بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: پژوهشهای نوین روانشناختی


موارد یافت شده: 17

1 - دین و رفتار نوع‌دوستانه: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهی (چکیده)
2 - اثربخشی تمرین هوازی در اختلال بی خوابی میانسالان زن با و بدون کنترل کیفیت زندگی (چکیده)
3 - بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت (چکیده)
4 - رابطه برافراشتگی مقیاس 5 (مردانگی-زنانگی) در آزمون MMPI-2 با رفتارهای ضد اجتماعی و خود بیمارانگاری (چکیده)
5 - ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش (چکیده)
6 - رابطه شدت علائم مشکلات هیجانی و مسایل رفتاری با نحوه ترسیم آدمک در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
7 - نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری شناختی و یادگیری از همتایان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی (چکیده)
8 - رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و کمرویی با اجتناب از کمک طلبی (چکیده)
9 - رابطه یادگیری خودنظم داده شده و خودکارآمدی با پیشرفت ریاضی (چکیده)
10 - رابطه «همخوانی/ ناهمخوانی سبک های تفکر دانشجو- استاد» با پیشرفت تحصیلی (چکیده)
11 - رابطه توانایی حل‌ مسأله خانواده و باورهای غیرمنطقی با مشکلات و ناسازگاری‌‌ زناشویی (چکیده)
12 - بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و رفتاری-شناختی روی باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق (چکیده)
13 - ساخت و مطالعه مقدماتی ویژگی های روان سنجی واعتبار یابی مقیاس کارکردهای روان شناختی خانوادهایرانی(IFPFS) (چکیده)
14 - تاثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مساله کودکان پیش دبستانی (چکیده)
15 - سوگیری توجه در اضطراب حالت، صفت: پارادایم ردیابی نقطه (چکیده)
16 - بررسی اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان های معنوی - مذهبی در کاهش تعارضات زناشویی (چکیده)
17 - پیش بینی نشانه های سلامت عمومی (جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه (چکیده)