بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Behravan


موارد یافت شده: 77

1 - روسپیگری در بستر توسعه ناتمام؛ ارائه یک تحلیل کیفی (چکیده)
2 - تحلیل امعه شناختی تاثیر نهاد وقف بر توسعه در شهر مشهد (مطالعۀ تطبیقی- تاریخی دوره های تیموری، صفویه و پهلوی) (چکیده)
3 - Identification and Prioritization of Effective Factors on the Social Health of the Elderly Using DEMATEL and ISM Methods (چکیده)
4 - نقش نهاد وقف در فرایند توسعه: رویکردی نو نهادگرا (چکیده)
5 - فرآیند تغییرات فرهنگی ایرانیان در چند دهه اخیر (چکیده)
6 - تحلیل جامعه شناختی گردشگری ازدواج در ایران (چکیده)
7 - روسپی‌گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی (چکیده)
8 - مراسم پیشکاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج (چکیده)
9 - فراسوی دوگانه زائرـ گردشگر گونه شناسی تجربـه سـفر زائـران مرقد منور امام رضا (ع) (چکیده)
10 - تجربه پیاده‌روی مقدس؛ معنای دوگانه معنوی ـ دنیوی در تجربه سفر پیاده زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) (چکیده)
11 - سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین (چکیده)
12 - رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران (چکیده)
13 - موجّه‌سازی مصرف تظاهری (مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد) (چکیده)
14 - بازسازی معنایی کنش مالیاتی به روش نظریة زمینه‌ای (مطالعة موردی: مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزودة شهر زنجان) (چکیده)
15 - کنش مالیاتی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شهر زنجان) (چکیده)
16 - گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابی (چکیده)
17 - میزان گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به انواع سبک¬های همسرگزینی و عوامل موثر بر آن (چکیده)
18 - توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائه یک نظریه زمینه‌ای - مطالعه موردی ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران (چکیده)
19 - تحلیل جامعه شناختی رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده (چکیده)
20 - Viber application Usage by Students and its social effects on them (چکیده)
21 - عوامل اجتماعی موثر بررفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده (چکیده)
22 - عوامل جامعه شناختی موثربرانگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
23 - بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پیاده روی مردان متاهل در معابر مشهد (چکیده)
24 - بازشناسی مفهوم سوغات در گردشگری مذهبی (چکیده)
25 - تبیین جامعه شناختی ادراک عدالت آموزشی در بین دانشجویان (چکیده)
26 - روش های آموزش فرهنگ ترافیک با تاکید برآموزه های اسلامی (چکیده)
27 - عوامل موثر برمشارکت شهروندی درمشهد (چکیده)
28 - عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر (چکیده)
29 - عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391) (چکیده)
30 - دلایل عدم تبعیت رانندگان از مقررات تجهیزات مهندسی ترافیک در مشهد (چکیده)
31 - تحلیل محتوای مفهوم سرمایه اجتماعی دراحادیث امام رضا (ع) (چکیده)
32 - بررسی تاثیر انگ بر کیفیت زندگی مبتلایان به اچ آی وی/ ایدز (یک مطالعه پدیدار شناسی) (چکیده)
33 - مصرف نمایشی پوشاک وعوامل موثر برآن-مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی شاهرود (چکیده)
34 - دیدگاه‌ها و رفتار کنشگران در نظام حمل و نقل درون شهری (چکیده)
35 - تبیین جامعه شناختی بازگشت به زندان با تاکید برنظریه برچسب (چکیده)
36 - بررسى فرآیند برچسب زنى به بیماران اچ اى وى (ایدز) و پیامدهاى آن (چکیده)
37 - علل جامعه شناختی رانندگی پرخطر درمشهد (چکیده)
38 - بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی زنان روستایی؛ مطالعه موردی سه روستا از سه استان ایران (چکیده)
39 - چارچوبی مفهومی برای تحلیل جامعه شناختی همکاری میان کنشگران در برنامه های نوسازی بافت های فرسوده با تاکید بر منطقه ثامن مشهد (چکیده)
40 - The Causes and Consequences of Labeling in Patients with HIV/AIDS (چکیده)
41 - عوامل اجتماعی موثر بر شدت اختلال هویت جنسی (چکیده)
42 - بررسی وضعیت اجتماعی -اقتصادی بزهکاران وتاثیر ان برادامه بزهکاری (چکیده)
43 - Sociological Explanation of Prison Re-entry (چکیده)
44 - Trends of Drug Consumption among Students of Ferdosi University of Mashhad (چکیده)
45 - سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین (چکیده)
46 - عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد (چکیده)
47 - Factors Affecting Academic Staff Members Tendency to Implement Research Projects at Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
48 - پژوهشی دربازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
49 - عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز (چکیده)
50 - تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد (چکیده)
51 - Sociological analysis of re-prison rate with an emphasis on labeling theory (چکیده)
52 - Correlates of Students’ Scientific Activity at Ferdowsi University of Mashhad, Iran (چکیده)
53 - Wives’ Positions and the Relationship between Coping and Insecurity Feeling (چکیده)
54 - مقایسه دید گاه مردم مشهد ومتخصصان اسلامی درباره اهمیت ابعاد وملاکهای دینداری (چکیده)
55 - Insecurity feeling amongst Wives (چکیده)
56 - Beneficiaries’ Tendency and Patterns of Participation in Civic Regeneration Plan: Case of Tabarsi Area, Mashhad City Centre, (چکیده)
57 - تحلیل جامعه شناختی بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در مرکز اجتماع درمان مدار(TC) شهر مشهددر سال (چکیده)
58 - The Effect of Student Participation in Scientific and Cultural Activities on their Feeling of Change in Interaction with Their Families (چکیده)
59 - بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه استقرار صنعت در مناطق روستایی؛ مورد مطالعه: مجتمع صنعتی و معدنی مس قلعه زری (چکیده)
60 - رضایت کارکنان از عملکرد روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی در شهر مشهد در سال1386 (چکیده)
61 - مقایسه دیدگاه مدیران ومردم درباره الگوهای جلب مشارکت مردمی درشبکه آبیاری پایاب سد ، مورد: سدبیدواز اسفراین درخراسا ن رضوی (چکیده)
62 - Comparison of insecurity feeling between Normal and Self sacrificer Wives: the Case of Khorasan Razavi Province (چکیده)
63 - مقایسه ابعاد و زمینه های احساس ناامنی در همسران عادی وایثارگر (چکیده)
64 - رابطه مشارکت علمی وفرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی با درک آنان از تغییر در تعامل با خانواده خود بعد از ورود به دانشگاه (چکیده)
65 - دیدگاه ها ورفتار کنشگران در نظام حمل ونقل درون شهری مشهد با تاکید بر نقش راننده ومسافر تاکسی (چکیده)
66 - نقش آموزش وتعامل اجتماعی با بانوان در ارتقای فرهنگ مصرف برق خانگی (چکیده)
67 - مطالعه موردی با تاکید برروش شناسی کیفی (چکیده)
68 - آمایش فرهنگی وعدالت شهری در مناطق شهرداری مشهد (چکیده)
69 - بررسی تاثیر آموزش بانوان در ارتقای فرهنگ بهینه برق خانگی در مشهد (چکیده)
70 - بررسی فردگرائی دانشجویان دانشگاه فردوسی وعوامل موثر برآن (چکیده)
71 - تحلیل گفتمان عینی وذهنی در استفاده از اینترنت (چکیده)
72 - تاثیر مشارکت اجتماعی بر احساس تغییرات فرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
73 - تعریف پژوهش در نظر اعضای هیات علمی ورابطه آن با تمایل به فعالیت علمی (چکیده)
74 - بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پژوهشی در اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
75 - ملاک های مقایسه علوم انسانی و غیر علوم انسانی (چکیده)
76 - آسیب شناسی فرهنگی در اندیشه امام علی (ع) (چکیده)
77 - جامعه شناسی زیارت با تاکید بر نیازهای زایران در حرم امام رضا(ع) (چکیده)