بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


موارد یافت شده: 22

1 - بررسی حساسیت مرز فعال خودنسبی به پارامترهایش و عملکرد آن در ناحیه‌بندی تصاویر MRI قلبی (چکیده)
2 - On Analytical Study of the Self-Affine Mapping System in the Image Processing Domain (چکیده)
3 - A New Block-Wise Algorithm for License Plate Location (چکیده)
4 - Sequential optimistic ad-hoc methods for nonstationary multi_armed bandit problem (چکیده)
5 - ارتباط و هماهنگی بین عاملها در سیستم های چند عاملی با استفاده از ساختار عصبی خود سازمانده و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
6 - یک لایه امنیتی برای کاربردهای مبتنی بر وب (چکیده)
7 - Constrained and Multi-objective MIMO Control System Design: Evolutionary Approach (چکیده)
8 - یک مقسم فرکانس جدید با پایداری بهبود یافته (چکیده)
9 - طراحی آنتن فراپهن باند فشرده با ساختار زمین اصلاح شده و تغذیه CPW (چکیده)
10 - تحلیل و طراحی آنتن پچ دو بانده شکاف دار (چکیده)
11 - Outage Analysis of Relay Selection Methods for IEEE802.16j (چکیده)
12 - ارائه شاخصی جدید به منظور رتبه بندی کارآمدی نیروگاه ها در بازار برق از دیدگاه مالک (مطالعه موردی: نیروگاههای برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
13 - روش قطاع‌بندی سوئیچی برای کاهش تداخل در سیستم‌های سلولی CDMA تحت کنترل توان (چکیده)
14 - گیرنده خطی نوین مبتنی بر SVD در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA (چکیده)
15 - تخصیص توان در شبکه های Non- Regenerative MIMO Ad-Hoc مبتنی بر اطلاعات کامل و پاره ای کانال با رویکرد الگوریتم ژنتیک (چکیده)
16 - تعیین توالی درمان بهینه و اقتصادی کاهش دوره ای نوتروفیل (چکیده)
17 - آشکارسازی تخلیه های صرعی در سیگنال مغزی با استفاده از شبکه های عصبی المن و رو به جلو (چکیده)
18 - کنترل حلقه باز سیستمهای غیر خطی به کمک دنباله ای از مسایل برنامه ریزی غیر خطی (چکیده)
19 - ارائه روشی جدید جهت تعیین سهم امنیت در هزینه های خطوط انتقال بر اساس قیمت حاشیه ای محلی بازار (چکیده)
20 - بررسی اثر مدلسازی سیستم تحریک بر قطع بار تطبیقی براساس فرکانس و ارائه ضریب تصحیح مناسب (چکیده)
21 - تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با آشکارسازی اعوجاجهای شکل موج جریان تفاضلی (چکیده)
22 - روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی (چکیده)