بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Jalal Baradaran Motie


موارد یافت شده: 39

1 - طراحی ضمیمه الکترواستاتیک برای استفاده در پهپاد های سمپاش (چکیده)
2 - امکان سنجی استفاده از یک سامانه متمرکز کننده فعال جهت کنترل توان و دمای پنل خورشیدی در فصول مختلف سال (چکیده)
3 - تولید بسته‌بندی هوشمند بر پایه صمغ درخت هلو و کورکومین به منظور تشخیص فساد ماهی (چکیده)
4 - Effect of Ca(NO3)2 coating on chemical and mechanical properties and bruise susceptibility of Golden Delicious and Red Delicious apples during storage (چکیده)
5 - ارائه یک مدل ریاضی کاربردی به منظور برآورد استحکام تنه و ضریب اطمینان درختان با تاج گنبدی در مقابل نیروی باد (چکیده)
6 - A soft-computing approach to estimate soil electrical conductivity (چکیده)
7 - Preventive maintenance in Agricultural Machinery (چکیده)
8 - مدلسازی پارامتر های موثر بر دقت سامانه های اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک به روش شبکه عصبی RBF در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
9 - بررسی آماری علل خرابی و عیب یابی تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
10 - بررسی استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات (چکیده)
11 - ارائه روش اجرای نگهداری پیشگویانه توسط MCM در کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات (چکیده)
12 - مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی (چکیده)
13 - استفاده از بازیاب های انرژی راه حلی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در گلخانه ها (چکیده)
14 - کاربرد RFID در پایش شرایط محیطی گلخانه (چکیده)
15 - ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر (چکیده)
16 - Effect of Loading Position and Storage Duration on the Textural Properties of Eggplant (چکیده)
17 - Models for predicting the mass of lime fruits by some engineering properties (چکیده)
18 - Modeling physical properties of lemon fruits for separation and classification (چکیده)
19 - بررسی اثر میدان الکترو استاتیکی بر ضریب اصطکاک دینامیکی پسته (چکیده)
20 - Physical properties of Christmas Lima bean at different moisture content (چکیده)
21 - شناسائی عیوب فیزیکی درختان با استفاده از امواج صوتی (چکیده)
22 - ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت (چکیده)
23 - تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم (چکیده)
24 - تعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای از (چکیده)
25 - استفاده از آنالیز های RAM در صنایع (چکیده)
26 - The effect of electrode and current type on estimation of soil EC using (چکیده)
27 - Determining soil EC based on Wenner method with plate type (چکیده)
28 - Preventive Maintenance in Agricultural Machinery (چکیده)
29 - تسطیح لیزری: رویکردی نوین در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (چکیده)
30 - استفاده از بازیاب های انرژی راه حلی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در گلخانه ها (چکیده)
31 - کاربرد RFID در پایش شرایط محیطی گلخانه (چکیده)
32 - بهینه سازی سیستم انتقال قدرت تراکتور MF399 با بکار گیری جعبه دنده خودکار مجهز به کاهنده نهایی با دور متغیر (چکیده)
33 - کاربرد فن آوری نرخ متغیر در کشاورزی دقیق (چکیده)
34 - کاربرد مکاترونیک در طراحی سیستم اتصال سه نقطه تراکتور (چکیده)
35 - کاربرد پایش وضعیت در بهینه سازی برنامه تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشاورزی (چکیده)
36 - بررسی آماری علل خرابی و عیب یابی تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
37 - مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی (چکیده)
38 - Preventive maintenan//ce in agricultural machinery (چکیده)
39 - استفاده از چرخ انتالپی راه حلی در جهت کاهش هزینه تهو یه گلخانه (چکیده)