بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهین دخت کاظمی


موارد یافت شده: 30

1 - بررسی تجارت مجوزهای انتشار گازهای گلخانه‎ای بین ایران و کشورهای عضو BRICS (چکیده)
2 - ارزیابی کارایی زیست محیطی صنایع انرژی بر: مدل غیر شعاعی برد تنظیم شده (چکیده)
3 - تخصیص بهینه سهمیه‎های انتشار CO2 بین ایران و اقتصادهای نوظهور (چکیده)
4 - مقایسه ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (چکیده)
5 - دلایل عدم ارتباط تحصیلات دانشگاهی با بازار کار و صنعت و راهکارهای پیشنهادی (چکیده)
6 - بررسی موانع تعامل صنعت و دانشگاه (چکیده)
7 - افزایش کارایی اقتصادی بوسیله ایجاد و توسعه مناطق صنعتی تجارت آزاد (چکیده)
8 - نقش و نحوه ی دخالت دولت در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (چکیده)
9 - بررسی تاثیر فساد مالی بر کارایی اقتصادی کشور های منتخب (چکیده)
10 - بررسی اثر بخش مالی روی مالیات بر درآمد (چکیده)
11 - منطقه گرایی جدید در سیاست خارجی ایران (چکیده)
12 - ریسک سیاسی و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری خارجی (چکیده)
13 - عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر انتشار سرانه دی اکسیدکربن در کشورهای در حال توسعه (چکیده)
14 - بازاریابی اینترنتی و مشکلات آن در ایران (چکیده)
15 - بررسی اثر جهانی شدن بر شاخص کیفیت زندگی (چکیده)
16 - اثر جهانی شدن بر بازار کار (چکیده)
17 - بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
18 - بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز co2 در ایران (چکیده)
19 - توانمند سازی اقتصادی مبتنی بر اعتبارات خرد مالی با تاکید بر تجربیات سایر کشورها (چکیده)
20 - نقش تکنولوژی نوین در توانمندسازی اقتصاد خانواده (چکیده)
21 - ساخت تجهیزات مولد انرژی به منظور حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز کشور (چکیده)
22 - محاسن و مزیت های کسب و کار خانگی (چکیده)
23 - بررسی تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری (چکیده)
24 - مقایسه اثر سیاست درون گرا و برون گرای تجاری بر رشد اقتصادی (چکیده)
25 - اخلاق در تجارت از دیدگاه قرآن کریم و فرهنگ سازی آن در بین جوامع اسلامی با استفاده از روابط بین الملل و تاثیرگذاری آن بر فقر و توسعه با رویکرد جهانی شدن (چکیده)
26 - صندوق های قرض الحسنه ارزیابی کارکرد در بازار پول و اعتبار (چکیده)
27 - بررسی اثر یارانه صادراتی رقیب خارجی بر صادرات فولاد خام ایران در چارچوب مدل راهبردی تجاری و ساختار بازار استاکلبرگ (چکیده)
28 - بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با بورس های منتخب جهان (چکیده)
29 - تخمین توابع واکنش صادرات برای فولاد خام بر اساس سیاست استراتژیک تجاری (چکیده)
30 - بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از نظر بخش خدمات (چکیده)