بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hosein Mohammadi


موارد یافت شده: 116

1 - تحلیل پایداری فعالیت‌های زیربخش دام در استان‌های ایران (چکیده)
2 - بررسی مؤلفه های مؤثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن با تأکید بر نقش مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا (چکیده)
3 - اعتبارات مالی و نقش آن در مهارت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
4 - بررسی توان بالقوه توسعه زیربخش‌های کشاورزی استان‌های کشور با رهیافت ضریب مکانی ایستا و پویا (چکیده)
5 - ACTORS AFFECTING THE PROBABILITY OF DEFAULT OF THE MELLI BANK’S LOANS IN AGRICULTURAL SECTOR IN NORTH, SOUTH AND RAZAVI KHORASAN PROVINCES IN IRAN (چکیده)
6 - Limitations and Production Capacities of Field and Horticultural Crops in Iran (چکیده)
7 - Factors affecting the probability of defaulting facilities of Melli Bank\\\'s agricultural legal clients (case study: Provinces of Khorasan( (چکیده)
8 - بررسی اثرگذاری مصرف نهاده‌ها بر تولید غلات منتخب در کشور (چکیده)
9 - بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت نهادی در کشورهای OECD و OPEC: کاربرد الگوی معادلات همزمان در داده‌های ترکیبی (چکیده)
10 - بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفی خانوار برای قارچ شاه صدف (چکیده)
11 - ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات شیلات: رهیافت درستنمایی شبه بیشینه پوآسن (چکیده)
12 - Food safety standards and their effects on Iran fish exports (چکیده)
13 - USING THE FUZZY NETWORK ANALYSIS PROCESS TO PRIORITIZE THE FACTORS AFFECTING THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX FROM THE PERSPECTIVE OF FOOD INDUSTRY EXPERTS IN IRAN (چکیده)
14 - Determination of the best strategies for development of organic farming: A SWOT – Fuzzy Analytic Network Process approach (چکیده)
15 - آینده پژوهی گندم ایران (چکیده)
16 - سنجش کارایی صادرات پسته ایران با استفاده از الگوی جاذبه مرزی تصادفی (چکیده)
17 - تجارت گیاهان دارویی و رونق تولید آن در استان خراسان رضوی (چکیده)
18 - Application of System Thinking Approach in Identifying the Challenges of Beef Value Chain (چکیده)
19 - عوامل اثرگذار بر سطح مصرف محصولات لبنی بومی (مطالعه موردی: خانوارهای شهری در کرمانشاه) (چکیده)
20 - تحلیل رقابت پذیری بنگاه های صادرکننده زعفران ایران در بازارهای جهانی (چکیده)
21 - تحلیل مؤلفه های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک: کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری (چکیده)
22 - بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایران (چکیده)
23 - Evaluating Cost Structure and Economies of Scale of Beef Cattle Fattening Farms in Mashhad City (چکیده)
24 - بکارگیری الگوهای چندسطحی در بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: روستاهای منتخب استان کرمانشاه) (چکیده)
25 - The effects of business cycle indicators on stock market indices of food industry in Iran (چکیده)
26 - بررسی تاثیر کارایی انرژی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (چکیده)
27 - Effect of Marketing Strategies on Export Performance of Agricultural Products: The Case of Saffron in Iran (چکیده)
28 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمه شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند (چکیده)
29 - مقایسه میزان انتشار گازهای گلخانهای و پتانسیل گرمایش جهانی تولید زعفران در مناطق مختلف کشت استان خراسان (مطالعه موردی: فردوس، تربتحیدریه، فاروج) (چکیده)
30 - Weather-Based Index Insurance Pricing- Canonical Vine Copula Function Approach (چکیده)
31 - ارتباط آمیخته بازاریابی با عملکرد اقتصادی شرکت‌های گروه قند و شکر در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
32 - ارزیابی مؤلفه‌های اثرگذار بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با شرکای تجاری آسیایی (چکیده)
33 - The Impact of the Agricultural Sector in Developing Countries That Produce Natural Gas on Greenhouse Gas Emissions (چکیده)
34 - بررسی نقش متغیرهای مؤثر بر شاخص رفاه مؤسسه لگاتیوم با رویکرد لاجیت ترتیبی (چکیده)
35 - بررسی عامل‌های مؤثر بر عملکرد محصول‌های راهبردی کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان‌ رضوی (چکیده)
36 - عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های ورود به بازار خارجی گیاهان دارویی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (چکیده)
37 - بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی با تأکید بر نقش تعرفه (چکیده)
38 - بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی زیره سبز (چکیده)
39 - سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و عوامل موثر بر آن (چکیده)
40 - بررسی اثرات تغییر قیمت نفت، حجم صادرات نفت و نرخ ارز روی تراز تجاری ایران (چکیده)
41 - بررسی عوامل منتخب مؤثر بر مصرف انرژی‌های فسیلی با تأکید بر مصرف برق (چکیده)
42 - بررسی تأثیر آمیخته های بازاریابی بر خرید همزمان برندهای لبنیات با رویکرد لاجیت چندمتغیره (چکیده)
43 - تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی و تابع غرامت آن برای محصول سیب در شهرستان دماوند: کاربرد انواع مختلف مفصل‌های بیضوی و ارشمیدسی (چکیده)
44 - Inequality of Opportunity and its Effects on Economic Growth and Per Capita GDP (چکیده)
45 - بررسی عوامل موثر بر رشد تولید سرانه در گروه‌های مختلف درآمدی در جهان با تاکید بر شاخص‌های حکمرانی (چکیده)
46 - Factors Affecting Frequency of Fast Food Consumption (چکیده)
47 - بررسی اثر ناطمینانی نرخ ارز واقعی بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی در ایران (چکیده)
48 - بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی (چکیده)
49 - The Effects of Governance Indicators on Per Capita Income, Investment and Employment in Selected Mena Countries (چکیده)
50 - Prioritization of Expanded Marketing Mix in Different Stages of the Product Life Cycle: The Case of Food Industry (چکیده)
51 - عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر کالا (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی شهر مشهد) (چکیده)
52 - شناسایی حباب قیمتی در بازار گوشت مرغ و گاو (چکیده)
53 - تاثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مطالعه موردی جو دامی) (چکیده)
54 - بررسی تجربی روند انتقال نرخ ارز و نوسانات آن بر قیمت صادرات پسته ایران (چکیده)
55 - عوامل مؤثر بر انتخاب نوع استراتژی بازاریابی محصولات صنایع غذایی در مراحل رشد و معرفی محصول(مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
56 - ارزیابی عوامل اقتصادی موثر بر کیفیت خدمات نهادهای مالی بخش کشاورزی با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی (چکیده)
57 - بررسی اثر تورم بر کارایی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
58 - بررسی تاثیر شوکهای درآمد نفت روی تولید و واردات گندم و جو در ایران با رویکرد خودتوضیح برداری (چکیده)
59 - تعهد سازمانی و ضرورت ارتقای آن در راستای تحقق اهداف افق سند پیشرفت (چکیده)
60 - حرکت به سمت نرخ بهره صفر در راستای تحقق اهداف اقتصادی افق سند پیشرفت (چکیده)
61 - سرمایه گذاری و اهمیت آن در تحقق اهداف اقتصادی سند پیشرفت (چکیده)
62 - Factors Affecting Farmer’s Chemical Fertilizers Consumption and Water Pollution in Northeastern Iran (چکیده)
63 - مشخصات قرارداد آتی برتج در استان مازندران (چکیده)
64 - بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی (چکیده)
65 - تحلیل اثرات زیرساخت های نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران با استفاده از رگرسیون ریج (چکیده)
66 - بررسی تأثیر صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی کیفیت محیط زیست (چکیده)
67 - کاربرد مدل لاجیت چندگانه در بررسى عوامل مؤثر بر آگاهى و مصرف محصولات غذایى ارگانیک (مطالعه موردى مشهد) (چکیده)
68 - تأثیر نابرابری درآمد بر سطح مصرف خصوصی در ایران با تاکید بر درجه باز بودن اقتصاد (چکیده)
69 - تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت (چکیده)
70 - بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی) (چکیده)
71 - بررسی احتمال و عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیار معامله (مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان گنبدکاووس) (چکیده)
72 - کاربرد مدل پروبیت چندگانه در تحلیل عوامل موثر بر نوع اشتغال دانش آموختگان علمی- کاربردی کشاورزی (چکیده)
73 - اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعامل با توسعه مالی روی رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی) (چکیده)
74 - بررسی عامل‌های موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی (مطالعه موردی نعناء) (چکیده)
75 - عامل های موثر بر انتخاب خط مشی شرکت های فعال در صنایع غذایی ایران در راستای کسب مزیت رقابتی (چکیده)
76 - بررسی تجربی ارتباط کسری حساب جاری و کسری بودجه دولت در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه (چکیده)
77 - عوامل موثر بر عرضه صادرات پسته در ایران (چکیده)
78 - تأثیرعوامل اقتصادی منتخب موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (چکیده)
79 - برسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر) (چکیده)
80 - The Review of Asymmetrical Cointegration Relationship between Agriculture and Economic Growth in Iran by Using TAR and M-TAR Models (چکیده)
81 - Energy as a causality of growth in oil exporting countries? Panel cointegration and causality tests for OPEC countries (چکیده)
82 - بررسی ناپایداری صادرات بخش کشاورزی ایران با رویکرد مارکف سوئیچینگ (چکیده)
83 - بررسی عوامل کلان اقتصادی موثر بر قیمت محصولات کشاورزی با رویکرد پانل (چکیده)
84 - بررسی عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار اختیار معامله(مطالعه موردی محصول پنبه شهرستان گنبد) (چکیده)
85 - بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (چکیده)
86 - تاثیر شوک های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران (چکیده)
87 - بررسی عوامل منتخب مؤثر بر آلودگی محیط زیست با تأکید بر آزادسازی تجاری در کشورهای مختلف جهان (چکیده)
88 - بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (چکیده)
89 - تاثیر تجارت، سرمایه گذاری خارجی و توسعه انسانی بر شاخص عملکرد محیط زیست (چکیده)
90 - ارزیابی عامل های موثر بر عرضه و تقاضای پسته در ایران(رهیافت خودتوضیح برداری) (چکیده)
91 - عوامل موثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران (چکیده)
92 - بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر ریسک درآمدی و هزینه تولید محصولات باغی منتخب)پسته، خرما، سیب و مرکبات( (چکیده)
93 - نقدینگی و چند و چون آن در اقتصاد ایران (چکیده)
94 - عوامل موثر بر سرمایه گذاری در اقتصادایران و زیربخش های آن (چکیده)
95 - سرمایه سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت اسلامی با تاکید بر تعالیم قرآن کریم (چکیده)
96 - سرمایه اجتماعی و برخی شاخص های مهم آن در قرآن کریم (چکیده)
97 - عوامل موثر بر قیمت گندم در بورس کالای ایران (چکیده)
98 - بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی(منحنی J شکل) (چکیده)
99 - بررسی عوامل مؤثر بر قیمت ذرت در بورس کالای ایران (چکیده)
100 - نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP) (چکیده)
101 - برآورد سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر مشهد و ارائه راهکارها جهت ارتقای آن در راستای وظایف شهرداری (چکیده)
102 - بررسی مشکلات مربوط به تولید و بازاریابی انار در استان خراسان رضوی (چکیده)
103 - برای تولید و صادرات انار در ایران swot تشکیل ماتریس (چکیده)
104 - ابزارهای اقتصادی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی در جهان و ایران (چکیده)
105 - تجارت آب مجازی برای محصولات عمده کشاورزی در ایران (چکیده)
106 - بررسی تقاضای گروههای اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران (چکیده)
107 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق در بخش صنعت (چکیده)
108 - اثر حذف یارانه برق بر تولید و هزینه بخشهای اقتصادی در خراسان رضوی (چکیده)
109 - شاخص کامیابی لگاتیوم برای سال 2009 (چکیده)
110 - بررسی ریاضیات در آموزش اقتصاد(مطالعه موردی دانشکده های اقتصاد در ایران) (چکیده)
111 - دلایل تفاوت در نهادهای اقتصادی و سیاسی در جوامع (چکیده)
112 - مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی در ایران رویکردی برای خصوصی سازی (چکیده)
113 - نابرابری درآمد سرانه در کشورهای جهان (چکیده)
114 - تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
115 - کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصادی ایران (چکیده)
116 - تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)