مقالات ارائه شده در مجلات

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. حسین ابوترابی زارچی , مهدی امیری , حمیدرضا صادقی شقاقی , مهدی علومی بایگی , طراحی و ساخت میکرواینورتر خانگی متصل به شبکه با ظرفیت 400 وات , چهارمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران , 2016-03-02
 2. معصومه عبداله پور , عباس روحانی , محمودرضا گلزاریان , حسین ابوترابی زارچی , مدلسازی زاویه انحراف کلکتورهای خورشیدی تک محوره (مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد) , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 3. حمیدرضا مصدق حصار , حسین ابوترابی زارچی , کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر , کنفرانس بین المللی برق , 2013-11-04
 4. مصطفی واحدی , حسین ابوترابی زارچی , ادغام سیستم فتوولتائیک خورشیدی و پشت بام سبز , دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک , 2013-12-05
 5. حسین ابوترابی زارچی , تأثیر شیب پنلهای فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید (مطالعه موردی: شهر مشهد) , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 6. محمد جواد قنبری , حسین ابوترابی زارچی , تشخیص جزیره در شبکه های توزیع با استفاده از روش ترکیبی جدید , سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق , 2014-12-27
 7. حسین ابوترابی زارچی , بررسی تشخیص جزیره با روش جدید در حضور بارهای با کیفیت مختلف , کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق , 2014-12-27
 8. محمدجواد قنبری , حسین ابوترابی زارچی , بررسی تاثیر کنترل کننده فازی بر سرعت تشخیص جزیره با استفاده از روش جدید , سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق , 2014-12-27
 9. زهرا طاهری , محمدحسین عباسپور فرد , محمد طبسی زاده , حسین ابوترابی زارچی , تعیین شیب و جهت بهینه نصب سیستم های خورشیدی در شهر مشهد , دومین همایش انرژی های نو وپاک - مهر92 , 2013-12-05

انگلیسی

 1. M. Fazeli , H. W. Ping , J. Soltani , Hossein Abootorabi Zarchi , A Modified DTC of speed sensorless IPMSM drives using variable structure approach , Industrial Electronics and Applications (ICIEA), 2010 the 5th IEEE Conference on , 2010-06-15
 2. Hossein Abootorabi Zarchi , J. Soltani , Gh. R. Arab Markadeh , M. Fazeli , A. Kh. Sichani , Variable structure direct torque control of encoderless synchronous reluctance motor drives with maximized efficiency , Industrial Electronics (ISIE), 2010 IEEE International Symposium on , 2010-07-04
 3. Hossein Abootorabi Zarchi , E. Daryabeigi , GH. R. Arab Markadeh , J. Soltani , Emotional controller (BELBIC) based DTC for encoderless Synchronous Reluctance Motor drives , Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), 2011 2nd , 2011-02-16
 4. M.M. Namazi Isfahani , S. M. Saghaeian-nezhad , A. Rashidi , Hossein Abootorabi Zarchi , Passivity-based adaptive sliding Mode speed control of switched reluctance motor drive considering torque ripple reduction , Electric Machines & Drives Conference (IEMDC), 2011 IEEE International , 2011-05-15
 5. Navid Amiri , Sayyed Mohammad Madani , Hossein Abootorabi Zarchi , Direct decoupled active and reactive power control of Doubly Fed Induction Machine without rotor position sensors and with robustness to saturation and parameter variation , Electric Machines & Drives Conference (IEMDC), 2011 IEEE International , 2011-05-15
 6. Ehsan Daryabiegi , Hossein Abootorabi Zarchi , Gh.R. Arab Markadeh , M. A. Rahman , Frede Blaabjerg , Implementation of emotional controller (BELBIC) for synchronous reluctance motor drive , Electric Machines & Drives Conference (IEMDC), 2011 IEEE International , 2011-05-15
 7. Faramarz Karbakhsh ravari , Hossein Abootorabi Zarchi , A fast and robust maximum power point tracker for photovoltaic systems using variable structure control approach , Electrical Engineering (ICEE), 2015 23rd Iranian Conference on , 2015-05-10
 8. mojtaba ayaz , Hossein Abootorabi Zarchi , mohammad eydi , A Fast Maximum Power Point Tracking Strategy Based On Variable Structure Control for Wind Energy Application , The 4th Iranian Conference on Renewable Energy and Distributed Generation , 2016-03-02
 9. Hossein Keshtkar , Hossein Abootorabi Zarchi , Improved design of a dual stator winding induction generator for wind power applications , Electrical Engineering (ICEE), 2016 24th Iranian Conference on , 2016-05-10
 10. صالح محمدی , Hossein Abootorabi Zarchi , An interleaved high-power two-switch flyback inverter with a fast and robust maximum power point tracker , Power Electronics and Drive Systems Technologies Conference (PEDSTC) , 2016-02-16
 11. Hossein Abootorabi Zarchi , Frequency adaptive repetitive control of grid connected inverter for wind turbine applications , Electrical Engineering (ICEE), 2013 21st Iranian Conference on , 2013-05-14
 12. hamidreza mosaddegh , Hossein Abootorabi Zarchi , Maximum torque per ampere control of brushless doubly fed induction machine using variable structure approach , ICEE , 2014-05-13
 13. hamidreza mosaddegh , Hossein Abootorabi Zarchi , Variable Structure Direct Torque Control of Brushless Doubly Fed Induction Generator for Wind Turbine Applications , ICEE , 2014-05-13
 14. Hossein Abootorabi Zarchi , Interleaved Two- Switch Flyback Microinverter For Grid-tied Photovoltaic Applications , Power Electronics, Drives Systems & Technologies Conference (PEDSTC), 2015 6th , 2015-02-03
 15. A. KHazaee , Hossein Abootorabi Zarchi , M. Ebrahimi , Robust Maximum Power Point Tracking Control of Permanent Magnet Synchronous Generator for Grid Connected Wind Turbines , دومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده , 2012-03-07
 16. M. Nabipour , Hossein Abootorabi Zarchi , S. M. Madani , Variable-structure position control-a class of fast and robust controllers for synchronous reluctance motor drives , بیستمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایران , 2012-05-15