یابی خطا با داده های یک پایانه در خط انتقال جبران شده با STATCOM (چکیده)
30 - تشخیص جریاى هجومی از جریاى خطای داخلی در ترانسفورماتوهای قدرت با استفاده از الگوریتم ویولت -PCA و SVM (چکیده)
31 - Point Cloud Registration Using MSSIR: Maximally Stable Shape Index Regions (چکیده)
32 - A New Rail-to-Rail Ultra Low Voltage High Speed Comparator (چکیده)
33 - A Low-Noise Low-Power MOSFET only Electrocardiogram Amplifier (چکیده)
34 - A New Power Efficient Wireless Non-Uniform Adaptive-Sampling ECG Recording System (چکیده)
35 - A Low-Power Area-Efficient Dynamic Circuit Using Conditionally Charging Pattern with Embedded Latching Capability (چکیده)
36 - A New Design Technique for Low Power Subthreshold Logic Circuits with Enhanced Robustness Against Process Variations (چکیده)
37 - تحلیل مودی ساختارهای متناوب چندلایه یک بعدی با استفاده از نظریه خطوط انتقال (چکیده)
38 - بررسی اثر سهمیه آلودگی و گواهی سبز بر کاهش آلودگی و حمایت از پروژه های انرژی تجدید پذیر (چکیده)
39 - How Wind Power Plants Can Affect Electricity Markets by gaming on their generation power? (چکیده)