مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , الهه اعظم رحمتی , رویا محمدزاده , تمین مالی روستاییان در فضای تمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیه, روستا و توسعه, دوره (24), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (135-171)
 2. مهسا رحمانی , کامران داوری , لیلی ابوالحسنی , مژگان ثابت تیموری , مجتبی شفیعی , بررسی و انتخاب شاخص های ارزیابی مدیریت پایدار آب در حوضه‌ های آبریز, علوم و مهندسی آبیاری, دوره (44), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (151-141)
 3. لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , آرش دوراندیش , حمیدرضا طاهرپور , عباس غفاری , بررسی عوامل موثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزاد سازی قیمت در حوزه آرد و نان, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (27), شماره (108), سال (2020-2), صفحات (1-19)
 4. فرزانه معصوم خانی , لیلی ابوالحسنی , سرور خرم دل , سید احمد محدث , ارزیابی اثرات زیست‌محیطی محصولات عمده کشاورزی در دهستان بلهرات نیشابور با استفاده از روش ارزیابی چرخه‌حیات, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (11), شماره (3), سال (2018-10), صفحات (909-924)
 5. لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی رهنما , الهه اعظم رحمتی , فاطمه حیران , نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (27), شماره (106), سال (2019-9), صفحات (1-29)
 6. امین نظام الاسلامی , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی رضا کرباسی , داریوش خضری مطلق , برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران )مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه(, زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (245-259)
 7. سامان مقیمی بنهنگی , علی باقری , لیلی ابوالحسنی , ارزیابی ظرفیت یادگیری اجتماعی در نهاد آب در حوضه آبریز طشک – بختگان, تحقیقات منابع آب ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (100-118)
 8. زهرا همایونی , لیلی ابوالحسنی , محمود صبوحی صابونی , ارزیابی اثرات زیست‌‌ محیطی ارقام مختلف شلتوک برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان کردکوی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (580-602)
 9. لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , آرش دوراندیش , حمیدرضا طاهرپور , هومن منصوری , بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (26), شماره (102), سال (2018-9), صفحات (145-146)
 10. لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حمید طاهرپورکلانتری , متین فاطمی , علی اصغر علامه , بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی, روستا و توسعه, دوره (20), شماره (3), سال (2017-10), صفحات (111-134)
 11. سامان مقیمی بنهنگی , علی باقری , لیلی ابوالحسنی , ارزیابی نهاد رسمی آب ایران متناظر با سازوکارهای حاکم بر شکل گیری تقاضای آب در بخش کشاورزی از منظر چارچوب یادگیری اجتماعی, تحقیقات منابع آب ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2018-4), صفحات (140-159)
 12. سامان مقیمی بنهنگی , علی باقری , لیلی ابوالحسنی , ارزیابی ظرفیت سیستم نهادی از منظر حلقه های یادگیری اجتماعی در سطح آببران؛ مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی رفسنجان, تحقیقات منابع آب ایران, دوره (13), شماره (3), سال (2017-10), صفحات (17-32)
 13. ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , کامران داوری , فاطمه حیات غیبی , زهرا نعمت الهی , تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن بر بخش‌های اقتصادی کشور, آب و فاضلاب, دوره (28), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (84-94)
 14. عاطفه بیانی , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , جریان انرژی در واحدهای سنتی پرورش گاو شیری با تأکید بر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (251-262)
 15. لیلی ابوالحسنی , احسان خلیلی , بررسی روش های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش, آب و توسعه پایدار, دوره (3), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (9-22)
 16. مینا تاج آبادی , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , فرا تحلیل کششهای قیمتی مصرف آب خانگی شهری در ایران, آب و فاضلاب, دوره (29), شماره (1), سال (2018-11), صفحات (1-13)
 17. مرجان طاهری صفار , ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث سد بار نیشابور, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (15), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (127-146)
 18. سرور خرم دل , لیلی ابوالحسنی , الهه اعظم رحمتی , بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان های تربت حیدریه و قائن), پژوهش های زعفران , دوره (4), شماره (2), سال (2017-5), صفحات (229-248)
 19. حسین محمدی , لیلی ابوالحسنی , محمد تیرگری سراجی , بررسی تأثیر صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی کیفیت محیط زیست, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (58-69)
 20. زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , مسعود حسین زاده , لیلی ابوالحسنی , بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان, اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (97-114)
 21. راضیه محمدی پور , ناصر شاه نوشی فروشانی , آرش دوراندیش , لیلی ابوالحسنی , بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد), اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (23), شماره (89), سال (2015-6), صفحات (155-184)
 22. حامد بی ابی , حسین محمدی , لیلی ابوالحسنی , تأثیرعوامل اقتصادی منتخب موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (29), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (86-93)

انگلیسی

 1. Mohammadreza Ramezani , Leili Abolhassani , Naser Shahnoushi froshani , Diane Burgess , Milad Aminizadeh , Ecological Footprint and Its Determinants in MENA Countries: A Spatial Econometric Approach, Sustainability, Volume (14), No (18), Year (2022-9), Pages (11708-20)
 2. Mojtaba Shafiei , mahsa rahmani , Shervan Gharari , Kamran Davary , Leili Abolhassani , Mozhgan Sabet Teimouri , Mohammad Gharesifard , Sustainability assessment of water management at river basin level: Concept, methodology and application, Journal of Environmental Management, Volume (316), Year (2022-8), Pages (115201-316)
 3. vida kavakebi , Leili Abolhassani , Hossein Azadi , Mehdi Feizi , Naser Shahnoushi froshani , Farmers’ Trust in Extension Staff and Productivity: An Economic Experiment in Rural, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (25), No (3), Year (2023-5), Pages (20-31)
 4. Saman Moghimi Benhangi , Ali Bagheri , Leili Abolhassani , Hassan Hamidi Razi , Assessing the learning capacity of water users – Adoption a social learning framework, Journal of Hydrology, Volume (590), No (125496), Year (2020-11), Pages (125496-13)
 5. maryam kashefi , Hosein Mohammadi , Leili Abolhassani , Effect of Marketing Strategies on Export Performance of Agricultural Products: The Case of Saffron in Iran, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (21), No (4), Year (2019-6), Pages (785-798)
 6. Aaron Clark-Ginsberg , Leili Abolhassani , elahe Azam Rahmati , Comparing networked and linear risk assessments: From theory to evidence, International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume (30), No (1), Year (2018-9), Pages (216-224)
 7. Leili Abolhassani , Amir Pooyan Afghari , Hamideh Mohtashami Borzadaran , Public preferences towards bicycle sharing system in developing countries: The case of Mashhad, Iran, Sustainable Cities and Society, Volume (44), No (44), Year (2019-1), Pages (763-773)
 8. Fatemeh Kazemi , Leili Abolhassani , elahe Azam Rahmati , Pegah SayyadAmin , Strategic planning for cultivation of fruit trees and shrubs in urban landscapes using the SWOT method: A case study for the city of Mashhad, Iran, Land Use Policy, Volume (70), No (1), Year (2018-1), Pages (1-9)
 9. Leili Abolhassani , Gerhard Oesten , Sandra Rajmis , Hossein Azadi , Attitudes of rangeland holders towards sustainable range management in Iran: a case study of the Semnan rangelands, Rangeland Journal, Volume (35), No (4), Year (2013-10), Pages (435-443)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. فاطمه سعادت جوینده , محمود دانشورکاخکی , محمود صبوحی صابونی , لیلی ابوالحسنی , حسین محمدی , مقایسه میزان انتشار گازهای گلخانهای و پتانسیل گرمایش جهانی تولید زعفران در مناطق مختلف کشت استان خراسان (مطالعه موردی: فردوس، تربتحیدریه، فاروج) , پنجمین همایش ملی زعفران , 2018-11-14
 2. لیلی ابوالحسنی , محمدرضا رمضانی , شناسایی فعالیتهای پایدار و ناپایدار زراعی در مزارع زعفران شهرستان گناباد , کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست , 2018-09-02
 3. فاطمه کاظمی , پگاه صیادامین , لیلی ابوالحسنی , برخی جنبه های مثبت و منفی استفاده از درختان و درختچه های مثمر در احداث فضای سبز شهری , دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران , 2017-09-04
 4. مرجان طاهری صفار , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , تعیین شاخص های ارزیابی پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سدهای بزرگ , سومین همایش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13
 5. سامان مقیمی بنهنگی , علی باقری , لیلی ابوالحسنی , کاربرد حلقه های یادگیری در تحلیل اثربخشی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه , ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2016-04-20
 6. لیلی ابوالحسنی , احسان خلیلی , بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایرا , بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایران , 2016-07-27
 7. ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , کامران داوری , فاطمه حیات غیبی , زهرا نعمت الهی , تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن در بخش‌های اقتصادی کشور , اولین کنفرانس ملی اقتصاد اب , 2016-07-26

انگلیسی

 1. Leili Abolhassani , mina tajabadi , Naser Shahnoushi froshani , Price elasticity of residential water demand: a Meta analysis of studies on water demand, (case study: Iran) , 30th International Conference of Agricultural Economics , 2018-07-28
 2. Hosein Mohammadi , Leili Abolhassani , Naser Shahnoushi froshani , farshad shabanian , The effects of business cycle indicators on stock market indices of food industry in Iran , 30th International Conference of Agricultural Economics , 2018-07-26
 3. Naser Shahnoushi froshani , Leili Abolhassani , Riza Radmehr , Can Virtual Water Trade Solve the World’s Water Crisis? , The 1th International Conference of Virtual Water , 2017-04-29
 4. Leili Abolhassani , Soroor Khorramdel , elahe azam rahmati , A Life-Cycle Approach Based Evaluation of Environmental and Economic Impacts of saffron production Systems in two major provinces of Iran , Fifth International Saffron Symposium , 2016-11-23
 5. Leili Abolhassani , The Impacts of Governance on Agricultural Efficiency , 29th International Conference of Agricultural Economics , 2015-08-07
 6. Leili Abolhassani , An Empirical study on the grammar of institutions: are the group-made regulations implemented for the Semnan rangelands (in Iran) rules, norms, or strategies? , IASC2013: the 14th global conference of the international association for the study of the commons , 2013-06-03
 7. Leili Abolhassani , Hossein Azadi , rethinking property right regimes over common pool resources: A case study on pastoralists\\\' livelihood in Iran , IASC2013: the 14th global conference of the international association for the study of the commons , 2013-06-03