بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: بخش کشاورزی


موارد یافت شده: 28

1 - تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی (چکیده)
2 - Investigating the Effect of Economic Variables on Export of Iranian Traditional and Agricultural Goods (چکیده)
3 - تحلیل موانع و چالش های مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی نواحی روستایی (چکیده)
4 - پایش خشکسالی و اثرات اقتصادی آن در اقلیم‌های مختلف کشور (چکیده)
5 - ارزیابی مؤلفه‌های اثرگذار بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با شرکای تجاری آسیایی (چکیده)
6 - تعیین شاخصهای پایداری منابع محیط زیست در بخش کشاورزی شهرستان مشهد با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی (چکیده)
7 - شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیرههای تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان (چکیده)
8 - برآورد تأثیر کاهش یارانه‌‌های بخش کشاورزی بر تولید و اشتغال آن (چکیده)
9 - ارزیابی عوامل اقتصادی موثر بر کیفیت خدمات نهادهای مالی بخش کشاورزی با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی (چکیده)
10 - تاثیر شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای منتخب (چکیده)
11 - بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر (چکیده)
12 - اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر درآمد بخش کشاورزی ایران (چکیده)
13 - یکپارچه سازی اراضی و مکانیزاسیون مهم ترین راهکار افزایش بازدهی ارزش افزوده صنعت کشاورزی (چکیده)
14 - بررسی اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران (چکیده)
15 - عوامل موثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران (چکیده)
16 - تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
17 - بررسی اثر شوکهای پولی بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران (چکیده)
18 - بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (چکیده)
19 - بررسی تأثیرسرکوب مالی بر رشد بخش کشاورزی ایران (چکیده)
20 - ارزیابی تجارت بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل جاذبه و داده های ترکیبی (چکیده)
21 - بررسی عوامل موثر بر توزیع اندازه مزرعه در ایران (چکیده)
22 - بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران (چکیده)
23 - بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
24 - فرایند تعامل بین بخش صنعت و کشاورزی در ایران (چکیده)
25 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
26 - اثر الحاق به WTO بر بخش کشاورزی اقتصاد ایران (چکیده)
27 - بررسی ارتباط بین بهره وری، تولید و صادرات کشاورزی و تاثیر بی ثباتی آن بر رشد بخش کشاورزی (چکیده)
28 - بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی(مطالعه موردی:شهرستان درگز) (چکیده)