بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فراز


موارد یافت شده: 19

1 - شبیه سازی حرکت فرازوفرود خالص با روش های شبکة دینامیکی و حرکت کل دامنه و مقایسة آن ها (چکیده)
2 - نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی (چکیده)
3 - عوامل تأثیرگذار بر روابط فرازناشویی زنان متأهل؛ یک مطالعه کیفی (چکیده)
4 - مدل ساختاری کارکردهای اجرایی و روابط فرازناشویی با بررسی نقش میانجی خودکنترلی (چکیده)
5 - بررسی مولفه های نوسانی و نسبت منظری بال صلب در حرکت فراز و فرود در محدوده رینولدز ریزپرنده ها (چکیده)
6 - محیط زیست و ادبیات علمی –تخیلی مطالعه تطبیقی رمان سیاره میمون ها اثر پیر بول و پیامی از فراسوی زمان اثر ایرج فاضل بخششی (چکیده)
7 - چالش‌های زبانی و فرازبانی در ترجمۀ شفاهی متوالی: موردپژوهی ترجمۀ سخنرانی باراک اوباما (چکیده)
8 - بررسی حرکت نوسانی یک بالواره در نزدیکی سطح زمین (چکیده)
9 - نقدی بر فرهنگ امثال و حکم روسی - فارسی (چکیده)
10 - زیست چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوههای کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونتها (چکیده)
11 - بررسی آیرودینامیکی و بهینه سازی پارامترهای هندسی و نوسانی بالواره ها در حرکت فرازو فرود با روش پاسخ سطح (چکیده)
12 - بررسی تاثیر ضخامت بالواره بر حرکت فرازوفرود با استفاده از شبکه های دینامیکی (چکیده)
13 - بررسی اثرتغییر فرکانس کاهیده و دامنه نوسان بر عملکرد آیرودینامیکی بالواره درحرکت فرازوفرود (چکیده)
14 - نگرشی به فراز و فرود کارنامه حدیث نگاری شیخ صدوق (چکیده)
15 - بررسی اثر فرکانس پروازی حرکت فراز و فرود یک حشره (چکیده)
16 - ترجمه و تحولات زبانی: بررسی تحولات زبانی و فرازبانی در ترجمه‌های فارسی رمان‌های جورج اورول (چکیده)
17 - فن یا تاریخ ترجمه؟ (چکیده)
18 - ازخود بیگانگی انسان: ابزاری در دست حاکمان عصر جدید؛ تحلیلی بر رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته (چکیده)
19 - ارتباطات غیرکلامی و نشانه شناسی حرکات بدنی (چکیده)