مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , کامران داوری , فاطمه حیات غیبی بلداجی , زهرا نعمت الهی , تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن بر بخش‌های اقتصادی کشور, آب و فاضلاب, دوره (28), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (84-94)
 2. عاطفه بیانی , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , جریان انرژی در واحدهای سنتی پرورش گاو شیری با تأکید بر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (251-262)
 3. لیلی ابوالحسنی , احسان خلیلی , بررسی روش های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش, آب و توسعه پایدار, دوره (3), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (9-22)
 4. مرجان طاهری صفار , ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث سد بار نیشابور, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (15), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (127-146)
 5. سرور خرم دل , لیلی ابوالحسنی , الهه اعظم رحمتی , بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان های تربت حیدریه و قائن), پژوهش های زعفران , دوره (4), شماره (2), سال (2017-5), صفحات (229-248)
 6. حسین محمدی , لیلی ابوالحسنی , محمد تیرگری سراجی , بررسی تأثیر صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی کیفیت محیط زیست, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (58-69)
 7. زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , مسعود حسین زاده , لیلی ابوالحسنی , بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان, اقتصاد کشاورزی, دوره (10), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (97-114)
 8. راضیه محمدی پور , ناصر شاه نوشی فروشانی , آرش دوراندیش , لیلی ابوالحسنی , بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد), اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (23), شماره (89), سال (2015-6), صفحات (155-184)
 9. حامد بی ابی , حسین محمدی , لیلی ابوالحسنی , تأثیرعوامل اقتصادی منتخب موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (29), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (86-93)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. فاطمه کاظمی , پگاه صیادامین , لیلی ابوالحسنی , برخی جنبه های مثبت و منفی استفاده از درختان و درختچه های مثمر در احداث فضای سبز شهری , دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران , 2017-09-04
 2. مرجان طاهری صفار , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , تعیین شاخص های ارزیابی پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سدهای بزرگ , سومین همایش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-08-13
 3. سامان مقیمی بنهنگی , علی باقری , لیلی ابوالحسنی , کاربرد حلقه های یادگیری در تحلیل اثربخشی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه , ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2016-04-20
 4. لیلی ابوالحسنی , احسان خلیلی , بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایرا , بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایران , 2016-07-27
 5. ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , کامران داوری , فاطمه حیات غیبی بلداجی , زهرا نعمت الهی , تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن در بخش‌های اقتصادی کشور , اولین کنفرانس ملی اقتصاد اب , 2016-07-26