بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مجید معینی زاده


موارد یافت شده: 23

1 - تأثیر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر استرس برتعارض زناشویی و کیفیت زندگی همسران جانباز در شهر مشهد (چکیده)
2 - شبکه‌های اجتماعی و دلزدگی زناشویی: میانجیگری تعهد دینی (چکیده)
3 - اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر اضطراب، انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری زنان مطلقه (چکیده)
4 - اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر سلامت‌ روان و کیفیت زناشویی زنان نابارور (چکیده)
5 - پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق بررسی نقش عفو و گذشت و سپاسگزاری (چکیده)
6 - بررسی نقش طرح واره ناسازگار، صفات شخصیت در پیش بینی الگوی ارتباطی دانشجویان با میانجی‌گری کمال‌گرایی (چکیده)
7 - Childrens psychological well-being, anxiety, depression, and stress: The role of addicted and non-addicted parents (چکیده)
8 - اثربخشی بهزیست درمانی (WBT) بر کاهش اضطراب، افزایش بهزیستی روان شناختی زنان مبتلابه وسواس فکری- عملی (چکیده)
9 - شبکه های اجتماعی و دلزدگی زناشویی: میانجی گری تعهد دینی (چکیده)
10 - اثربخشی گروه‌درمانی یکپارچه‌نگر توحیدی بر خودآگاهی هیجانی، جرات‌ورزی و معنی‌داری زندگی زندانیان (چکیده)
11 - اثربخشی درمان مبتنی بر بهزیستی روان شناختی بر وسوسه بعد از ترک زنان مرکز اقامتی-اجباری ترک اعتیاد (چکیده)
12 - بررسی تاثیر خود آرایی بر عزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی (چکیده)
13 - بررسی رابطه دینداری با میزان بهزیستی روانی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره (چکیده)
14 - اثربخشی توحید درمانی گروهی بر خودآگاهی هیجانی زندانیان (چکیده)
15 - اثربخشی بهزیست درمانی (WBT ) برکاهش اضطراب و افزایش رشد شخصی زنان مبتلا به وسواس فکری- عملی (چکیده)
16 - اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی (چکیده)
17 - The efficacy of well-being therapy on depression in infertile women (چکیده)
18 - رابطه بهزیستی روان‌شناختی با عملکرد شغلی پرستاران و مقایسه آن‌ها در بخش‌های ویژه و عادی (چکیده)
19 - اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور (چکیده)
20 - رابطه میزان اختلالات روانی- رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان شهر مشهد (چکیده)
21 - رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد (چکیده)
22 - The Impact of Well - Being Therapy on Symptoms of Depression (چکیده)
23 - Well - Being Therapy (WBT) for Depression (چکیده)