مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیدمحمدتقی موسوی شوشتری , سیدعلی رضا سیدین , ارزیابی تهدید اهداف هوایی با استفاده از مدل احتمالاتی قاعده مبنا, فرماندهی و کنترل, دوره (3), شماره (2), سال (2020-8), صفحات (1-22)
 2. محسن یادگاری , سیدعلی رضا سیدین , ارزیابی تهدید اهداف با استفاده از شبکه های فازی و احتمالاتی توام مبتنی بر قواعد, پدافند الکترونیکی و سایبری, دوره (6), شماره (4), سال (2019-2), صفحات (61-78)
 3. سینا زاهدی اصل , Yong-Sang Choi , روزبه شاد , سیدعلی رضا سیدین , ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺑﺮ و آﺋﺮوﺳﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺑﺮای CALIPSO ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗ ﯽ اﯾﺮان, مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره (47), شماره (1), سال (2016-10), صفحات (21-33)
 4. سید محمد ذبیحی مداح , سیدعلی رضا سیدین , تخمین پارامترها و تشکیل تصویر هدف متحرک زمینی در رادار روزنه مصنوعی دوپایه تک ایستان, رادار, دوره (5), شماره (4), سال (2018-9), صفحات (11-24)
 5. سید محمد ذبیحی مداح , سیدعلی رضا سیدین , تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار دهانه مصنوعی لوچ تک آنتنی, رادار, دوره (4), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (49-63)
 6. سید روح اله ثمره هاشمی شعبجره , سیدعلی رضا سیدین , تصویرسازی برمبنای مدل در رادار دهانه ترکیبی نواری گردشی زمین‌پایه, رادار, دوره (3), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (23-44)
 7. سید روح اله ثمره هاشمی شعبجره , سیدعلی رضا سیدین , تصویرسازی سریع در رادار دهانه ترکیبی نواری چرخشی, رادار, دوره (3), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (57-72)
 8. جواد تقی زاده بالونی , سیدعلی رضا سیدین , تصویرسازی در سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه با استفاده از روش پس تابش فیلتر شده, مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (46), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (41-52)
 9. جواد تقی زاده بالونی , سیدعلی رضا سیدین , تصویرسازی از هدف متحرک زیر آب با استفاده از سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه با منابع مجازی, رادار, دوره (2), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (51-62)
 10. سعید شعرباف تبریزی , سیدعلی رضا سیدین , تشخیص چندکاربره وفقی مبتنی بر SVD برای یک سیستم طیف گسترده با رشته های آشوبی بهینه شده, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2011-1), صفحات (247-256)

انگلیسی

 1. Seyyed Ali Erfani , Seyed Alireza Seyedin , Three-dimensional underwater image formation with inverse synthetic aperture sonar, Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics, Volume (6), No (2), Year (2020-12), Pages (249-270)
 2. Mojgan Mirzaei , Jean-Francois Bousquet , Seyed Alireza Seyedin , Bruce Martin , Ehsan Malekshahi , Underwater Target Localization Using Opportunistic Ship Noise Recorded on a Compact Hydrophone Array, Acoustics, Volume (3), No (4), Year (2021-10), Pages (611-629)
 3. Mojgan Mirzaei , Seyed Alireza Seyedin , Jean-Francois Bousquet , Underwater Target Localization using the Generalized Lloyd-Mirror Pattern, Majlesi Journal of Electrcial Engineering, Volume (15), No (3), Year (2021-10), Pages (17-24)
 4. Seyyed Ali Erfani , Seyed Alireza Seyedin , بهبود تصویرسازی سه ‌‌بعدی در سونار روزنه ‌مصنوعی ‌معکوس چندپایه, رادار, Volume (8), No (1), Year (2020-8), Pages (97-109)
 5. Seyed Alireza Seyedin , جین فرانکویس بوسکت , Underwater Object Localization using the Spinning Propeller Noise of Ships Based on the Wittekind Model, International Journal of Engineering and Advanced Technology, Volume (9), No (3), Year (2020-2), Pages (2726-2741)
 6. Mohsen Yadegari , Seyed Alireza Seyedin , Rule-based joint fuzzy and probabilistic networks, Iranian Journal of Fuzzy Systems, Volume (17), No (3), Year (2020-5), Pages (135-149)
 7. هومن افشاری راد , Seyed Alireza Seyedin , Salient object detection using the phase information and object model, Multimedia Tools and Applications, Volume (78), No (14), Year (2019-7), Pages (19061-19080)
 8. Hossein Rezayi , Seyed Alireza Seyedin , A Joint Image Registration and Super Resolution Method Using a Combinational Continuous Generative Model, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Volume (28), No (4), Year (2018-4), Pages (834-848)
 9. Hossein Rezayi , Seyed Alireza Seyedin , Simultaneous Methods of Image Registration and Super-Resolution Using Analytical Combinational Jacobian Matrix, Journal of Information Systems and Telecommunication, Volume (3), No (3), Year (2015-8), Pages (191-204)
 10. hamed modaghegh , Seyed Alireza Seyedin , Active Steganalysis of Transform Domain Steganography Based on Sparse Component Analysis, Journal of Information Systems and Telecommunication, Volume (3), No (2), Year (2015-4), Pages (75-84)
 11. hamed modaghegh , Seyed Alireza Seyedin , A new fast and efficient active steganalysis based on combined geometrical blind source separation, Multimedia Tools and Applications, Volume (74), No (15), Year (2014-2), Pages (5825-5843)
 12. Seyed Alireza Seyedin , asghar shahpari , Using Mutual Aggregate Uncertainty Measures in a Threat Assessment Problem Constructed by Dempster–Shafer Network, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, Volume (1), No (99), Year (2014-12), Pages (1-10)
 13. reza samadi , Seyed Alireza Seyedin , Analysis and Improving the Security of the Scalar Costa Scheme against Known Message Attack, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Volume (10), No (1), Year (2014-6), Pages (81-90)
 14. mostafa monemizadeh , Seyed Alireza Seyedin , Ghosheh Abed Hodtani , Capacity Region of the Compound Multiple Access Channels with Common Message and in the Presence of Intersymbol Interference, International Journal of Information and Communication Technology Research, Volume (6), No (2), Year (2014-1), Pages (1-9)
 15. mostafa monemizadeh , Elham bahmani , Ghosheh Abed Hodtani , Seyed Alireza Seyedin , Gaussian doubly dirty compound multiple‐access channel with partial side information at the transmitters, IET Communications, Volume (8), No (12), Year (2014-8), Pages (2181-2192)
 16. mostafa monemizadeh , Ghosheh Abed Hodtani , Seyed Alireza Seyedin , Cognitive Radio Channels with Arbitrarily Correlated Sources, IEEE Communications Letters, Volume (17), No (12), Year (2013-12), Pages (2245-2248)
 17. saeed shaerbaf , Seyed Alireza Seyedin , Nonlinear Multiuser Receiver for Optimized Chaos-Based DS-CDMA Systems, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Volume (7), No (3), Year (2011-9), Pages (149-160)
 18. S. Shaerbaf , Seyed Alireza Seyedin , A Secure Chaos Based Communication Scheme in Multipath Fading Channels Using Particle Filtering, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Volume (8), No (1), Year (2012-3), Pages (1-9)
 19. mehdi kamandar , Seyed Alireza Seyedin , Directional Procrustes Snake, Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering, Volume (8), No (2), Year (2010-3), Pages (97-104)
 20. Hamidreza Baradaran Kashani , Hadi Sadoghi Yazdi , Seyed Alireza Seyedin , BACKGROUND ESTIMATION IN KERNEL SPACE, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, Volume (25), No (1), Year (2011-2), Pages (1-35)
 21. Hamidreza Baradaran Kashani , Seyed Alireza Seyedin , Hadi Sadoghi Yazdi , A Novel Approach in Video Scene Background Estimation, International Journal of Computer Theory and Engineering, Volume (2), No (2), Year (2010-4), Pages (274-282)
 22. S. H. Zahiri , Habib Rajabi Mashhadi , Seyed Alireza Seyedin , Intelligent and Robust Genetic Algorithm Based Classifier, مهندسی برق و الکترونیک ایران, Year (2005-1)
 23. Seyed-Hamid Zahiri , Seyed Alireza Seyedin , Swarm intelligence based classifiers, Journal of the Franklin Institute, Volume (344), No (5), Year (2007-8), Pages (362-376)
 24. Seyed Alireza Seyedin , Signal Identification using a new high efficient technique, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Volume (1), No (4), Year (2005-10), Pages (29-36)
 25. Seyed Alireza Seyedin , Intelling particle Swarm Classifier, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, Volume (4), No (1), Year (2006-3), Pages (63-70)
 26. Seyed Alireza Seyedin , Digital-Signal-Type Identification Using an Efficient Identifier, EURASIP Journal on Advanced Signal Processing, Year (2007-2), Pages (1-9)
 27. Seyed Alireza Seyedin , High Efficient Method for Digital Modulation Identification in Fading Environment, WSEAS Transactions on Communications, Year (2006-2)
 28. Ataollah Ebrahimzadeh Shermeh , Seyed Alireza Seyedin , An Intelligent Technique for Identification of Digital Modulations, WSEAS Transactions on Computers, Volume (8), No (5), Year (2006-2)
 29. ابراهیم زاده , Seyed Alireza Seyedin , Automatic Modulation Type Identification Using WPA and SVM, International Journal of Tomography & Statistics, Year (2006-2)
 30. Ataollah Ebrahimzadeh Shermeh , Seyed Alireza Seyedin , Automatic Digital Modulation Identification Using an Intelligent Method, WSEAS Transactions on Communications, Volume (5), No (7), Year (2006-2), Pages (1266-1273)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سیدعلی عرفانی , سیدعلی رضا سیدین , تصویرسازی سه بعدی توسط سونار روزنه مصنوعی معکوس در زیر آب , نهمین کنفرانس‌های بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات , 2019-12-24
 2. نسرین نیکوتدبیر , سیدعلی رضا سیدین , علی نیکوتدبیر , تخمین خطای ناشی از لرزش سکو در رادار دهانه ترکیبی SAR با استفاده از روش تجزیه‌ی حالت تجربی , هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران , 2020-11-18
 3. محسن یادگاری , سیدعلی رضا سیدین , احمد ایزدی پور , ارائه ساختاری جدید و کارآمد در ارزیابی تهدید اهداف دریایی , دومین همایش ملی فناوریهای نوین دریایی , 2018-09-02
 4. سعید براتی , سیدعلی رضا سیدین , تصویرسازی با استفاده از سنسور آشکارساز حرکت مبتنی بر پدیده ی داپلر , چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند , 2018-12-26
 5. مهین غفاری ابرده , سید روح الله ثمره هاشمی , سیدعلی رضا سیدین , الگوریتم جابجایی صحنه با تکرار بهینه بر مبنای تمایز , کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران , 2015-08-19
 6. سیدمحمدمهدی موسوی شوشتری , سیدعلی رضا سیدین , تخمین ضریب مقیاس برد قائم در تصاویر رادار دهانه ترکیبی معکوس , کنفرانس ملی اویونیک , 2017-05-23
 7. سیدعلی رضا سیدین , تخمین پارامترهای هدف متحرک زمینی در رادار روزنه مصنوعی تک پایه ایستان , کنفرانس مهندسی برق ایران , 2017-05-02
 8. حسن کیقبادی , سیدعلی رضا سیدین , تشخیص ناهنجاری پرواز در عملیات فرود یک هواپیما با استفاده از مدل پنهان مارکف , ششمین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و رباتیک , 2016-04-09
 9. سینا سالاری باغرن آباد , سیدعلی رضا سیدین , طراحی و ساخت رادار دهانه ترکیبی به کمک FPGA با تاکید بر طراحی سخت افزار , سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک , 2016-02-17
 10. سینا سالاری باغرن آباد , سیدعلی رضا سیدین , طراحی و ساخت رادار دهانه ترکیبی به کمک FPGA با تاکید بر قسمت پردازش سیگنال در پروسسور FPGA , سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک , 2016-01-18
 11. محسن میرزائی فرد , سیدعلی رضا سیدین , الگوریتم خودکار بدون تکرار برای جبرانسازی خطای فاز رادار دهانه ترکیبی به روش وزن دهی کنتراست , سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک , 2016-02-17
 12. محسن میرزائی فرد , سیدعلی رضا سیدین , الگوریتم خودکار بدون تکرار برای جبرانسازی خطای فاز رادار دهانه ترکیبی بر پایه الگوریتم وضوح خودکار گرادیان فاز , کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر , 2015-09-06
 13. مهین غفاری ابرده , سید روح اله ثمره هاشمی شعبجره , سیدعلی رضا سیدین , الگوریتم جابجایی صحنه با تکرار بهینه برمبنای تمایز , هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران , 2015-08-19
 14. جواد تقی زاده بالونی , سیدعلی رضا سیدین , تصویربرداری زیر آب با استفاده از سونار روزنه مصنوعی , پانزدهمین همایش صنایع دریایی (MIC2013) , 2013-10-29
 15. بهزاد خانی علی آباد , سیدعلی رضا سیدین , تشخیص سه بعدی اشیاء با الگوریتم SVSIFT , کنگره ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات , 2012-11-07
 16. محسن یادگاری , سیدعلی رضا سیدین , علی ایزدی پور , رهگیری اهداف راداری مانوردار در حضور کلاتر با استفاده از کنترلگر فازی , اولین کنفرانس ملی علوم، فناوری و مدیریت سامانه های مدیریت نبرد دریایی , 2012-11-08
 17. محسن یادگاری , سیدعلی رضا سیدین , رهگیری موثر اهداف راداری در حضور کلاتر با استفاده از فیلتر ذره ای , اولین کنفرانس ملی علوم، فناوری و مدیریت سامانه های مدیریت نبرد دریایی , 2012-11-08
 18. سیدعلی رضا سیدین , سیدمحمدتقی موسوی شوشتری , شناسایی نوع کشتی جنگی با استفاده از تلفیق وزن دار نتایج چند طبقه بند , اولین کنفرانس ملی علوم، فناوری و مدیریت سامانه های مدیریت نبرد دریایی , 2012-11-08
 19. احمدرضا هروی , سیدعلی رضا سیدین , آشکارسازی موقعیت کشتی متحرک در حضور حرکت آزادنه دوربین با استفاده از دو مشخصه رنگ و بردارهای حرکت , اولین کنفرانس ملی علوم، فناوری و مدیریت سامانه های مدیریت نبرد دریایی , 2012-11-08
 20. احمدرضا هروی , سیدعلی رضا سیدین , آشکارسازی کامل کشتی متحرک با استفاده از منحنی های متحرک و بردارهای حرکت , اولین کنفرانس ملی علوم، فناوری و مدیریت سامانه های مدیریت نبرد دریایی , 2012-11-08
 21. امید هاشمی قوچانی , سیدعلی رضا سیدین , بازشناسی برون خط کلمات دستنویس فارسی با تاکید بر تشخیص نام چند شهر , هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2011-11-16
 22. محسن یادگاری , سیدعلی رضا سیدین , افزایش کارایی فیلترهای ذره ای در رهگیری اهداف با حرکات سریع به کمک یک کنترلگر فازی , ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2010-10-27
 23. سیدعلی رضا سیدین , بهروز ثقفی خادم , حبیب رجبی مشهدی , استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شی , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , 2007-02-14
 24. سیدعلی رضا سیدین , نرگس طباطبائی مشهدی , سیدمحمدمهدی سیدین , دسته بندی پاکتهای نامه با استفاده از بینایی ماشین در خواندن و پردازش آدرسهای دستنویس , کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2008-11-04
 25. سیدعلی رضا سیدین , مهدی ولی زاده , ناصر محقق , طراحی و پیاده سازی یک سیستم اپتوالکترونیک برای تشخیص اتوماتیک و ردیابی شناور در دریا با استفاده از تصاویر مرئی , کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2008-11-04
 26. سیدعلی رضا سیدین , تخمين حركت با استفاده از تبديل معادلات بازگشتي شار نوري به صورت غيربازگشتي , هشتمين كنفرانس مهندسي برق ايران , 2000-04-20

انگلیسی

 1. zahra shad , Seyed Alireza Seyedin , بررسی شکل موج های مختلف در آشکارسازی اهداف زیرسطحی , هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران , 2020-11-18
 2. Mojgan Mirzaei , Seyed Alireza Seyedin , Estimating the Position of Underwater Targets Based on the Emission of Noise Caused by Spinning the Propeller of Surface Vessels , 6th Iranian Conference on Radar and Surveillance Systems , 2019-11-20
 3. Seyed Alireza Seyedin , Hossein Rezayi , Super Resolution on The Centroid Reference Grid , نهمین کنفرانس ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران , 2015-11-18
 4. Seyed Alireza Seyedin , Hossein Rezayi , Joint Image Registration and Super-Resolution Based on Combinational Coefficient Matrix , دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران , 2015-03-11
 5. Seyed Alireza Seyedin , asghar shahpari , Measuring mutual aggregate uncertainty in evidence theory , Telecommunications (IST), 2014 7th International Symposium on , 2014-09-09
 6. Seyed Alireza Seyedin , Measuring mutual aggregate uncertainty in evidence theory , Telecommunications (IST), 2014 7th International Symposium on , 2014-09-09
 7. Behrooz Razeghi , Ghosheh Abed Hodtani , Seyed Alireza Seyedin , On the Coverage Region of MIMO Two-Hop Amplify-and-Forward Relay Network , 2014 7th International Symposium on Telecommunications (IST’2014) , 2014-09-09
 8. Behrooz Razeghi , Ghosheh Abed Hodtani , Seyed Alireza Seyedin , Coverage Region Analysis for MIMO Amplify-and-Forward Relay Channel with the Source to Destination Link , 2014 7th International Symposium on Telecommunications (IST’2014 , 2014-09-09
 9. Behrooz Razeghi , Alireza Alizadeh , Sima Naseri , Ghosheh Abed Hodtani , Seyed Alireza Seyedin , Analysis of Coverage Region for MIMO Relay Network with Multiple Cooperative DF-Relays , eleventh International Symposium on Wireless Communication Systems ISWCS 2014 , 2014-08-26
 10. mostafa monemizadeh , Ghosheh Abed Hodtani , Saeed Hajizadeh , Seyed Alireza Seyedin , Interference Channel with Common Message and Slepian-Wolf Channel State Information , 2013 Iran Workshop on Communication and Information Theory (IWCIT) , 2013-05-08
 11. mostafa monemizadeh , Seyed Alireza Seyedin , Ghosheh Abed Hodtani , Saeed Hajizadeh , Compound Multiple Access Channel with Common Message and Intersymbol Interference , Sixth International Symposium on Telecommnications (IST-2012 , 2012-11-06
 12. mohsen yadegari , Seyed Alireza Seyedin , پیاد سازی فیلتر های ذره ای در رهگیری اهداف بر روی برد DM6437EVM بر اساس طراحی مبتنی بر مدل , ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2010-10-27
 13. Majid Shakhsi Dastgahian , Hossein Khoshbin Ghomash , saeed shaerbaf , Seyed Alireza Seyedin , DS-CDMA Blind Detection for Frequency-Selective Multipath Channels by Neural Networks , 2010 5th International Symposium on Telecommunications (IST2010) , 2010-12-04
 14. Seyed Alireza Seyedin , M. F. Ahmad Fauzi , F. Mohd Anuar , 1D DCT Shape Feature for Image Retrieval , The International Conference on Signal and Image Processing Applications 2009 , 2009-11-18
 15. hossein rezaee , Habib Rajabi Mashhadi , Seyed Alireza Seyedin , Connecting Adjacent Images Captured by Machine Vision System of 2D Measurement using Hybrid Genetic Algorithm , دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2004-05-11
 16. mostafa monemizadeh , Seyed Alireza Seyedin , Optimal DWT-SVD Domain Image Watermarking Using Multi-Objective , World Congress on Computer Science and Information Engineering-2009 , 2009-10-20
 17. , Seyed Alireza Seyedin , Hossein Khoshbin Ghomash , 3D Object Tracking Using Directional Procrustes , The 18th International Conference on Computer Theory and Applications - ICCTA 2008 , 2008-10-11
 18. مهدی کماندار , Seyed Alireza Seyedin , اطلاعات شکل برای مارهای پارامتری توسط الگوریتم شکل پروکراستیز , , 2007-02-12
 19. Ataollah Ebrahimzadeh , Seyed Alireza Seyedin , Digital Signal Types Identification Using a Hierarchical SVM-Based Classifier and Efficient Features (شناساگر خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال با استفاده از یک سیستم دسته بندی کننده بردار پشتیبان (SVM) با ساختار سلسله مراتبی) , 2007 International Conference on Computing: Theory and Applications (ICCTA'07) , 2007-02-03