بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: شهید


موارد یافت شده: 24

1 - ارزیابی کیفی پساب های حاصل از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد و منابع آب مجاور آن جهت مصارف کشاورزی (چکیده)
2 - ظرفیت ها و برکات و آثار یاد شهیدان (چکیده)
3 - هرمنوتیک مدرن و نظریه تفسیری شهید مطهری (چکیده)
4 - علیه برنامه درسی معنوی بشریت گرا: نقد آراء میلر بر اساس دیدگاه شهید مطهری (چکیده)
5 - بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آنها در توده های بابونه آلمانی (چکیده)
6 - بررسی مقایسهای نظرات دانشجویان دختر و پسر نسبت به منابع سرگذشت نامهای شهیدان(نیمه پنهان ماه، قصه فرماندهان و افلاکیان زمین) (چکیده)
7 - شناسایی پهنه‌های آسیب پذیر شهرک شهید باهنر مشهد از منظر پدافند غیر عامل (چکیده)
8 - دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمان (چکیده)
9 - ارزیابی خطر گسلش و رده بندی گسل های فعال اطراف سد شهید رجایی ساری براساس میزان فعالیت (چکیده)
10 - ارتباط مردم و روحانیون اهل سنت خواف با شهید مدرس در ایام تبعیدشان در این منطقه (چکیده)
11 - تأثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری شناختی دانشجویان نسبت به مقوله شهادت(مطالعه پانل) (چکیده)
12 - بررسی تطبیقی مفهوم آزادی از نگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید بهشتی (چکیده)
13 - مقتضیات زمان در آثار شهید هاشمی نژاد (چکیده)
14 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شهیدان امیرتیموری (چکیده)
15 - تاملی در باب عنوان درایة الحدیث (چکیده)
16 - بررسی اثرات سد شهید رجائی بر آبخوان دشت ساری - نکا (چکیده)
17 - بررسی حرکات دامنه ای در محدوده مخزن سد شهید رجائی ساری (چکیده)
18 - بررسی مقایسه ای نظرات دانشجویان دختر و پسر نسبت به منابع سرگذشت نامه ای شهیدان (چکیده)
19 - جایگاه شهید و شهادت طلبی در آموزه های سیاسی اسلام (چکیده)
20 - لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سد شهید پارسای فردوس (چکیده)
21 - جایگاه اجتماعی همسران شاهد (چکیده)
22 - ارتقاء بهره وری پالایشگاه شهید هاشمی نژاد از طریق شبیه سازی و مطالعه اثر پارامترهای موثر بر برج جذب توسط نرم افزار Hysys (چکیده)
23 - نواهای سوگ از خنساء تا فدوی طوقان (چکیده)
24 - حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (چکیده)