بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تمدن


موارد یافت شده: 23

1 - کسب مرجعیت علمی و فرهنگی پیش نیاز تمدن نوین اسلامی (چکیده)
2 - نقش دیوانسالاران در حفظ پیوستگی سیاسی - تمدنی ایران در گذرهای سیاسی – دودمانی (چکیده)
3 - آثار گیاه شناسی تالیفی و ترجمه ای در قرن هفتم هجری در تمدن اسلامی (چکیده)
4 - نگاهی گذرا برتاریخچه ی تأسیس دارالمجانین در تمدن اسلامی تا آغاز قرن دهم هجری قمری (چکیده)
5 - خسرو انوشیروان و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایران در دورة ساسانیان (چکیده)
6 - بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران (چکیده)
7 - بازشناسی قنات، راهگشای توسعه پایدار در تمدن کاریزی (چکیده)
8 - "اخلاق" مهمترین پناه¬گاه بشر در محافظت از آسیب¬های فضای مجازی (چکیده)
9 - مروری روایی بر تاریخچه دندان پزشکی در سیر تمدن اسلامی (چکیده)
10 - بررسی تکوینی و تطبیقی کهن الگوی آفرینش انسان بنیادین بر مبنای رویکرد نقد پسایونگی (چکیده)
11 - نگاهی بر رشوه خواری به عنوان پدیده ای مانع ارتقاء سلامت اداری در تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی (چکیده)
12 - برابرسنجیِ مفهومی آموزه‌هایِ سه‌گانه‌یِ سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ امّ‌القرا، تمدّن ایرانی، ائتلاف/ اتّحاد (چکیده)
13 - طبقات تمدنی (چکیده)
14 - نگرشی بر اهمیت و نقش لندفرمهای ژئومورفیک در پیدایش زیستگاه ها و تمدن های بشری (با تأکید بر ایران) (چکیده)
15 - بررسی دیدگاه های عمده مارشال هاجسن درمورد تاریخ و تمدن اسلامی (چکیده)
16 - فلسفه سیاسی اسلام و الزام‌های سبک زندگی تمدن آفرین (چکیده)
17 - نقش شاهنامه فردوسی در حفظ و بازسازی فرهنگی و هویتی ایران پس از حمله مغول (چکیده)
18 - روابط فرهنگی ایرانیان و اقوام ترکی زبان در منطقه ورارودان (چکیده)
19 - تقدس رودخانه ها و نقش آن در ساخت تمدن های ماندگار (چکیده)
20 - امکان پذیری پیدایش مفهومی مشترک جهت همزیستی اخلاقی در روابط بین الملل (چکیده)
21 - بررسی تطبیقی طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی (چکیده)
22 - تاریخ علم زیست شناسی در تمدن اسلامی (چکیده)
23 - امکان پذیری پیدایش مفهومی مشترک برای همزیستی اخلاقی در روابط بین الملل (چکیده)