بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بهزاد کاردان


موارد یافت شده: 29

1 - مهارت کارکنان و چسبندگی هزینه‌های حقوق و دستمزد (چکیده)
2 - سرمایه‌گذاری در موجودی کالا، راه‌کاری برای بهبود عملکرد یا چالشی برای بدتر شدن آن (چکیده)
3 - رابطه غیر خطی رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی (چکیده)
4 - نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط (چکیده)
5 - بررسی عوامل مؤثر بر سوگیری بودجه ای مدیران (چکیده)
6 - بررسی نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیدگاه ممیزان مالیاتی و حسابرسان مستقل (چکیده)
7 - معاملات با اشخاص وابسته و ارتباط آن با رفتار کارا یا فرصت‌طلبانۀ مدیریت سود (چکیده)
8 - اثر کیفیت حسابرسی بر میزان خطای سود پیش‌بینی شده واحدهای تجاری: معیار رتبه‌بندی حسابرس (چکیده)
9 - نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکت (چکیده)
10 - بررسی مقایسه ای تأثیر سطوح مختلف تمرکز صنعت بر شاخص های مالی (چکیده)
11 - The relationship between cash holdings, investment opportunities and financial constraint with audit fees (چکیده)
12 - بررسی دقت الگوریتم های خطی- تکاملی BBO و ICDE و الگوریتم های غیرخطی SVR و CART در پیش بینی مدیریت سود (چکیده)
13 - بررسی رابطه شادی فردی و خوش بینی با انتخاب محافظه کارانه و متهورانه حسابداری (چکیده)
14 - بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر رشد شرکت‌ها (چکیده)
15 - تحلیل رابطه جو اخلاقی و نوآوری از طریق متغیر واسطه گر خلاقیت (چکیده)
16 - بررسی رابطه چسبندگی هزینه ها و دقت سود هر سهم پیش‌بینی‌شده در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
17 - موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
18 - کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد مالی (چکیده)
19 - رابطه بین اظهار نظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالی (چکیده)
20 - تحلیل عوامل موثر بر مدل خطر حسابرسی با استفاده از تکنیک دمیتل (چکیده)
21 - رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از تجدیدارائه‌های حسابداری (چکیده)
22 - بررسی رابطه بین تغییرات ترکیب ترازنامه با سودغیرمنتظره و باقیمانده عمر مفید دارایی‌های شرکت در چارچوب تئوری اطلاعات (چکیده)
23 - The Relationship between the Outside Financing and the Quality of Financial Reporting: Evidence from Iran (چکیده)
24 - بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
25 - بررسی اثر عوامل ریسک بر صرف ریسک سهام عادی (چکیده)
26 - تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
27 - بررسی میزان تحقق بازده سهامداران از سرمایه گذاری در سهام شرکت های با P/E بالا (چکیده)
28 - بررسی و آزمون فرضیه ارزیابی اشتباه( misvaluation hypothesis )در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
29 - Effective Components on the Forecast of Companies Dividends Using Hybrid Neural Network and Binary Algorithm Model (چکیده)