مرور مقالات بر اساس سال انتشار

2014   2013   قبل از 2013

موارد یافت شده: 3231

3101 - بررسی تحلیلی تأثیر معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال بخار آب بر جریان دوفازی مافوق صوت (چکیده)
3102 - Two dimensional stress wave propagation in finite length FG cylinders with two directional nonlinear grading patterns using MLPG method (چکیده)
3103 - Computational study on the mechanism of N-phenylimine derivatives’ pyrolysis reaction in the gas phase (چکیده)
3104 - Ranking Fuzzy Random Variables Based on New Fuzzy Stochastic Orders (چکیده)
3105 - Conceptions of Assessment and Teacher Burnout (چکیده)
3106 - A Dynamic Discrimination Information Based On Cumulative Residual Entropy And Its Properties (چکیده)
3107 - Application of a Hybrid Meshless Technique for Natural Frequencies Analysis in Functionally Graded Thick Hollow Cylinder Subjected to Suddenly Thermal Loading (چکیده)
3108 - Non-parametric prediction intervals for the lifetime of coherent systems‎ (چکیده)
3109 - Integrating risk management in the innovation project (چکیده)
3110 - On characterization results based on the number of observations near the k-records (چکیده)
3111 - Numerical Radius Inequalities for Finite Sums of Operators (چکیده)
3112 - بررسی و تحلیل تاثیر گرایش به بازار از دیگاه فرهنگی و رفتاری بر عملکرد بانکهای دولتی (چکیده)
3113 - پتروگرافی و پتروژنز توده های نفوذی شمال شرق نایبند، شرق ایران (چکیده)
3114 - Studies on product distribution of naostructered iron catalyst in Fischer–Tropsch synthesis: effect of catalyst particle size (چکیده)
3115 - تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) (چکیده)
3116 - Experimental Study of Heat Transfer of a Car Radiator with CuO/Ethylene Glycol-Water as a Coolan (چکیده)
3117 - Online discriminative component analysis feature extraction from stream data with domain knowledge (چکیده)
3118 - مطالعه تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب/آلومینا (چکیده)
3119 - Experimental investigation of Al2O3/water nanofluid through equilateral triangular duct with constant wall heat flux in laminar flow (چکیده)
3120 - تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان‌های موضوعی کنگره از منظر ویژگی‌های ساختار زبانی و شبکه معنایی (چکیده)
3121 - Reliability - Based Generation Resource Planning in Electricity Markets (چکیده)
3122 - تحلیل عوامل و سنجش مدیریت آشوب گونه در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی تئوری آشوب (چکیده)
3123 - An interval-valued fuzzy controller for complex dynamical systems with application to a 3-PSP parallel robot (چکیده)
3124 - HOCA: Healthcare aware Optimized Congestion Avoidance and Control Protocol for Wireless Sensor Networks (چکیده)
3125 - The Fixed Point Alternative Theorem and Set-Valued Functional Equations (چکیده)
3126 - ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما (چکیده)
3127 - جامعه پذیری و بازجامعه پذیری سیاسی در نظام وظیفه؛ بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
3128 - سی سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش (چکیده)
3129 - ارزیابی تاثیر تراکم بوته و الگو های کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana B.) (چکیده)
3130 - Lattice-Boltzmann simulation of forced convection over an electronic board with multiple obstacles (چکیده)
3131 - Analysis, Design, and Experimental Verification of A Synchronous Reference Frame Voltage Control for Single-Phase Inverters (چکیده)
3132 - An Information Theory Criteria Based Blind Method for Enumerating Active Users in DS-CDMA System (چکیده)
3133 - Isolation of Mycoplasmaspp. from broiler flocks with respiratory syndrome in Mashhad, Iran (چکیده)
3134 - Teachers’ Feedback on EFL Students’ Writings: A Linguistic or Life Syllabus Perspective (چکیده)
3135 - Mass flow rate prediction of pressure–temperature-driven gas flows through micro/nanoscale channels (چکیده)
3136 - GC-MS Analysis and Antimicrobial activity ofthe essential oil of trunk exudates from Pistacia atlantica var. mutica (چکیده)
3137 - زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی رودگز، جنوب شرق گناباد (چکیده)
3138 - Comparison of two methods of Marshallagia marshalli production donor sheep (چکیده)
3139 - Some Results for Repairable Systems with Minimal Repairs‎ (چکیده)
3140 - رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله شرور انسانی (چکیده)
3141 - A survey on intestinal parasites of Golden Hamster (Mesocricetus auratus) in the northeast of Iran (چکیده)
3142 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله ( Ziziphora clinopodioides Lam. ) (چکیده)
3143 - Histometrical study of the different parts of ureter in one-humped camel (چکیده)
3144 - Evidential inference and optimal sample size determination on the basis of record values and record times under random sampling scheme (چکیده)
3145 - Study of the Spiritual Intelligence Role in Predicting University Students’ Quality of Life (چکیده)
3146 - Study of Physical Aspects of Rarefied Gas Flow Through Micro/Nano Scale Channels Using DSMC (چکیده)
3147 - بررسی دیدگاه مخالفان احادیث عرض در اهل سنت (چکیده)
3148 - بررسی عملکرد و ترکیب اسید های چرب دانه ارقام گلرنگ در منطقه شیروان (چکیده)
3149 - استفاده از روابط مونت کارلو در کاهش عدم اطمینان مقایسات زوجی شاخص های بیابان زایی (چکیده)
3150 - سنگ نگاری و ژئوشیمی عناصر اصلی نهشت ههای آواری الیگوسن پهنه بینالود، واقع در شمال نیشابور: تعیین سنگ منشأ، جایگاه زمین ساختی و شرایط هوازدگی دیرینه (چکیده)

 • «
 •  
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •   · · ·
 •  
 • 62
 •  
 • 63
 •  
 • 64
 •  
 • 65
 •  
 • »