بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فون


موارد یافت شده: 44

1 - تخریب حدس در داستان های طنز آمیز کودک و نوجوان دهه های 60 تا 90 (چکیده)
2 - شناسایی گونه های جنس Helicotylenchus از باغات مرکبات شمال استان خوزستان (چکیده)
3 - گزارش گونه های نماتد مولد زخم ریشه در باغات مرکبات شهرستان دزفول و اندیمشک (چکیده)
4 - بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه Acroptilon repens L. در خراسان جنوبی و معرفی (Lep.: Gelechiidae) Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 گونه برای فون ایران (چکیده)
5 - بررسی فون جوندگان منطقه حفاظت شده بینالود خراسان رضوی براساس مطالعات ریمه پرندگان شکاری (چکیده)
6 - تأثیر سه گونه قارچ‌ میکوریز بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو رقم سیب‌زمینی تحت تنش خشکی در شرایط کنترل شده (چکیده)
7 - تأثیر گونه های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب زمینی در شرایط کنترل شده (چکیده)
8 - معرفی کنه های بی استیگمات و اریباتید (Acari: Sarcoptiformes) مرتبط با مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد (چکیده)
9 - مطالعه اثر نفوذپذیری فونداسیون بر رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله بلندمرتبه محور ثابت (چکیده)
10 - بررسی ساختار الکترونی، پراکندگی فونون و برهمکنش الکترون- فونون در ابررسانای 2 MgB (چکیده)
11 - گروههای کوانتمی از دیدگاه جبرهای فون نویمن (سخنران مدعو) (چکیده)
12 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
13 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
14 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
15 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
16 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
17 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
18 - بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی (چکیده)
19 - فون سیرفیده های گل (سیرفیده) در منطقه مشهد (چکیده)
20 - پارازیتوییدهای شپشک آردآلود Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae) در مشهد، ایران (چکیده)
21 - نخستین گزارش سه گونه پشه ی گالزا (Diptera: Cecidomyiidae) از ایران (چکیده)
22 - اولین گزارش گونه سوسک بذرخوار Spermophagus sericeus به عنوان عامل کنترل بیولوژیک علف هرز پیچک صحرایی در ایران (چکیده)
23 - بررسی عددی جریان آرام و گذرای سیال ویسکوالاستیک از نوع گزیکس حول سیلندر دایروی (چکیده)
24 - تنوع زیستی زنجرک های مزارع چغندر قند در شهرستان مشهد و گزارش گونه های جدید برای استان خراسان رضوی (چکیده)
25 - اولین گزارش سن‎هایGeocoris acuticeps Sign. و Plinthisus longicollis Fieb. از خانواده‎ی Lygaeidae برای فون ایران (چکیده)
26 - گزارش های جدید از فون قاب بالان خانواده کارابیده از مزارع گندم شهرستان مشهد (چکیده)
27 - بررسی تنوع گونه ای قاب بالان خانواده کارابیده در اکوسیستم های کشاورزی استان کرمان (چکیده)
28 - اولین گزارش کنه اریوفید Shevtchenkella recki (Bagd.) (Acari, Eriophyidae) ، از روی پسته در ایران (چکیده)
29 - بررسی ریخت شناسی Odontobuthus Vachon, 1950 در شرق فلات ایران (چکیده)
30 - بررسی فنوستیک زنجرک های مزارع چغندر قند شهرستان مشهد و چناران (چکیده)
31 - مطالعه و شناسایی فون عنکبوت های جنوب استان خراسان (چکیده)
32 - بررسی بیوسیستماتیکی جوندگان شیراز ( بخش مرکزی ) (چکیده)
33 - بررسی و شناسایی فون کنه ای دامداری های مشهد در سال 1389 (چکیده)
34 - بررسی پراکندگی ناکشسان فونونهای اپتیکی قطبی در CdTe (چکیده)
35 - جمعیت های مختلف Psilenchus spp در ایران همراه با معرفی یک گونه جدید برای فون نماتدهای جهان (چکیده)
36 - بررسی رفتار غیر خطی اتصالات صفحات بادبندی در تراز فونداسیون (چکیده)
37 - اولین گزارش وجود کنه اریوفید ‏Aculus dimidiathus (Hall)( Acari: Eriophyidae)‎‏ ‏،از روی صنوبر دلتوئیدس در ایران (چکیده)
38 - بهبود عملکرد بهینه سازی سازه ها با استفاده از عملگر های الگوریتم ژنتیک (چکیده)
39 - بررسی دینامیکی مجموعه چرخ و ریل در محل اتصال ریل ها و شناسایی پارامترهای مهم طراحی صفحات عایق اتصال دهنده (چکیده)
40 - بررسی رفتار اتصالات در تراز فونداسیون (چکیده)
41 - بررسی فون سوسماران بخش صالح آباد تربت جام, استان خراسان رضوی (چکیده)
42 - تحلیل تنش استاتیکی و خستگی ایمپلنتهای دندانی در ناحیه Osseointegration (چکیده)
43 - بخشی از فون مگسهای سیرفیده (diptera: syrphidae) منطقه مشهد و کلید شناسایی جنس ها (چکیده)
44 - بررسی تنوع زیستی و فون مگس های گل(Dipt. Syrphidae) در شهرستان بردسکن(خراسان رضوی) (چکیده)