مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3249

3101 - بررسی تغییرات فیزیکو شیمیایی بژی (نوعی کلوچه ی سرخ شده) هنگام سرخ شدن به روش عمیق (چکیده)
3102 - Bovine salmonellosis in Northeast of Iran: Frequency, genetic fingerprinting and antimicrobial resistance patterns of Salmonella spp. (چکیده)
3103 - Exergetic performance of a cylindrical methane-air microcombustor under various inlet conditions (چکیده)
3104 - بررسی عددی چیلرهای جذب سطحی سیلیکاژل- آب با بستر دارای فین های صفحه ای (چکیده)
3105 - تحلیل اکسرژی بستر جاذب در چیلرهای جذب سطحی (چکیده)
3106 - رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد (چکیده)
3107 - زمین شناسی، دگرسانی، کانی‌سازی و ژئوشیمی محدوده اکتشافی شکسته سبز شمال غرب بیرجند (چکیده)
3108 - Quince seed mucilage films incorporated with oregano essential oil: Physical, thermal, barrier, antioxidant and antibacterial properties (چکیده)
3109 - Online bio-inspired trajectory generation of seven-link biped robot based on T–S fuzzy system (چکیده)
3110 - Investigation of microstructural and mechanical properties of austempered steel bar-reinforced ductile cast iron composite (چکیده)
3111 - Propose a Correlation to Approximate Nanofluids‟ Enthalpy of Vaporization - A Numerical Study (چکیده)
3112 - Numerical Investigation of Effect of Nano-Aluminum Addition on NOx and CO Pollutants Emission in Liquid Fuels Combustion (چکیده)
3113 - Prediction of ultimate axial load-carrying capacity of piles using a support vector machine based on CPT data (چکیده)
3114 - Closeness of k-records to progressive Type-‎II‎ censored order statistics‎ for location-‎scale ‎families (چکیده)
3115 - اخلاقیات در فرایند تحقیق علمی (چکیده)
3116 - Characterization of antioxidant–antibacterial quince seed mucilagefilms containing thyme essential oil (چکیده)
3117 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آبی و الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) بر میکروارگانیسم های عامل عفونت و مسمومیت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
3118 - بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) برEscherichia coli Bacillus cereus,و Listeria inocua در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
3119 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
3120 - Reliable yet flexible software through formal model transformation (rule definition) (چکیده)
3121 - Modeling and Simulation of Erosion–Corrosion in Disturbed Two-Phase Flow Through Fluid Transport Pipelines (چکیده)
3122 - Conformational analysis, intramolecular hydrogen bonding, and vibrational assignment of 4,4-dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione (چکیده)
3123 - Size-dependent studies of Fischer–Tropsch synthesis on iron based catalyst: New kinetic model (چکیده)
3124 - Two relaxation time lattice Boltzmann model for rarefied gas flows (چکیده)
3125 - An iterated local search for the budget constrained generalized maximal covering location problem (چکیده)
3126 - Improvement in Heat Transfer of a Two-Phased Closed Thermosyphon using Silver-Decorated MWCNT/Water (چکیده)
3127 - Discrimination of different erosion levels of porphyry Cu deposits using ASTER image processing in Eastern Iran: a case study on Maherabad, Shadan, and Chah Shaljami areas (چکیده)
3128 - بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر میزان ، عملکرد و ترکیبات اسانس نعنا فلفلی (چکیده)
3129 - بررسی تحلیلی تأثیر معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال بخار آب بر جریان دوفازی مافوق صوت (چکیده)
3130 - Two dimensional stress wave propagation in finite length FG cylinders with two directional nonlinear grading patterns using MLPG method (چکیده)
3131 - Computational study on the mechanism of N-phenylimine derivatives’ pyrolysis reaction in the gas phase (چکیده)
3132 - Ranking Fuzzy Random Variables Based on New Fuzzy Stochastic Orders (چکیده)
3133 - Conceptions of assessment and teacher burnout (چکیده)
3134 - A Dynamic Discrimination Information Based On Cumulative Residual Entropy And Its Properties (چکیده)
3135 - Application of a hybrid meshless technique for natural frequencies analysis in functionally graded thick hollow cylinder subjected to suddenly thermal loading (چکیده)
3136 - Non-parametric prediction intervals for the lifetime of coherent systems‎ (چکیده)
3137 - Integrating risk management in the innovation project (چکیده)
3138 - On characterization results based on the number of observations near the k-records (چکیده)
3139 - Numerical Radius Inequalities for Finite Sums of Operators (چکیده)
3140 - بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار از دیگاه فرهنگی و رفتاری بر عملکرد بانکهای دولتی (چکیده)
3141 - پتروگرافی و پتروژنز توده های نفوذی شمال شرق نایبند، شرق ایران (چکیده)
3142 - Studies on product distribution of naostructered iron catalyst in Fischer–Tropsch synthesis: effect of catalyst particle size (چکیده)
3143 - تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) (چکیده)
3144 - Experimental Study of Heat Transfer of a Car Radiator with CuO/Ethylene Glycol-Water as a Coolan (چکیده)
3145 - Online discriminative component analysis feature extraction from stream data with domain knowledge (چکیده)
3146 - مطالعه تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب/آلومینا (چکیده)
3147 - Experimental investigation of Al2O3/water nanofluid through equilateral triangular duct with constant wall heat flux in laminar flow (چکیده)
3148 - تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان‌های موضوعی کنگره از منظر ویژگی‌های ساختار زبانی و شبکه معنایی (چکیده)
3149 - Reliability - Based Generation Resource Planning in Electricity Markets (چکیده)
3150 - تحلیل عوامل و سنجش مدیریت آشوب گونه در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی تئوری آشوب (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 62
 •  
 • 63
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • »