بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Majid Moeenizadeh


موارد یافت شده: 30

1 - Predicting the Severity of Obsessive-compulsive Symptoms Based on Traumatic Childhood Experiences: The Mediating Role of Self-criticism (چکیده)
2 - ارتباط صفات شخصیتی با ترس از تصویر بدنی در دانشجویان دختر: نقش میانجی ذهن آگاهی (چکیده)
3 - بررسی اثربخشی آموزش مثبت‌نگری مبتنی بر خیرباوری بر رضایت از زندگی و امیدواری زنان نابارور (چکیده)
4 - Rooyesh Psychological Journal (چکیده)
5 - اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر شادکامی و بهزیستی زنان نابارور (چکیده)
6 - اثربخشی بهزیستی‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تنظیم شناختی هیان، نگرانی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار (چکیده)
7 - بررسی هوش هیجانی و هوش اخلاقی در پزشکان (چکیده)
8 - بررسی رابطه باورهای فراشناختی و نشانگان شناختی-توجهی با اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر: نقش تعدیل کننده عدم تحمل بلاتکلیفی و تحمل ابهام (چکیده)
9 - تأثیر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر استرس برتعارض زناشویی و کیفیت زندگی همسران جانباز در شهر مشهد (چکیده)
10 - شبکه‌های اجتماعی و دلزدگی زناشویی: میانجیگری تعهد دینی (چکیده)
11 - اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر اضطراب، انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری زنان مطلقه (چکیده)
12 - اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا مبتنی بر خیرباوری بر سلامت‌ روان و کیفیت زناشویی زنان نابارور (چکیده)
13 - پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق بررسی نقش عفو و گذشت و سپاسگزاری (چکیده)
14 - بررسی نقش طرح واره ناسازگار، صفات شخصیت در پیش بینی الگوی ارتباطی دانشجویان با میانجی‌گری کمال‌گرایی (چکیده)
15 - Childrens psychological well-being, anxiety, depression, and stress: The role of addicted and non-addicted parents (چکیده)
16 - اثربخشی بهزیست درمانی (WBT) بر کاهش اضطراب، افزایش بهزیستی روان شناختی زنان مبتلابه وسواس فکری- عملی (چکیده)
17 - اثربخشی گروه‌درمانی یکپارچه‌نگر توحیدی بر خودآگاهی هیجانی، جرات‌ورزی و معنی‌داری زندگی زندانیان (چکیده)
18 - اثربخشی درمان مبتنی بر بهزیستی روان شناختی بر وسوسه بعد از ترک زنان مرکز اقامتی-اجباری ترک اعتیاد (چکیده)
19 - بررسی تاثیر خود آرایی بر عزت نفس دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی (چکیده)
20 - بررسی رابطه دینداری با میزان بهزیستی روانی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره (چکیده)
21 - اثربخشی توحید درمانی گروهی بر خودآگاهی هیجانی زندانیان (چکیده)
22 - اثربخشی بهزیست درمانی (WBT ) برکاهش اضطراب و افزایش رشد شخصی زنان مبتلا به وسواس فکری- عملی (چکیده)
23 - اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان سوءاستفاده جنسی (چکیده)
24 - The efficacy of well-being therapy on depression in infertile women (چکیده)
25 - رابطه بهزیستی روان‌شناختی با عملکرد شغلی پرستاران و مقایسه آن‌ها در بخش‌های ویژه و عادی (چکیده)
26 - اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور (چکیده)
27 - رابطه میزان اختلالات روانی- رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان شهر مشهد (چکیده)
28 - رابطه طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی با اختلال استرس پس از سانحه در آزادگان شهر مشهد (چکیده)
29 - The Impact of Well - Being Therapy on Symptoms of Depression (چکیده)
30 - Well - Being Therapy (WBT) for Depression (چکیده)