بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: مطالعات تاریخ فرهنگی


موارد یافت شده: 17

1 - ریشه‌های ناسازگاری دانشجویان با هویت برساخته‌ی حکومت پهلوی در دهه‌های 1340 و 1350 (چکیده)
2 - تأثیر «میثاق الوطنیِ» جمال عبدالناصر بر فرهنگ مصری (با تأکید بر حوزه‌ی «تاریخ») (چکیده)
3 - ریشه یابی تاریخی سوختن انسان کامل در فرهنگ صوفیانه (چکیده)
4 - تاریخ‌نگاری شیعیان امامی مذهب در آغاز دوره غیبت کبری (نمونه موردی: تثبیت نظریه وجود و غیبت امام زمان(عج)) (چکیده)
5 - حاکمیت خلافت عباسی بر مبنای نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر (چکیده)
6 - نقش خاندان های اشرافی در تحولات گرجستان در دوره یورش مغولان و حکومت ایلخانی (مطالعه موردی خاندان جاکلی) (چکیده)
7 - واکاوی دلائل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی (زیدیه، معتزله و مرجئه) با نخستین قیام های سادات حسنی تا سال 145 هجری (چکیده)
8 - پایان فرمانروایی کاسی ها و علل فروپاشی آن (چکیده)
9 - سیاست خارجی بایسته از دیدگاه ملکم‌خان (چکیده)
10 - نقش حکومت های محلی ایرانی نژاد شرق آسیای صغیر در شکل گیری اندیشه بازیابی امپراطوری هخامنشی نزد اشکانیان (چکیده)
11 - بازخوانی نیت مند اسناد در پژوهش های تاریخی: پیشنهاد مدلی دومتغیره برای بازتفسیر رخدادهای تاریخ معاصر ایران (چکیده)
12 - واکاوی کاربرد رنگ سیاه در میان عباسیان (چکیده)
13 - واکاوی ماجرای افشای راز امام عباسی (چکیده)
14 - روابط قاجارها و ترکمن ها از آغاز تا پایان دوره ناصری (چکیده)
15 - بررسی تحلیلی محدوده های جغرافیایی و اداری ساتراپی های هخامنشی در کتیبه بیستون (چکیده)
16 - دشواره‌ی کاربست فرضیه در پ‍ژوهش‌های تاریخی (چکیده)
17 - دست نوشته های اسماعیلیان بدخشان (چکیده)