بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahboobeh Farkhondehzadeh


موارد یافت شده: 37

1 - A comparative analysis of two cases of language death and maintenance in post-Islam Egypt and Great Khorāsān: reasons and motives (چکیده)
2 - Isaaq Ibn Imran, a Physician of North Africa with a Look at His First Independent Work \"Fi al-Mālikholiā\" (Melancholy (چکیده)
3 - دانش و نگرش حکیمان مسلمان درباره سقط جنین؛ نمونه موردی بررسی آرای‏ ابن‏ ربَّن‏ طبرى، محمد بن زکریا رازى‏، بلدی، ابن سینا، جرجانی (چکیده)
4 - تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر (چکیده)
5 - Hakim Mohammad Saeed Qomi, an Unknown Poet and Physician of the Safavid Era (چکیده)
6 - Introduction to treaties on Influenza \\\"Resaleh dar Maraz Anfeluaanza (Gerip)\\\" within the 19th century (چکیده)
7 - بررسی و تصحیح رساله گریپ (چکیده)
8 - Music Therapy and Its Status in Iranian Medical Texts and Knowledge: The association Between Music and Medicine (چکیده)
9 - عُرَیب بن سعد قُرطُبی؛ حکیم مسلمان زنان و اطفال (چکیده)
10 - Reasons for the migration of diseases in the border cities of Iran and Ottoman during the reign of Nasser al-Din Shah Qajar (چکیده)
11 - ایگاه مسد کوفه در مناقشه‌های سیاسی همراهان و مخالفان حاکمیت در فاصله‌ زمانی 17 ـ 132ﻫ.ق (چکیده)
12 - تأثیر انتقال سیادت کاریزمایی در شکل‌گیری قیام محمد نفس زکیه (چکیده)
13 - Interaction between Iranian and Indian Medical Knowledge Re-Reading the Manuscript of “Riyadh Alamgiri” (چکیده)
14 - آشنایی با حیا ت الحیوان دمیری، به مثابه منبعی کمکی در شناخت داروهای حیوان ی (چکیده)
15 - القانون و جایگاه عطر درمانی در آن (چکیده)
16 - An Overview of the Status of Pediatrics in Medical Texts from the Third to the Tenth Century A.H. (چکیده)
17 - سنگ درمانی در طب ایرانی- اسلامی؛ مطالعه ای موردی (چکیده)
18 - A Study of Abu Ja’far Ahmad ibn Ibrahim Jazzar’s Scientific Life (چکیده)
19 - روشهای تمثیلی و اندیشه های کهانت در فردوس الحکمه ابن ربّن طبری (چکیده)
20 - دانش دندان پزشکی از نگاه ابوالقاسم زهراوی (چکیده)
21 - Abu Mansur Hasan Qamari (چکیده)
22 - Introduction of hand writing manuscript of Bah Nameh (چکیده)
23 - جایگاه موسیقی درمانی در متون پزشکی مسلمانان: بازخوانی رساله ای کهن (چکیده)
24 - Mirza Ali Hamedani: An Influential Physician in the Qajar Period, Iran (چکیده)
25 - زید بن علی علیه السلام رهیر کاریزماتیک زیدیان (چکیده)
26 - بیماریهای دندان و روشهای درمانی آن در تمدن اسلامی (چکیده)
27 - نگاهی گذرا برتاریخچه ی تأسیس دارالمجانین در تمدن اسلامی تا آغاز قرن دهم هجری قمری (چکیده)
28 - Ibn Mandevaih Isfahani (949–983(?) AD), a physician from Isfahan’s medical school (چکیده)
29 - شناسایی شاخصه‌‌های مکتب امام حسین(ع) با تکیه بر مقتل الحسین ابومخنف (چکیده)
30 - پادشاه زدگی، غلبه نظامیان بر ساختار سیاسی - اداری خلافت عباسی (چکیده)
31 - introduction of manuscript Mokhtasar Andar Elm Teb (چکیده)
32 - بررسی وثاقت روایات طبری در تاریخ الرسل و الملوک، تمونه مورد؛ سرّی و زهری (چکیده)
33 - بیماری های دندان و روش های درمانی آن در تمدن اسلامی (چکیده)
34 - واکاوی تأثیر متقابل نظام اداری و ساختار قدرت در دوره امویان و مقایسه آن با عصر اول عباسی (چکیده)
35 - مروری روایی بر تاریخچه دندان پزشکی در سیر تمدن اسلامی (چکیده)
36 - حاکمیت خلافت عباسی بر مبنای نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر (چکیده)
37 - داروسازی محمد بن زکریای رازی (چکیده)