بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ناپایداری


موارد یافت شده: 24

1 - بررسی تغییر شکل استاتیکی و ولتاژ ناپایداری میکروتیر منحنی ویسکوالاستیک (چکیده)
2 - پایدارسازی دو میکروتیر موازی ورای ناپایداری کششی آن‌ها با استفاده از یک کنترلر فازی-تطبیقی (چکیده)
3 - ارائه‌ی یک کنترلر فازی دو سطحی برای پایدارسازی یک میکروتیر ورای ناپایداری کششی آن (چکیده)
4 - ارزیابی شاخص مدیریت کربن خاک و تولید خالص اولیه اندامهای زیرزمینی ذرت تحت تأثیر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای (چکیده)
5 - شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدل‏سازی ژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی در میدان نوروز (چکیده)
6 - باز تولید ناپایداری در طرحهای توسعه شهری (چکیده)
7 - طراحی یک کنترلر فازی برای کنترل زاویة یک میکرومحرک پیچشیِ دو درجه آزاد در ورای محدوده ناپایداری آن (چکیده)
8 - طراحی کنترل کننده ی فازی بهینه برای پایدارسازی ورای ناپایداری کششی در میکروصفحه‌های دایره ای (چکیده)
9 - مدلسازی استاتیکی ناپایداری جانبی تراکتور مسی فرگوسن 582 روی سطح شیبدار (چکیده)
10 - مطالعه تئوری آنزیم بومی (چکیده)
11 - سازه های آبی و بحرانهای ژئومورفیک ناشی از آن (چکیده)
12 - بررسی خطر پذیری منطقه تارش نسبت به وقوع زمین لغزش (چکیده)
13 - پهنه بندی خط زمین لغزش در منطقه استخرسر با استفاده از روش آنبالاگان اصلاح شده (چکیده)
14 - پهنه بندی خطر ریزش سنگی در ارتفاعات شمال شهر شاهرود (چکیده)
15 - تبیین عوامل مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه های روستایی در ایران (چکیده)
16 - الگوهای پایدار در فضای ناپایدار: ناپایداری تورینگ و بالن بوسِ (چکیده)
17 - بررسی ناپایداری کشیدگی دینامیکی در میکروتیرهای دوسرگیردار الکترومکانیکی تحت شتابهای بزرگ ضربه مکانیکی (چکیده)
18 - ناپایداری دینامیکی در تیرهای با مقطع متغیر در اثر تحریک باد (چکیده)
19 - مطالعه ارتعاشات آزاد و ناپایداری نانولوله های کربنی حامل سیال با استفاده از مدل پوسته استوانه ای (چکیده)
20 - واکنش سیستم‌های رودخانه‌ای به وقایع سیلابی بزرگ (چکیده)
21 - بازیابی نرم یک راکت مافوق صوت به کمک ناپایدارسازی (چکیده)
22 - پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مخزن سد ونیار تبریز بعد از آبگیری (چکیده)
23 - بررسی چگونگی ایجاد ناپایداری های جوی نامتعارف در شمال شرق ایران (چکیده)
24 - بررسی ناپایداری شیبی در دره ابرده – زشک (چکیده)