بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مجید معینی زاده


موارد یافت شده: 13

1 - اثربخشی درمان مبتنی بر بهزیستی روان شناختی بر وسوسه بعد از ترک زنان مرکز اقامتی-اجباری ترک اعتیاد (چکیده)
2 - بررسی تاثیر خود آرایی بر عزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی (چکیده)
3 - بررسی رابطه دینداری با میزان بهزیستی روانی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره (چکیده)
4 - اثربخشی توحید درمانی گروهی بر خودآگاهی هیجانی زندانیان (چکیده)
5 - اثربخشی بهزیست درمانی (WBT ) برکاهش اضطراب و افزایش رشد شخصی زنان مبتلا به وسواس فکری- عملی (چکیده)
6 - اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی (چکیده)
7 - The efficacy of well-being therapy on depression in infertile women (چکیده)
8 - رابطه بهزیستی روان‌شناختی با عملکرد شغلی پرستاران و مقایسه آن‌ها در بخش‌های ویژه و عادی (چکیده)
9 - اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور (چکیده)
10 - رابطه میزان اختلالات روانی- رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان شهر مشهد (چکیده)
11 - رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد (چکیده)
12 - The Impact of Well - Being Therapy on Symptoms of Depression (چکیده)
13 - Well-being Therapy for Depression (چکیده)