بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahad Zabett


موارد یافت شده: 64

1 - بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنشی مختلف (چکیده)
2 - Stress Dependency of Creep Response for Glass/Epoxy Composite at Nonlinear and Linear Viscoelastic Behavior (چکیده)
3 - بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنش بالا و پایین (چکیده)
4 - ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) با جهت‌گیری دوجهته ˚90 و ˚ 0 (چکیده)
5 - سازوکار احیای کنسانتره هماتیت-مگنتیت توسط مخلوط گرافیت-کربنات کلسیم به روش هوگانس (چکیده)
6 - Effects of toughened polyester on fatigue behavior of glass fiber reinforced polyester composite for wind turbine blade (چکیده)
7 - Long-term creep behaviour of E-glass/epoxy composite: time-temperature superposition principle (چکیده)
8 - Mechanism of Reduction of Hematite-Magnetite Hollow Cylindrical Pellet by Graphite-Calcium Carbonate Mixture (چکیده)
9 - بازیابی روی از غبار کوره ی قوس الکتریکی به کمک کربن و فروسیلیسیم (چکیده)
10 - بازیابی روی از غبار کوره های قوس الکتریکی فولادسازی از طریق احیای کربوترمی (چکیده)
11 - بررسی رفتار چسبندگی فصل مشترک کامپوزیت اپوکسی/ الیاف شیشه بر اثر اصلاح سطح الیاف شیشه با عامل سیلان (چکیده)
12 - مدلسازی برهم نهی دما زمان به منظور تعیین عملکرد طولانی مدت خزش کامپوزیت ریشه پره توربین بادی (چکیده)
13 - Toughening of unsaturated polyester resins by CTBN liquid rubber (چکیده)
14 - Prediction of long-term creep behavior of blade by time-stress superposition principle(TSSP) modeling (چکیده)
15 - بررسی اثر اصلاح سطح الیاف شیشه به کمک سیلان (چکیده)
16 - بررسی سینتیک و مدل انحلال مولیبدنیت در محیط اسید سولفوریک (چکیده)
17 - بررسی آماری استحکام کششی و خستگی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با فیبر شیشه ساخته شده به روش تزریق ریزن به کمک خلاء (VIP) (چکیده)
18 - بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت پلی استر/ الیاف شیشه و مقایسه عمر خستگی آن با کامپوزیت اپوکسی/الیاف شیشه (چکیده)
19 - Thermodynamic analysis of the carbothermic reduction of electric arc furnace dust in the presence of ferrosilicon (چکیده)
20 - The effect of volatile matter of non-coking coal on the reduction of iron oxide at non-isothermal condition (چکیده)
21 - Investigation on decomposition behavior of austenite under continuous cooling in vanadium microalloyed steel (30MSV6) (چکیده)
22 - Application of Response Surface Methodology to Assess the Combined Effect of Operating Variables on the Direct Reduction of Fe2O3 by Coal Volatiles (چکیده)
23 - مقایسه رفتار خستگی کامپوزیت های پلیمری ساخته شده با روش های لایه گذاری دستی و تزریق رزین به کمک خلاء (چکیده)
24 - The Layered Reduction of Hematite (Iron Oxide) Ore by Non-Coking Coal: The Effect of Calcium Carbonate on Reduction (چکیده)
25 - lInvestigation of fatigue behavior of polymeric composites manufactured by hand lay-up and vacuum infusion process (VIP) (چکیده)
26 - An Investigation on Devolatilization of Non-coking Coal and Non-isothermal Reduction of Iron Oxide (چکیده)
27 - Cooling Curve Analysis of Heat Treating Oils and Correlation With Hardness and Microstructure of a Low Carbon Steel (چکیده)
28 - Sensitive spectrophotometric determination of Zinc in the presence of major interferences in highly complex matrix- electric arc furnace dust (چکیده)
29 - Modelling of austenite grain growth kinetics in a microalloyed steel (30MSV6) in the presence of carbonitride precipitates (چکیده)
30 - بررسی پارامترهای سنتز احتراقی در فرایند تولید کامپوزیت متخلخل TiC/Al2O3در حضور مواد گاززا (چکیده)
31 - بررسی تأثیر افزودن کاتالیستهای فلزی و روند احیای اکسیدآهن هماتیتی توسط زغال سنگ کک نشو به روش لایهای (چکیده)
32 - تاثیر عوامل گاززای کربنات کلسیم و سلولز در تولید فوم کامپوزیتیTiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی (چکیده)
33 - بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی مواد کربنی بر مصرف انرژی کوره قوس الکتریکی مجتمع صنعتی فولاد خراسان (چکیده)
34 - بررسی اثر دمای آستنیته و سرعت سردشدن بر خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی وانادیم-تیتانیم دار (چکیده)
35 - تأثیر دمای روغن سخت‌کاری بر مراحل سه‌گانه کوئنچ و سرعت سردکنندگی (چکیده)
36 - Simulation of induction tempering process of carbon steel using finite element method (چکیده)
37 - تاثیر پارامترهای ترمومکانیکی بر سینتیک فرآیند تبلور مجدد استاتیکی در فولاد میکروآلیاژی 30MSV6 (چکیده)
38 - بهینه سازی ریزساختار فولاد میکروآلیاژی 30MSV6در فرآیند کارگرم (چکیده)
39 - دستاوردهای پیاده‌سازی طرح‌های اینترنشیپ در صنعت برق خراسان (چکیده)
40 - بررسی تأثیر پارامترهای ترمومکانیکی بر سینتیک تبلور مجدد استاتیکی در فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار 30MSV6 (چکیده)
41 - بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI 1045 بر اساس نیروی برشی و زبری سطح (چکیده)
42 - بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI1045 توسط تراشکاری با ابزارهای HSS و ابزارهای اینزرتی HZ15 (چکیده)
43 - بررسی تأثیر سرعت سردکنندگی روغن های عملیات حرارتی بر سختی و ساختار فولاد 1191/1 DIN (چکیده)
44 - بررسی پارامترهای ریزساختاری فولاد میکروآلیاژی30MSV6 با استفاده از روش پردازش تصویری و مقایسه آن با روش سنتی (چکیده)
45 - بررسی تأثیرات ترکیب شیمیایی، ریزساختار و کسر سطحی آخال ها بر قابلیت ماشینکاری فولادهای CK45 (چکیده)
46 - مقایسه آماری عمر خستگی فولاد CK45 آهنگری‌شده در شرایط نرماله، کوئنچ و تمپرشده با شرایط کوئنچ و تمپرشده (چکیده)
47 - بررسی ترمودینامیکی تولید آمیژان Al-Sr به روش آلومینوترمی (چکیده)
48 - طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری سرعت سردکنندگی روغن های کوئنچ (چکیده)
49 - بررسی خواص کششی و شکست فولاد دو فازی تولید شده با عملیات آنیل میان بحرانی (چکیده)
50 - بررسی تأثیر ریزساختار اولیه بر کسر حجمی و مورفولوژی فاز مارتنزیت در فولاد دوفازی (چکیده)
51 - بهینه سازی ریزساختار فولاد میکروآلیاژی 36MnVS6 در فرایند کار گرم (چکیده)
52 - بررسی اثر دمای پیشگرم، سرعت سردکردن و تغییر فرم بر خواص مکانیکی و چقرمگی شکست فولاد میکروآلیاژی 30MSV6 (چکیده)
53 - تاثیر خواص مکانیکی و ریزساختار بر قابلیت ماشینکاری فولادهای AISI 1045 (چکیده)
54 - دستاوردهای پیاده سازی طرح های اینترنشیپ در صنعت برق خراسان (چکیده)
55 - Thermodynamical computations for separation of alkali halides and lead oxide from EAF dust (چکیده)
56 - Inverse Heat Conduction Problem Using Compact Finite Difference Scheme (چکیده)
57 - Pyrometallurgical Pre-Treatment of EAF Dust at Reduced Pressure (چکیده)
58 - MICROSTRUCTURAL EFFECTS ON THE SMALL FATIGUE CRACK BEHAVIOUR OF AN ALUMINUM ALLOY PLATE (چکیده)
59 - اثر احتراق سوخت ها بر کاهش مصرف انرژی الکتریکی در کوره قوس الکتریک (چکیده)
60 - بررسی تاثیرات ترکیب شیمیایی، ریزساختار و کسر سطحی آخال‌ها بر قابلیت ماشینکاری فولادهای CK45 (چکیده)
61 - تأثیر سرعت سردشدن و دمای آستنیته بر ریزساختار فولاد میکروآلیاژی 30MSV6 (چکیده)
62 - Fatigue Life of Forged, Hardened and Tempered Carbon Steel with and (چکیده)
63 - Thermodynamical computations for Removal of alkali halides and lead oxide from electric arc furnace dust (چکیده)
64 - Fatigue Anisotropy in a Wrought Aluminum Alloy (چکیده)