بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: سبک زندگی


موارد یافت شده: 15

1 - تاثیر آموزش مبتنی بر تغییر سبک زندگی بر کیفیت رابطه زناشویی (چکیده)
2 - سبک زندگی مدبرانه فردی و فقر (چکیده)
3 - رویکرد سیستمی در تعریف سبک زندگی (چکیده)
4 - بررسی تأثیر پذیری الگوی مسکن روستایی از سبک زندگی روستاییان در شهرستان نکا (چکیده)
5 - دین و سبک زندگی: اعتدال در اسلام، نفی آشفتگی فکری، شیوه ی بهینه زیست (چکیده)
6 - کنش‌های اجرایی، سبک زندگی و رضایت زناشویی زوجین مبتلا و غیرمبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی (چکیده)
7 - آسیب شناسی سبک زندگی ایرانیان و طراحی الگوی زندگی بهشتی (چکیده)
8 - تاثیر توسعه فناوری در ارتباطات بین فردی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانی (چکیده)
9 - ظهور دین داری گزینشی در میان دختران جوان شهر مشهد: ارایه یک نظریه زمینه ای (چکیده)
10 - اثرات جهانی شدن بر تغییرات سبک زندگی در نواحی روستایی (چکیده)
11 - ارایه مدلی جهت انتخاب جاذبه های تبلیغات اینترنتی (چکیده)
12 - مسجد پایگاه نخستین و اصلی آموزش سبک زندگی اسلامی و تعالی فرهنگی (چکیده)
13 - تکنولوژی رسانه ای، صنعت تبلیغات و سبک زندگی مصرف گرایانه (چکیده)
14 - بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی )مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
15 - فلسفه سیاسی اسلام و الزام‌های سبک زندگی تمدن آفرین (چکیده)