بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: گردشگری مذهبی


موارد یافت شده: 19

1 - نقش گردشگری مذهبی در ایجاد همگرایی،پیوند و ارتقاء روابط فرهنگی کشورهای اسلامی (چکیده)
2 - رتبه بندی شیوه های سفر به کلانشهرهای توریستی با فرض وجود قیمت گذاری تراکم ترافیک، مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
3 - Distribution of Spatial Clusters of Tourist Villages and its Relationship with the Formation of Population Centers in Khorasan Razavi Province (چکیده)
4 - نقش گردشگری بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مقاصد گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
5 - تدوین سند راهبردی و برنامه 5 ساله در عرصه اوقات فراغت زائر و توسعه فضاهای تفریحی و سیاحتی شهر مشهد (چکیده)
6 - برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد (چکیده)
7 - تحلیلی بر وضعیت گردشگری مذهبی روستاهای شهرستان مشهد (چکیده)
8 - تدوین برنامه استراتژیک گردشگری پزشکی با تاکید بر گردشگری مذهبی در شهر مشهد (چکیده)
9 - بررسی تأثیر گردشگری مذهبی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان درحوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
10 - واکاوی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
11 - بازشناسی مفهوم سوغات در گردشگری مذهبی (چکیده)
12 - بررسی جایگاه و نقش اقامت ارزان در رونق بخشی به امر زیارت و گردشگری مذهبی در شهرمشهد (چکیده)
13 - تحلیل نقش امکانات گردشگری بر توسعه گردشگری مذهبی روستاهای حوزه نفوذ شهر مشهد (چکیده)
14 - تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب ـ شهرستان خوشاب) (چکیده)
15 - نگرشی بر مفاهیم زیارت، گردشگری مذهبی- فرهنگی و چگونگی خدمت رسانی به زائران بر اساس نگرش سیستمی (چکیده)
16 - بررسی نقش امامزادگان محور میقات الرضا در گردشگری روستایی (چکیده)
17 - تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی شهرستان مشهد (چکیده)
18 - ساختار وکارکرد گردشگری مذهبی-فرهنگی وضرورت مدیریت یکپارچه در کلانشهر مشهد (چکیده)
19 - ساختار گردشگری مذهبی- فرهنگی کلان شهر مشهد (چکیده)