مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. میلاد پوررجبی هنده خاله , علی اکبر مجدی , غلامرضا حسنی درمیان , احمدرضا اصغرپور ماسوله , مطالعهٔ پدیدارشناختی معنای توسعه در بین مناطق حاشیه نشین شهر رشت, مسایل اجتماعی ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2023-4), صفحات (157-182)
 2. حسین فیض ابادی , علی اکبر مجدی , غلامرضا حسنی درمیان , هادی وکیلی , تحلیل جامعه شناختی مشارکت اعضا در تعاونی های کشاورزی با تأکید بر اصول تعاون )مورد مطالعه: تعاونی های کشاورزی استان خراسان شمالی(, توسعه محلی (روستایی- شهری), دوره (14), شماره (2), سال (2023-3), صفحات (529-546)
 3. حسین فیض ابادی , علی اکبر مجدی , غلامرضا حسنی درمیان , هادی وکیلی , بررسی نقش تعاونی‌ها در بازتولید سرمایة اجتماعی و ارتباط آن با بهره ‏وری, مدیریت سرمایه اجتماعی, دوره (10), شماره (2), سال (2023-6), صفحات (177-195)
 4. رویا مجیدی , رحمت الله امیر احمدی , غلامرضا حسنی درمیان , صدیقه امینیان , تاثیرچندگانگی مدیریتبرتوسعه اقتصادی شهرمشهد, جامعه شناسی سیاسی ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2021-3), صفحات (2455-2472)
 5. میلاد پوررجبی هنده خاله , علی اکبر مجدی , غلامرضا حسنی درمیان , احمدرضا اصغرپور ماسوله , معنای توسعه شهری درمیان مدیران وسیاستگذاران شهر(مطالعه موردی :شهررشت), مطالعات توسعه اجتماعی ایران, دوره (14), شماره (55), سال (2022-9), صفحات (31-39)
 6. میلاد پوررجبی هنده خاله , علی اکبر مجدی , غلامرضا حسنی درمیان , احمدرضا اصغرپور ماسوله , معنای توسعه درفضای پیراشهری، یک مطالعه پدیدار شناختی (مورد : شهر رشت), توسعه فضاهای پیراشهری, دوره (4), شماره (2), سال (2022-7), صفحات (35-66)
 7. راحله زارع مهرجردی , مجید فولادیان , غلامرضا حسنی درمیان , علی قاسمی‌اردهایی , بررسی کیفی فرایندهای مهاجرت ‌مستقل زنان به شهر تهران (مطالعه موردی زنان مهاجر استان یزد), نامه انجمن جمعیت شناسی ایران, دوره (17), شماره (33), سال (2022-11), صفحات (269-306)
 8. راحله زارع مهرجردی , مجید فولادیان , غلامرضا حسنی درمیان , علی قاسمی اردهایی , بررسی تثیر توسعه بر مهاجرت‌مستقل زنان از استان‌های‌مختلف کشور به شهرتهران با استفاده‌از روش ترکیبی فازی, مطالعات جمعیتی, سال (2022-9)
 9. غلامرضا حسنی درمیان , محمود تیموری , آسیب‌شناسی تثیر شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر هویت؛ فراتحلیل تحقیقات موجود, پژوهش های ارتباطی, سال (2021-11)
 10. محمد طالبی , غلامرضا حسنی درمیان , علی اکبر مجدی , مهدی کرمانی , تبیین امعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک (مطالعه موردی: شهر بیرند- دی‌ماه 1399), علوم اجتماعی, سال (2021-10)
 11. مهسا صادقی نژاد , غلامرضا حسنی درمیان , بررسی تحولات امید زندگی بیکاری در استان‌های ایران طی سال‌های 1395-1385, مطالعات جمعیتی, دوره (6), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (231-260)
 12. سعیده میرابی , حسین میرزائی , غلامرضا حسنی درمیان , بررسی پدیدارشناسانۀ آگاهی زنان متأهل از فرزندآوری, جامعه شناسی کاربردی, دوره (31), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (1-20)
 13. غلامرضا حسنی درمیان , پژمان ابراهیمی سیریزی , علیرضا افشانی , بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت (مورد مطالعه: شهروندان سی سال و بالاتر شهر مشهد), مطالعات جامعه شناختی شهری, دوره (9), شماره (32), سال (2019-12), صفحات (85-114)
 14. بتول صیفوری طغرالجردی , غلامرضا حسنی درمیان , علی اکبر مجدی , مهدی کرمانی , واکاوی و تحلیل تعیین‌کننده‌های باروری؛فراتحلیلی از تحقیقات موجود, علوم اجتماعی, دوره (16), شماره (2), سال (2019-12), صفحات (1-29)
 15. پژمان ابراهیمی سیریزی , سیدعلیرضا افشانی , غلامرضا حسنی درمیان , مهدی کرمانی , مطالعه مقایسه ای تأثیر انزوای اجتماعی بر سلامت شهروندان مشهد, مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان, دوره (13), شماره (3), سال (2019-6), صفحات (7-44)
 16. محمد علی جواهری کاشانی , غلامرضا حسنی درمیان , علی اکبر مجدی , محسن نوغانی دخت بهمنی , بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی برالگوی مصرف معلمان شهر تهران, پژوهش در نظام های آموزشی, دوره (14), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (419-437)
 17. بتول صیفوری طغرالجردی , غلامرضا حسنی درمیان , رفتار باروری زنان ایران همگام با فرایند تحولات خانواده در سه دهه ی گذشته, زن و جامعه - جامعه شناسی زنان, دوره (10), شماره (3), سال (2019-11), صفحات (255-276)
 18. علی اکبر مجدی , بتول صیفوری , غلامرضا حسنی درمیان , فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی براساس مدل EFQM )با استفاده از نرم افزار )CMA.2, مدیریت استاندارد و کیفیت, دوره (8), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (18-27)
 19. مسعود زارع مهرجردی , حسین میرزائی , غلامرضا حسنی درمیان , تحلیل نقش اعتماد بین فردی در مبادلات اقتصادی, جامعه شناسی کاربردی, دوره (30), شماره (76), سال (2019-12), صفحات (77-96)
 20. غلامرضا حسنی درمیان , پزمان ابراهیمی , مهدی کرمانی , بررسی رابطه دینداری با سلامت عمومی (مطالعه موردی ساکنان شهر مشهد), علوم اجتماعی, دوره (14), شماره (2), سال (2018-1), صفحات (231-255)
 21. غلامرضا حسنی درمیان , حامد سیار خلج , مجید فاطمی خصال , بررسی رفتارهای مسئولانه محیط زیستی با تأکید بر پیوستگی با طبیعت (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران), توسعه پایدار محیط جغرافیایی, دوره (1), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (1-16)
 22. ابوالفضل حسینی , علی اکبر مجدی , غلامرضا حسنی درمیان , بررسی نقش حمایت اجتماعی بر روی کیفیت زندگی سالمندان شهر مشهد درسال 1393, سالمند شناسی, دوره (1), شماره (2), سال (2016-12), صفحات (10-18)
 23. مجید کوششی , محمد میرزائی , ابوالقاسم پوررضا , غلامرضا حسنی درمیان , تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سالمندان 60سال و بالاتر درمناطق شهری مشهد, علوم اجتماعی, دوره (13), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (109-129)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. میلاد پوررجبی هنده خاله , علی اکبر مجدی , غلامرضا حسنی درمیان , احمدرضا اصغرپور ماسوله , سنجش شاخص ها و مولفه هایتوسعه در محلات حاشیه نشین , دومین همایش رقابت پذیریو آینده تحولات شهری , 2022-10-30
 2. غلامرضا حسنی درمیان , A Review of Inactive Defense Standards in Iran\\\'s Development documents , کنفرانس بین المللی امنیت ،پیشرفت وتوسعه پایدار مناطق مرزی،سرزمینی وکلانشهرها , 2018-05-05
 3. غلامرضا حسنی درمیان , بررسی رابطه بین میزان فعالیتهای بدنی با سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (مورد مطالعه: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی( , دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز , 2018-10-25
 4. غلامرضا حسنی درمیان , بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان طلاق در شهر یزد(1394-1395) , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای علوم انسانی , 2018-08-27
 5. غلامرضا حسنی درمیان , پزمان ابرهیمی , مهدی کرمانی , بررسی رابطه رضایت از زندگی وسلامت شهروندان شهر مشهد , اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین وخلاق در حسابداری ،مطالعات حقوقی واجتماعی , 2018-06-14
 6. پژمان ابراهیمی , غلامرضا حسنی درمیان , مهدی کرمانی , حمایت اجتماعی و سلامت )مورد مطالعه: شهروندان 30سال و بالاتر شهر مشهد( , اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین وخلاق در حسابداری ،مطالعات حقوقی واجتماعی , 2018-06-14
 7. علی نصیری خجسته , غلامرضا حسنی درمیان , آسیب شناسی استفاده از تلفن همراه وتاثیرآن برروابط اجتماعی , کنفرانس بین المللی علوم انسانی وروانشناسی وعلوم اجتماعی , 2015-11-18
 8. علی حامد مقدم , علی اکبر مجدی , غلامرضا حسنی درمیان , رضا مشرف , بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مشهد وعوامل موثر بر آن با تاکید بر آگاهی از عملکرد , اولین کنفرانس ملی معماری و شهر سازی اسلامیو ترسیم سیمای شهر پایدار , 2014-02-09
 9. حمیده صابر , احمدرضا اصغرپور ماسوله , غلامرضا صدیق اورعی , غلامرضا حسنی درمیان , کاربرد های مدل سازی عامل محور در جمعیت شناسی (رهیافتی نوین در علم جمعیت شناسی) , اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین , 2016-02-27
 10. غلامرضا حسنی درمیان , مجید جلیل زاده , عوامل موثر برمیزان شادی د رمیان نوجوانان شهر مشهد 1391 , اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی ،آسیب های اجتماعی وفرهنگی ایران , 2015-03-18
 11. احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا ناصری , غلامرضا حسنی درمیان , بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعمال مدیریت بدن دختران مطالعه موردی دختران نوجوان شهرستان مشهد , همایش تحولات سبک زندگی در ایران , 2013-11-05
 12. احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا ناصری , غلامرضا حسنی درمیان , تاثیر اشتغال مادران بر کیفیت زندگی فرزندان در شهر مشهد , همایش ملی تحولات سبک زندگی در ایران , 2013-11-05