بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mir Mojtaba Mirsalehi


موارد یافت شده: 76

1 - Multipole expansion of periodic discrete dipole approximation and its application to subwavelength dielectric arrays (چکیده)
2 - Electromagnetic characterisation of multi-wall carbon nanotube–doped fluorine tin oxide for transparent antenna applications (چکیده)
3 - Propagation of surface plasmon modes through discontinuities (چکیده)
4 - Design of highly transmissive all-dielectric metasurface based on silicon nanodisks (چکیده)
5 - Optofluidic Tunable Dielectric Lens for Surface Plasmon Modes (چکیده)
6 - Vectorial analysis of a surface plasmon mode diffracted by a thick dielectric lens (چکیده)
7 - Analytical investigation of in-plane focusing surface plasmon modes by a dielectric lens (چکیده)
8 - الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات در طراحی تزویج گر جهتی پلاسمونیک (چکیده)
9 - Investigation of a metamaterial slab lens and an imaging system based on an ellipsoidal cavity (چکیده)
10 - Analytical investigation of higher-order plasmonic modes on a metal-dielectric interface (چکیده)
11 - Optical chiral metamaterial based on the resonant behaviour of nanodiscs (چکیده)
12 - فیلتر نوری بلور فوتونی جداکننده قطبش با لایه های موجدار ذوزنقه ای (چکیده)
13 - موجبر پلاسمونی هیبریدی با سطح موثر مد بهبود یافته (چکیده)
14 - A Matrix Model Based on the Optical Cross Section Theorem for Analyzing the Scattering of Nanoparticles (چکیده)
15 - موجبر پلاسمونی پیوندی با طول انتشار زیاد (چکیده)
16 - فیلتر نوری بلور فوتونی جداکننده قطبش با لایه های موجدار مستطیلی (چکیده)
17 - A HMSIW Circularly Polarized Leaky-Wave Antenna With Backward, Broadside, and Forward Radiation (چکیده)
18 - Slow light transmission in a photonic crystal power splitter with parallel outputs (چکیده)
19 - Excitation of Propagating Surface Plasmon Using Two-dimensional Array of Ellipsoidal Nanoparticles (چکیده)
20 - Metalic Nanostructures for Enhancement of Absorption in Thin-film Solar Cells (چکیده)
21 - High coupling efficiency to a low dispersion slow light-supporting photonic crystal waveguide (چکیده)
22 - ارتقا جذب سلول های خورشیدی لایه نازک با استفاده از ساختارهای پلاسمونیکی (چکیده)
23 - Excitation of Surface Plasmons in Metallic Thin Films Using Nanoparticle Arrays (چکیده)
24 - Design of a Microwave Dual-band Filter Using Frequency Selective Surfaces (چکیده)
25 - طراحی عناصر نوری پراشی دو سطحی با استفاده از الگوریتم رقابت استعمارگرایانه (چکیده)
26 - طراحی عناصر نوری پراشی چند سطحی با استفاده از ترکیب الگوریتمهای گرشبرگ-ساکستون و بهینه سازی گروه ذرات (چکیده)
27 - طراحی عناصر نوری پراشی چند سطحی با استفاده از الگوریتم بهینه یاب گروه ذرات (چکیده)
28 - مروری بر حسگرهای نوری (چکیده)
29 - طراحی و ساخت فیلتر نوارباریک چندلایه برای مخابرات نوری (چکیده)
30 - ساخت و تعیین ویژگیهای پرتوشکافهای قطبشی چندلایه (چکیده)
31 - طراحی پرتوشکافهای قطبشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
32 - نور کند بدون پاشندگی و پهن باند در موجبر بلور فوتونی (چکیده)
33 - Analysis of femtosecond optical pulse propagation in one-dimensional nonlinear photonic crystals using finite-difference time-domain method (چکیده)
34 - Analysis of femtosecond optical pulse propagation in one-dimensional nonlinear photonic crystals using finite-difference time-domain method (چکیده)
35 - Comparison between anti-reflection surfaces based on the two-dimensional binary gratings and thin film coatings (چکیده)
36 - Design of multilayer polarizing beam splitters using genetic algorithm (چکیده)
37 - recognizing pathogenic antibodies in sle using general regression neural networks (چکیده)
38 - Performance analysis of optical CDMA systems using APD for two types of receiver structures in the presence of interference and receiver noise (چکیده)
39 - طراحی عناصر نوری پراشی دریچه-محدود دوبعدی با تعمیم روش طیف زاویه ای تکراری (چکیده)
40 - مقایسه مشدد های حلقوی شکاف دار و معرفی آرایشی جدید جهت کاهش فرکانس مرکزی شکاف باند (چکیده)
41 - Early Diagnosis of Systemic Lupus Erythmatosus Using ANN models of dsDNA binding antibody sequence data (چکیده)
42 - Improved photonic crystal directional coupler with short length (چکیده)
43 - Effects of moisture content, seed size, loading rate and seed rotation on force and energy required for fracturing cumin seed (Cuminum cyminum Linn) under quasi-static loading (چکیده)
44 - طراحی آنتن فراپهن باند فشرده با ساختار زمین اصلاح شده و تغذیه CPW (چکیده)
45 - Market clearing price and load forecasting using cooperative co-evolutionary approach (چکیده)
46 - Mobile user tracking using weighted matrix pencil direction finding with distributed antenna arrays (چکیده)
47 - Mobile User Tracking Algorithm via Velocity Estimation for Microcellular Urban Environment (چکیده)
48 - Discrete Mobile Terminal Location Estimation Using Support Vector Machine (چکیده)
49 - Design of Compact Broadband Microstrip Antennas Using Coplanar Coupled Resonators (چکیده)
50 - Comparison of iterative angular spectrum and optimal rotation angle methods in designing beam-fanners (چکیده)
51 - خطی سازی منحنی تزویج مربوط به یک تزویج کننده موجبری بلور فوتونی (چکیده)
52 - دقت روش تنها-فاز در طراحی ریزعدسیها (چکیده)
53 - A 60o Photonic Crystal Waveguide Bend with Improved Transmission Characteristics (چکیده)
54 - A novel architecture of ultracompact pulse position modulator in photonic crystals (چکیده)
55 - تعیین موقعیت کاربر مخابرات سیار سلولی در محیط شهری با استفاده از تکنیک تلفیق داده‌ها و تشخیص الگوی هوشمند (چکیده)
56 - Discrete Mobile User Tracking Algorithm via Velocity Estimation for Microcellular Urban Environment (چکیده)
57 - Low Power Photonic Crystal All Optical Switch (چکیده)
58 - Two Dimensional Finite Aperture Diffractive Optical Elements Design Using Iterative Angular Spectrum Approach (چکیده)
59 - Design of Two Dimensional Finite Aperture Diffractive Optical Elements Using the Flip-Flop Method of Optimization (چکیده)
60 - Compact and Broadband Circular Polarized Microstrip Antenna with Wideband Axial-Ratio Bandwidth (چکیده)
61 - افزایش گاف کامل در ساختارهای کریستال فوتونی تیغه ای (چکیده)
62 - All-optical Switching Structure Using Nonlinear Photonic Crystal Directional Coupler (چکیده)
63 - Design of Three-layer Circular Mushroom-like EBG Structures (چکیده)
64 - Low Profile Dual Spiral-Loop Antenna over Electromagnetic Band-Gap Ground Plane for Circular Polarization (چکیده)
65 - Comparison Between Various Compact Electromagnetic Band-Gap (EBG) Structures for Coupling Reduction in Antenna Arrays (چکیده)
66 - طراحی یک عنصر نوری پراشی برای تخت کردن پرتوی گوسی لیزر CO2 به وسیله الگوریتم طیف زاویه ای تکراری (چکیده)
67 - طراحی و تحلیل سوئیچ تمام نوری بلور فوتونی با طول کم (چکیده)
68 - Design of High Efficiency Wide Band 60º Bend for TE Polarization (چکیده)
69 - Wideband Low-Profile Circular Polarized Rectangular Loop Antenna over a Mushroom-Like EBG Structure (چکیده)
70 - Compact and Wideband 1-D Mushroom-Like EBG Filters (چکیده)
71 - Design of a Novel Wideband Single-Mode Waveguide in a Crystal Slab Structure (چکیده)
72 - Optimization of Two-Dimensional Photonic Crystal Waveguide for TE and TM Polarizations (چکیده)
73 - تعيين ساختارهاي مؤثر در اتصال آنتي‌بادي‌ها به DNA با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (چکیده)
74 - طراحي فيلترهاي نوري چند لايه با استفاده از روش تبديل فوريه (چکیده)
75 - کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای مؤثر در اتصال اتو آنتی بادیها (چکیده)
76 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی متمرکز سیلاب (چکیده)