بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: واردات


موارد یافت شده: 26

1 - بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر صادرات و واردات ایران (چکیده)
2 - بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایران (چکیده)
3 - تاثیر موانع تعرفه های گمرکی و نرخ ارز در تابع تقاضای واردات کشور- مروری انتقادی بر سیاست های تجاری و ارزی کشور در راستای حمایت از تولید ملی (چکیده)
4 - تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری ذرت ایرانی سینگل کراس (702) و ارقام مختلف ذرت وارداتی با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز (چکیده)
5 - بررسی خصوصیات تجزیه پذیری شکمبه ای و روده ای، ساختار گرانول های نشاسته و میزان آسیب دیدگی آن در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 و ارقام مختلف ذرت وارداتی (چکیده)
6 - بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی با تأکید بر نقش تعرفه (چکیده)
7 - بررسی راهبرد تجارت آب مجازی محصولات زراعی و باغی در ایران (چکیده)
8 - بررسی اثر ناطمینانی نرخ ارز واقعی بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی در ایران (چکیده)
9 - آنالیز کمی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی (چکیده)
10 - آنالیز کمّی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی (چکیده)
11 - بررسی تاثیر شوکهای درآمد نفت روی تولید و واردات گندم و جو در ایران با رویکرد خودتوضیح برداری (چکیده)
12 - بررسی پیامدهای فعالیت غیر رسمی (کالاهای وارداتی) روستاییان بر توسعه سکونتگاه های روستایی (مورد پژوهی : منطقه دهشیخ و سیگار شهرستان لامرد) (چکیده)
13 - آزمون تجربی نظریه لیندر در الگوی تجارت خارجی ایران (چکیده)
14 - مبادله آب مجازی به منظور بهبود بهره وری در مصرف آب )مطالعه موردی استان کرمان( (چکیده)
15 - بهینه سازی الگوهای کشت در سطح حوضه آبریز با تاکید برمنافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی: مطالعه موردی منطقه خراسان (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی) (چکیده)
16 - بررسی اثرات پویای جهانی شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایران (چکیده)
17 - بررسی تأثیر کاهش موانع تعرفه ای بر واردات کل کالا در ایران با استفاده از مدل ARDL باند (چکیده)
18 - انتقال قیمت نهاده های وارداتی بخش طیور از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی مطالعه موردی کنجاله سویا و پودر ماهی (چکیده)
19 - بررسی روند تولید و تجارت پنبه و ساختار بازار جهانی این محصول (چکیده)
20 - بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری(مورد مطالعه : خودروهای وارداتی شهر مشهد) (چکیده)
21 - نگاهی به آموزش عالی فراملی در کشور ایران: مسایل و چشم انداز (چکیده)
22 - بررسی برنج داخلی و وارداتی از نظر افلاتوکسین (چکیده)
23 - بازار مسلمانان و حلیت و طهارت کالای عرضه شده در آن (چکیده)
24 - پیش بینی عملکرد نیشکر و واردات شکر در ایران با استفاده از مدل ARIMA و شبکه های عصبی (چکیده)
25 - بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
26 - بررسي كمي مزيت نسبي صادراتي كنسانتره ميوه استان خراسان 79-1370 (چکیده)