بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: تازه های علوم شناختی


موارد یافت شده: 16

1 - تأثیر آرایش تمرین آشکار و ضمنی (پنهان) بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پلاژی اسپاستیک (چکیده)
2 - ارائه ی یک مدل محاسباتی الکتروفیزیولوژی بهبودیافته از عملکرد مغز در حالت توجه دیداری (چکیده)
3 - مقایسه شاخص های عصب روانشناختی مرتبط با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به شخصیت ضد اجتماعی، وسواســی- جبری و بهنجار (چکیده)
4 - مقایسه انعطاف پذیری شناختی،نظریه ذهن وحافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواسی- جبری و گروه بهنجار (چکیده)
5 - اثر آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی (چکیده)
6 - مقایسه فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری بیماران مبتلا به اختلال وسواس و افراد بهنجار (چکیده)
7 - تاثیر خستگی فکری بر زمان پاسخ و نرخ خطای فعالیتهای سیکلی در معماری شناختی ACT-R (چکیده)
8 - تشخیص صرع به کمک ارزیابی های کیفی و کمی آشوب گون سیگنال های مغزی (چکیده)
9 - اهداف استفاده از نمونه های مختلف زبان تمثیلی با رویکرد زبانشناسی شناختی (چکیده)
10 - آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD (چکیده)
11 - نظریه ذهن رویکردی جدید به روانشناسی تحولی (چکیده)
12 - بررسی رابطه مولفه های ادراکات والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (چکیده)
13 - نقش اهداف پیشرفت در مولفه های یادگیری خودتنظیمی (چکیده)
14 - رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی (چکیده)
15 - کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار (چکیده)
16 - رابطه هوش اجتماعی و سبک دلبستگی (چکیده)