بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abdulali Farzad


موارد یافت شده: 31

1 - Modeling and optimization of performance and emission parameters of a diesel engine: A comparative evaluation between date seed oil biodiesel produced via three different heating systems (چکیده)
2 - Precise evaluation the effect of microwave irradiation on the properties of palm kernel oil biodiesel used in a diesel engine (چکیده)
3 - Effect of ultrasonic irradiation on the properties and performance of biodiesel produced from date seed oil used in the diesel engine (چکیده)
4 - مدل سازی و بررسی پارامترهای تولید بیودیزل از هسته خرما به کمک روش های مرسوم، ماکروویو و فراصوت (چکیده)
5 - Modeling of specific fuel consumption and emission parameters of compression ignition engine using nanofluid combustion experimental data (چکیده)
6 - طراحی، ساخت و ارزیابی گشتاورسنج دوار با قابلیت نمایش آنی گشتاور (چکیده)
7 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو بیودیزل بر پارامترهای عملکرد و آلاینده‌های زیست محیطی موتور دیزل 313P158T7 (چکیده)
8 - بهینه سازی و تحلیل یک اهرم بندی λ- شکل خط مستقیم برای طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه (چکیده)
9 - طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمایش سایش خراشان (چکیده)
10 - بررسی اثر خوردگی بر روی میزان سایش تیغه‌های خاک‌ورز (چکیده)
11 - تاثیر بیودیزل تولیدی از روغن های خوراکی پسماند و مخلوط‌های آن با گازوئیل بر عملکرد و آلاینده‌های موتور دیزل (چکیده)
12 - تعیین برخی خواص مکانیکی چوب بادام (چکیده)
13 - آنالیز عملکرد وآلاینده های خروجی موتور اشتعال تراکمی با استفاده از متیل استر روغن های خوراکی پسماند و مخلوط های آن با گازوئیل (چکیده)
14 - استری کردن روغن های خوراکی پسماند با استفاده از فریک سولفات جهت کاهش اسیدهای چرب آزاد روغن در تولید صنعتی بیودیزل (چکیده)
15 - طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه گیری گشتاور، به منظور بهینه سازی عملکرد بهینه ماشین ها (چکیده)
16 - طراحی دستگاهی برای جدایش مکانیزه دانه کدو آجیلی (چکیده)
17 - بررسی تأثیر مخلوط های روغن کلزا با گازوئیل بر عملکرد موتور و کیفیت دود خروجی تراکتور MF285 (چکیده)
18 - Geometry factor and redundancy effects in extrusion of rod (چکیده)
19 - EFFECT OF DIE PROFILE ON MECHANICAL PROPERTIES OF PRODUCT IN EXTRUSION OF RODS (چکیده)
20 - Comparing of different methods of performance prediction of gas turbine power plants (چکیده)
21 - بررسی خواص سوختی روغن کلزا در مخلوط سوختی با گازوئیل در یک تراکتور مسی فرگوسن 285MF (چکیده)
22 - طراحی قالب در شکل دادن فلزات (چکیده)
23 - تحلیل شک قطعات در ماشین آلات راهسازی (چکیده)
24 - تصحیح ضرایب برآورد انرژی خورشیدی در زاهدان (چکیده)
25 - روند پیشرفت تحقیقات در شکل دهی فلزات (چکیده)
26 - تخمین و مقایسه کارآیی کشنده های دو چرخ محرک (چکیده)
27 - افزایش راندمان سرمایش هوا در مرغداری ها با سرمایش مرکب (چکیده)
28 - طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم (چکیده)
29 - تحلیل تغییر شکل خاک تحت تأثیر چرخ صلب به روش اجزاء محدود (چکیده)
30 - کاربرد منحنی های کوپلر در دستگاه خردکن جدید (چکیده)
31 - اثرتغییر دمای آب خنک کننده روی میزان سرمایش و بررسی افزایش بازده کولرهای آبی (چکیده)