بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: آموزش ضمن خدمت


موارد یافت شده: 17

1 - توسعه رهبری آموزشی: الگوها، روش ها و اثرات توسعه حرفه ای مدیران مدارس (چکیده)
2 - نقش محیط های حرفه ای کارکنان در برنامه ریزی توسعه حرفه ای آنان (چکیده)
3 - ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
4 - گزارشی از عملکرد و فعالیتهای انجام شده در واحد آموزش و ارتباطات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5 - بازآموزی کتابداران راهی برای تحقق برنامه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی (چکیده)
6 - مقایسە اثربخشی مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مسئله محور در آموزش ضمن خدمت معلمان (چکیده)
7 - در جستجوی الگوی اثربخش آموزش ضمن خدمت معلمان (چکیده)
8 - اصلاح مقررات و بهبود ساختار آموزش ضمن خدمت راهکاری برای توسعه حرفه ای معلمان (چکیده)
9 - شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها (چکیده)
10 - ارزیابی اثربخشی بکارگیری مدل طراحی آموزشی دیک و کری در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه (چکیده)
11 - نقش کیفیت برنامه درسی آموزش های ضمن خدمت بر بهبود عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان نیروی انتظامی شهر مشهد) (چکیده)
12 - بررسی مدل فرایندی آندراگوژی در آموزش ضمن خدمت (چکیده)
13 - بررسی میزان واکنش(رضایت) کارکنان از دوره های آموزش ضمن خدمت در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
14 - شناسایی چالش‌های برون‌سپاری آموزش کارکنان ضرورتی فروگذاره در سازمان‌ها (چکیده)
15 - راهبرد برونسپاری در آموزش های سازمانی: درس هایی برای مدیران (چکیده)
16 - راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها (چکیده)
17 - بررسی میزان اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی (چکیده)