بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Arash Beidollahkhani


موارد یافت شده: 24

1 - Epistemic Systems and Protective Belt of Iranian Foreign Policy: A Combined Theoretical Analysis (چکیده)
2 - From a Radical-Religious Movement to a Democratic Social Sub-Movement (چکیده)
3 - انقلابی گری به مثابۀ مثلث عدالت ، آزادی و کارآمدی؛ زنجیره های پارادکسیکال و چالشهای انقلاب اسلامی در دهۀ چهارم جمهوری اسلامی (چکیده)
4 - فراتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی در ایران بین سا ل های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ (چکیده)
5 - واکاوی و خوانش گرایش‌های پارادکسیکال اندیشۀ سکولاریسم مدرن در تفکر اندیشمندان سیاسی معاصر جهان عرب (چکیده)
6 - پدیدۀ دونالد ترامپ؛ تحلیلی بر برند شدن سیاستمداران سلبریتی در عصر رسانه ای شدن سیاست (چکیده)
7 - ساخت‌بندی تصویر ملت، دیپلماسی فرهنگی نروژ و جذابیت بین‌المللی (چکیده)
8 - برندینگ ملت و تصویرسازی ملی؛ دریچه‌ای میان‌رشته‌ای برای مطالعات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل (چکیده)
9 - سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و جهان‌شهر شدن تهران (چکیده)
10 - بررسی جایگاه اندیشۀ ایرانشهری در افغانستان (چکیده)
11 - Transformation of Political Islam discourse in the post-Corona pandemic: Foundations and structure (چکیده)
12 - Anti-Systemic Revolutionary Countries in the International System: Islamic Republic of Iran and Religious Branding (چکیده)
13 - انقلابی گری به مثابۀ مثلث عدالت ، آزادی و کارآمدی؛ زنجیره های پارادکسیکال و چالشهای انقلاب اسلامی در دهۀ چهارم جمهوری اسلامی (چکیده)
14 - نقش ساختار های حکمرانی ملی در سیاستگذاری ارتقاء سلامت عمومی؛ مطالعه موردی کشورهای منطقه نوردیک (چکیده)
15 - تجزیه و تحلیل نقش کنش گری انطباق پذیر لیبرال - غربی در سیاست خارجی دانمارک در دوران جدید (2000 تا 2020) (چکیده)
16 - رویکرد رتوریک زیبایی شناختی به ساخت بندی ارتباط تصاویر و ابداعات بصری به سیاست جهانی (چکیده)
17 - تحلیل ویژگیهای جنگ اطلاعاتی- ارتباطی غرب بر علیه روسیه در گفتمان آکادمیک ایدئولوگهای روسی (چکیده)
18 - زیبایی شناسی مرگ و رنج و سطحی کردن شر سیاسی در دوران پسا کرونا ؛ ایده پردازی یک راه حل همدلانه و کنش مند (چکیده)
19 - ساخت بندی و افتراق حوزۀ پولیتیک از پالیسی ؛ تایوان و سازوکارهای کنترل و مدیریت بحران پاندمیک بیماری کووید 19 (چکیده)
20 - The impact of international sanctions on crisis management in time of Coronavirus Pandemic: case of Iran: policy, politics and consequences (چکیده)
21 - دلالت های هویتی تصویر و برند ایران در نگاه و ضمیر دیگران (چکیده)
22 - رویکرد امنیتی ـ ساختاری به ارتباط مسئلۀ زبان فارسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ساختار و مؤلفه‌های امنیتی کردن زبان فارسی در دورۀ معاصر (چکیده)
23 - برندینگ و تصویرسازی ملت در کرۀ جنوبی؛ هالیو و کرۀ جهانی (چکیده)
24 - هستی شناسی امنیتی – توسعه محور گرایش نوردیک در سیاست خارجی سوئد (چکیده)