بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: شکل پذیری


موارد یافت شده: 19

1 - Seismic Behavior of Steel Buildings with Double Telescoping Self-Centering Energy-Dissipative Brace (DT-SCED) (چکیده)
2 - رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با آرماتور پلیمری و الیاف هیبریدی (چکیده)
3 - ارزیابی امکان رخداد گسیختگی پبش رونده در قاب های خمشی فولادی بر اثر حذف ستون (چکیده)
4 - ارزیابی ساختگاه سد خرسان 2 و تخمین موج تراکمی و مدول تغییر شکل پذیری (چکیده)
5 - ارزیابی احتمالاتی فروریزش تدریجی قابهای خمشی فولادی(معمولی، متوسط و ویژه) تحت زلزله (چکیده)
6 - بررسی اثر دورپیچ های GFRP به صورت نوارهای مجزا در رفتار ستون های بتن آرمه (چکیده)
7 - رفتار لرزه ای دیوارهای برشی مرکب (چکیده)
8 - بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر رفتار خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
9 - مدل سازی رفتار عضو تیر- ستون بتن آرمه تقویت شده با FRP (چکیده)
10 - دیوار برشی فولادی با ستون مرکب تحت اثربارهای تناوبی دینامیکی (چکیده)
11 - بررسی آسیب پذیری سازه های بلند فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی (چکیده)
12 - بهسازی لرزه ای پلها از طریق اصلاح پاسخ توسط مهاربندهای تسلیم شونده (چکیده)
13 - تاثیر میراگر TADAS در مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط (چکیده)
14 - برآورد سطح عملکرد ساختمانهای بتنی با سیستم ترکیبی و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت (چکیده)
15 - بررسی اثر لایه های AFRP بر شکل پذیری تیر های بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC ) (چکیده)
16 - بررسی عملکردلرزه ای قابهای بتن مسلح تقویت شده با FRP (چکیده)
17 - مقاومت فشاری و شکل پذیری ستون های بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه‌های سبک طبیعی تحت بار خارج از محوری (چکیده)
18 - بررسی سختی و مقاومت تسلیم جداساز بر پاسخ لرزه ای پلها (چکیده)
19 - تحلیل عددی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد کامپوزیتی با استفاده از روش اجرا محدود (چکیده)