مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی رهنما , الهه اعظم رحمتی , فاطمه حیران , نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (27), شماره (106), سال (2019-9), صفحات (1-29)
 2. امین نظام الاسلامی , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی رضا کرباسی , داریوش خضری مطلق , برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران )مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه(, زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (245-259)
 3. سامان مقیمی بنهنگی , علی باقری , لیلی ابوالحسنی , ارزیابی ظرفیت یادگیری اجتماعی در نهاد آب در حوضه آبریز طشک – بختگان, تحقیقات منابع آب ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (100-118)
 4. زهرا همایونی , لیلی ابوالحسنی , محمود صبوحی صابونی , ارزیابی اثرات زیست‌‌ محیطی ارقام مختلف شلتوک برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان کردکوی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (580-602)
 5. لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , آرش دوراندیش , حمیدرضا طاهرپور , هومن منصوری , بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (26), شماره (102), سال (2018-9), صفحات (145-146)
 6. لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حمید طاهرپورکلانتری , متین فاطمی , علی اصغر علامه , بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی, روستا و توسعه, دوره (20), شماره (3), سال (2017-10), صفحات (111-134)
 7. سامان مقیمی بنهنگی , علی باقری , لیلی ابوالحسنی , ارزیابی نهاد رسمی آب ایران متناظر با سازوکارهای حاکم بر شکل گیری تقاضای آب در بخش کشاورزی از منظر چارچوب یادگیری اجتماعی, تحقیقات منابع آب ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2018-4), صفحات (140-159)
 8. سامان مقیمی بنهنگی , علی باقری , لیلی ابوالحسنی , ارزیابی ظرفیت سیستم نهادی از منظر حلقه های یادگیری اجتماعی در سطح آببران؛ مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رفسنجان, تحقیقات منابع آب ایران, دوره (13), شماره (3), سال (2017-10), صفحات (17-32)
 9. ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , کامران داوری , فاطمه حیات غیبی بلداجی , زهرا نعمت الهی , تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن بر بخش‌های اقتصادی کشور, آب و فاضلاب, دوره (28), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (84-94)
 10. عاطفه بیانی , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , جریان انرژی در واحدهای سنتی پرورش گاو شیری با تأکید بر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (251-262)
 11. لیلی ابوالحسنی , احسان خلیلی , بررسی روش های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش, آب و توسعه پایدار, دوره (3), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (9-22)
 12. مینا تاج ابادی , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , فرا تحلیل کششهای قیمتی مصرف آب خانگی شهری در ایران, آب و فاضلاب, دوره (29), شماره (1), سال (2018-11), صفحات (1-13)
 13. مرجان طاهری صفار , ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث سد بار نیشابور, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (15), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (127-146)
 14. سرور خرم دل , لیلی ابوالحسنی , الهه اعظم رحمتی , بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان های تربت حیدریه و قائن), پژوهش های زعفران , دوره (4), شماره (2), سال (2017-5), صفحات (229-248)
 15. حسین محمدی , لیلی ابوالحسنی , محمد تیرگری سراجی , بررسی تأثیر صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی کیفیت محیط زیست, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (58-69)
 16. زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , مسعود حسین زاده , لیلی ابوالحسنی , بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان, اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (97-114)
 17. راضیه محمدی پور , ناصر شاه نوشی فروشانی , آرش دوراندیش , لیلی ابوالحسنی , بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد), اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (23), شماره (89), سال (2015-6), صفحات (155-184)
 18. حامد بی ابی , حسین محمدی , لیلی ابوالحسنی , تأثیرعوامل اقتصادی منتخب موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (29), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (86-93)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. فاطمه سعادت جوینده , محمود دانشورکاخکی , محمود صبوحی صابونی , لیلی ابوالحسنی , حسین محمدی , مقایسه میزان انتشار گازهای گلخانهای و پتانسیل گرمایش جهانی تولید زعفران در مناطق مختلف کشت استان خراسان (مطالعه موردی: فردوس، تربتحیدریه، فاروج) , پنجمین همایش ملی زعفران , 2018-11-14
 2. لیلی ابوالحسنی , محمدرضا رمضانی , شناسایی فعالیتهای پایدار و ناپایدار زراعی در مزارع زعفران شهرستان گناباد , کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست , 2018-09-02
 3. فاطمه کاظمی , پگاه صیادامین , لیلی ابوالحسنی , برخی جنبه های مثبت و منفی استفاده از درختان و درختچه های مثمر در احداث فضای سبز شهری , دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران , 2017-09-04
 4. مرجان طاهری صفار , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , تعیین شاخص های ارزیابی پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سدهای بزرگ , سومین همایش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13
 5. سامان مقیمی بنهنگی , علی باقری , لیلی ابوالحسنی , کاربرد حلقه های یادگیری در تحلیل اثربخشی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه , ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2016-04-20
 6. لیلی ابوالحسنی , احسان خلیلی , بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایرا , بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایران , 2016-07-27
 7. ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , کامران داوری , فاطمه حیات غیبی بلداجی , زهرا نعمت الهی , تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن در بخش‌های اقتصادی کشور , اولین کنفرانس ملی اقتصاد اب , 2016-07-26