بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: جغرافیای سیاسی


موارد یافت شده: 12

1 - تحلیل نقش متغیر همسایگی و مذهب در الگوی رای کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی (حوزه انتخاباتی قاینات و زیرکوه) (چکیده)
2 - نگرشی امنیت پژوهانه به بحران های پایه ای قرن 21 (چکیده)
3 - تحلیل تاثیر نزاع‌های طایفه‌ای- قبیله‌ای بر توسعه‌نیافتگی روستایی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد دهستان بهمئی سرحدی شرقی) (چکیده)
4 - تبیین مولفه‌های ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخله بشردوستانه براساس دیدگاه ها و نظریه های ژئوپلیتیک و مداخله بشردوستانه (چکیده)
5 - مدیریت یکپارچه مرزها، راهبردی جهت مدیریت کارآمد مرزهای جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
6 - رمزگشایی کدهای ژئوپلیتیک عراق در تهاجم به ایران (با تأکید بر کد بازنمایی و تصویر‌سازی ژئوپلیتیک) (چکیده)
7 - بررسی متغیرهای مؤثر بر قدرت علمی و فناوری و ارائه مدل ارزیابی قدرت علمی و فناوری کشورها (چکیده)
8 - چرایی فقدان فدرالیسم در قانون اساسی 1382 افغانستان (چکیده)
9 - تحلیلی بر زیست پذیری شهری با تاکید بر شاخص امنیت و پایداری (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (چکیده)
10 - به‌کارگیری نگرش سیستمی در تحلیل نقش عوامل اقتصادی- مالی در شکل‌گیری دولت محلی در ایران (چکیده)
11 - مفهوم‌سازی و شناخت مرزها، حریم ها و محدوده ها در شهرها (چکیده)
12 - مؤلّفه های جغرافیاپایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراق (چکیده)